00:39 / 09-07-2012
”ერთსულოვნება”, სატელევიზიო პროგრამა, 9-15 ივლისი

9 ივლისი, ორშაბათი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 06.35 მხ/ფ ”მეტიჩარა” 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 ფოტო გალერეა სახარება 08.30 დილის პროგრამა ”განთიადი” 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ისტორიის დღიური 10.10 ლექსით ქებათა ქება პატრიარქის ქადაგება 10.30 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 10.35 კვირიაკე კვირიაკე 11.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი 12.05 ისტორიის დღიური 12.10 მხ/ფ ”ცხელი ზაფხულის სამი დღე” 13.35 კონცერტი - საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი

ე. სავიცკი 14.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 განთიადის სტუმარი 15.35 სპექტაკლი ”ვალი” 17.10 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 17.35 დოკ/ფ ”მთასაყდარი” 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 გუთნისდედა 18.40 სატელევიზიო არქივიდან ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.53 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი 19.20 სიახლენი მხ/ფ ”მოცურავე” 20.40 ძილი ნებისა ძილი ნებისა 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 21.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.10 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.15 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.20 საღვთისმეტყველო საუბრები 21.55 ისტორიის დღიური 22.00 სიახლენი 22.25 სიახლენი პორტრეტი ერთსულოვნების გალერეიდან 22.55 ერთი ნივთის ისტორია 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 მართლმადიდებლური ფილმების ფესტივალი ”წმინდა ანდრიას ჯვარი” დოკ/ფ ”უჯარმის პატარა სახლი” 23.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 24.05 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 00.10 სიახლენი სიახლენი 00.30 ისტორიის დღიური 00.35 განთიადის სტუმარი 00.55 უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები 02.30 სიახლენი


10 ივლისი, სამშაბათი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 06.25 სპექტაკლი ”ვალი” 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 ფოტო გალერეა სახარება 08.30 დილის პროგრამა ”განთიადი” 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ისტორიის დღიური 10.10 ლექსით ქებათა ქება სიახლენი 10.35 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 10.40 ლექსით ქებათა ქება 10.45 გუთნისდედა 11.15 საღვთისმეტყველო საუბრები 11.55 შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი 12.05 ამინდი 12.10 ისტორიის დღიური 12.15 მხ/ფ ”მოცურავე” 13.30 კონცერტი კონცერტი - ნიკოლოზ რაჭველი 14.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 მხ/ფ - ”ვინ შეკაზმავს ცხენს” განთიადის სტუმარი 15.35 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 15.55 მხ/ფ ”ლომა” 17.05 ”საუკუნის პორტრეტები ” კირიონ II 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 18.20 ტელეზღაპარი 18.40 ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.53 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი სიახლენი 19.20 ჩვენი ტრაპეზი 19.30 დროის ჩანაწერები 20.40 ძილი ნებისა ძილი ნებისა 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 21.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.20 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.25 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.30 ლექსით ქებათა ქება საყმაწვილო ბიბლიური ენციკლოპედია 21.55 ისტორიის დღიური 22.00 სიახლენი სიახლენი 22.25 მგზავრები წუთისოფლისა მგზავრები წუთისოფლისა 22.55 ერთი ნივთის ისტორია 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 დოკ/ფ ”ეკლესიის საჭეთმპყრობელი - კირიონ საძაგლიშვილი” 23.30 დოკ ფილმი ”სახარების წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის შესახებ” 23.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 24.00 საეკლესიო კალენდარი 00.05 სიახლენი სიახლენი 00.25 ისტორიის დღიური 00.30 განთიადის სტუმარი 00.55 ერთსულოვნების სალონი 01.50 კარაბადინი 02.15 კლასიკა 02.30 სიახლენი


11 ივლისი, ოთხშაბათი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 06.25 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 06.50 მხ/ფ ”ლომა” 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 ფოტო გალერეა სახარება 08.30 დილის პროგრამა ”განთიადი” 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ისტორიის დღიური 10.10 ლექსით ქებათა ქება სიახლენი 10.35 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 10.40 გამოყენებითი ხელოვნება 10.55 დოკ ფილმი ”სახარების წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის შესახებ” 11.25 მგზავრები წუთისოფლისა 11.55 შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი 12.05 ამინდი 12.10 დროის ჩანაწერები 13.20 კონცერტი კონცერტი -ანა-სოფია მუთერი 14.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 მხ/ფ ”გამარჯობა ყველას” I სერია განთიადის სტუმარი 15.30 მხ/ფ ”ლომა, დავიწყებული მეგობარი”” 16.35 კვირიაკე 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 18.20 ტელეზღაპარი 18.40 ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.53 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი სიახლენი 19.20 სიახლენი მხ/ფ ”დილის ნისლივით” 20.40 ძილი ნებისა ძილი ნებისა 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 21.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.15 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.20 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.30 ”გზა, რომლითაც ვიარე” 21.55 ისტორიის დღიური 22.00 სიახლენი სიახლენი 22.25 ქართული ალბომი 22.50 ერთი ნივთის ისტორია 22.55 ისტორიის დღიური 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 მღვდლობის არსი მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაში 23.30 გადაცემა ”პერსპექტივა” დოკ/ფ ”უბისა” 23.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 24.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 00.05 სიახლენი 00.30 ისტორიის დღიური 00.35 განთიადის სტუმარი 01.00 მხ/ფ ”ნიუ ორლეანის რჩეული” 02.30 სიახლენი


12 ივლისი, ხუთშაბათი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 06.30 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 06.55 მხ/ფ ”ლომა, დავიწყებული მეგობარი”” 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 ფოტო გალერეა სახარება 08.30 დილის პროგრამა ”განთიადი” 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ისტორიის დღიური 10.10 ლექსით ქებათა ქება სიახლენი 10.35 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 10.40 დოკ/ფ ”ლოპოტას ხეობა” 11.10 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ”პატარა მეგობრები” 11.20 ჩვენი ტრაპეზი 11.30 ”გზა, რომლითაც ვიარე” 11.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 12.05 ამინდი ამინდი 12.10 ისტორიის დღიური 12.15 მხ/ფ ”დილის ნისლივით” 13.20 კონცერტი კონცერტი -ფესტივალი ”ჩვენებურები” I ნაწ. 14.30 მღვდლობა 14.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 მხ/ფ ”გამარჯობა ყველას” I სერია განთიადის სტუმარი 15.35 დოკ/ფ ”სულიკო” 16.30 მხ/ფ ”კუკარაჩა” 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 18.20 ტელეზღაპარი 18.40 სატელევიზიო არქივიდან ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.53 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი სიახლენი 19.20 მხ/ფ ”გაზაფხული გადის” 20.40 ძილი ნებისა ძილი ნებისა 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.03 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.05 ერთსულოვნების სალონი 22.00 სიახლენი სიახლენი 22.25 დოკ/ფ ”წმინდა მოციქულთა თავნი პეტრე და პავლე” 22.45 უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები 22.55 ერთი ნივთის ისტორია 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები (გაგრძელება) 23.55 შვიდგზის ლოცვა 24.00 საეკლესიო კალენდარი 00.05 სიახლენი 00.25 ისტორიის დღიური 00.30 განთიადის სტუმარი 00.55 კონცერტი - თამარ ჭოხონელიძე (გ. ცაბაძე) 02.30 სიახლენი


13 ივლისი, პარასკევი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი 06.10 დოკ/ფ ”წმინდა მოციქულთა თავნი პეტრე და პავლე” 06.35 მხ/ფ ”კუკარაჩა” 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 ფოტო გალერეა სახარება 08.30 დილის პროგრამა ”განთიადი” 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ლექსით ქებათა ქება ისტორიის დღიური 10.10 სიახლენი 10.35 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 10.35 უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები 11.55 შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი 12.05 ამინდი 12.10 ისტორიის დღიური 12.15 მხ/ფ ”გაზაფხული გადის” 13.35 კონცერტი -ფესტივალი ”ჩვენებურები” II ნაწ. 14.55 შვიდ გზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 მხ/ფ ”დედუნა” განთიადის სტუმარი 15.30 დოკ/ფ ”სვეტიცხოველი” 15.45 მხ/ფ ”დიმიტრი II” 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 ჩვენ ვუკრავთ კლასიკას 18.20 ტელეზღაპარი 18.40 ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.53 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი სიახლენი 19.20 მხ/ფ ”რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”” 20.40 ძილი ნებისა ძილი ნებისა 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 21.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.20 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.25 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.30 მოგზაურობა სამშობლოში მოგზაურობა სამშობლოში 21.55 ისტორიის დღიური 22.00 სიახლენი სიახლენი 22.25 ჩვენი ფონდი 22.35 დოკ/ფ ”მცხეთა” 22.55 ერთი ნივთის ისტორია 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 დრო და ტრადიციები 23.55 შვიდგზის ლოცვა 24.00 საეკლესიო კალენდარი 00.05 სიახლენი 00.25 ისტორიის დღიური 00.30 განთიადის სტუმარი 00.55 კვირიაკე 02.30 სიახლენი


14 ივლისი, შაბათი

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 ”დოკ/ფ ”ყველაზე, ყველაზე”” 07.05 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 07.35 მოგზაურობა სამშობლოში 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 სახარება 08.30 სახარება ჩვენი ფონდი 08.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 09.00 საეკლესიო კალენდარი 09.05 დილის პროგრამა ”განთიადი” (კოლაჟი) 10.00 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.05 ისტორიის დღიური 10.10 სიახლენი 10.40 კვირიაკე 11.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 12.05 მხ/ფ ”ზღვის ბილიკი” ამინდი 12.10 გადაცემა ”პერსპექტივა” ისტორიის დღიური 12.15 მხ/ფ ”რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”” 13.30 უკეთ გავიცნოთ ჩვენი შვილები 14.55 შვიდ გზის ლოცვა შვიდ გზის ლოცვა 15.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 15.05 ერთი ნივთის ისტორია 15.10 ოპერა ”იტალიელი ქალი ალჟირში” 17.40 დრო და ადამიანები 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საეკლესიო კალენდარი 18.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 18.10 საქართველოს ქალაქები 18.35 ძველი აღთქმის განმარტებანი 18.50 ერთი ნივთის ისტორია 18.55 ისტორიის დღიური 19.00 სიახლენი 19.20 სიახლენი ქართული ალბომი 19.45 მოკ. ფილმი ”კედელი” 20.00 ერთსულოვნების სალონი 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 21.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 21.20 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.25 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.30 სამედიცინო გადაცემა ”კარაბადინი” 21.55 ისტორიის დღიური 22.00 სიახლენი 22.25 ერთი დღე მონასტერში 23.50 ერთი ნივთის ისტორია 23.55 ისტორიის დღიური 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 ქართული ხმები 23.55 შვიდგზის ლოცვა 24.00 საეკლესიო კალენდარი 00.05 სიახლენი 00.25 ისტორიის დღიური 00.30 მხ/ფ ”გლადიატორი” I ნაწ. 02.30 სიახლენი


15 ივლისი, კვირა

06.00 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 06.05 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 06.10 შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” შემეცნებით-დოკ/ფ ”ველური ბუნება” 06.35 მულტფილმი 08.00 დილის ლოცვა დილის ლოცვა 08.20 სახარება 08.25 საქართველოს ქალაქები 08.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 09.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 09.05 დილის პროგრამა ”განთიადი” (კოლაჟი) 10.05 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 10.10 სიახლენი 10.35 ისტორიის დღიური 10.40 ქართული ხმები 11.25 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 11.30 ქართული ალბომი 11.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 12.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 12.05 მხ/ფ ”ზღვის ბილიკი” ამინდი 12.10 ისტორიის დღიური 12.15 ერთსულოვნების სალონი 13.10 გუთნისდედა 13.40 ”ჩვენი ტრაპეზი” 13.50 ქართული მულტფილმი 14.05 ერთი დღე მონასტერში 14.30 სამედიცინო გადაცემა ”კარაბადინი” 14.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 15.00 საეკლესიო კალენდარი საეკლესიო კალენდარი 15.05 პატრიარქის ქადაგება პატრიარქის ქადაგება 15.25 მგზავრები წუთისოფლისა მგზავრები წუთისოფლისა 15.55 გადაცემა პერსპექტივა ”გზა, რომლითაც ვიარე” 16.20 მოკ. ფილმი ”მიხა” 16.55 საღვთისმეტყველო საუბრები 17.30 საყმაწვილო ბიბლიური ენციკლოპედია 17.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 18.00 საეკლესიო კალენდარი 18.05 საგალობელი პატრიარქის ქადაგება 18.30 დროის ჩანაწერები 19.40 მხ/ფ ”თეთრი ქარავანი” მხ/ფ ”პასტორალი” 20.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 21.00 საგალობელი საეკლესიო კალენდარი 21.05 კალენდარი პატრიარქის ქადაგება 21.25 ერთსულოვნების ვერნისაჟი 21.30 ”უწიგნოდ თვალთახედვის ისარი მოკლეა” 21.35 ”კვირიაკე” 22.50 ისტორიის დღიური 23.00 საღამოს ლოცვა საღამოს ლოცვა 23.15 ”ჟურნალისტის დღიური” დოკ/ფ ”ვლაქერნას სამოსელი” 23.55 შვიდგზის ლოცვა შვიდგზის ლოცვა 24.00 საეკლესიო კალენდარი 00.05 ისტორიის დღიური 00.10 პატრიარქის ქადაგება 00.35 მხ/ფ ”გლადიატორი” II ნაწ.

კომენტარი ჯერ არ დამატებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები

პოპულარული კომენტარები
ინტერნეტკონფერენცია
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49