შრიფტი
00:50 / 09-07-2012
"მაესტრო", სატელევიზიო პროგრამა, 9-15 ივლისი

9 ივლისი, ორშაბათი

07.00 ქართული ამბების კოლაჟი
07.30 სტუდია ”რე” - დისკუსია
08.30 შალვა რამიშვილის ”დილა”
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 მულტსერიალი ”ბანანის რესპუბლიკა”
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ახალი ამბები
13.05 საერთაშორისო ამბები
13.30 ამბები მოკლედ
13.35 საერთაშორისო ამბები
14.00 ახალი ამბები
14.05 საერთაშორისო ამბები
14.30 ამბები მოკლედ
14.35 საერთაშორისო ამბები
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.35 საერთაშორისო ამბები
16.00 ახალი ამბები
16.05 გამოკითხვა
16.30 ამბები მოკლედ
16.35 გამოკითხვა
17.00 ახალი ამბები
17.05 საერთაშორისო ამბები
17.30 ამბები მოკლედ
17.35 საერთაშორისო ამბები
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 სუბიექტური აზრი
20.00 თოქ - შოუ ”არგუმენტები” თეა სიჭინავასთან
21.00 ახალი ამბები 9 საათზე
22.00 თოქ - შოუ ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
22.30 ”აკრედიტაციის გარეშე”
23.00 ”ყოველდღიური ამბები” ვასიკო ოდიშვილთან
23.20 ახალი ამბების კოლაჟი
0.00 სუბიექტური აზრი
01.00 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
02.00 ყოველდღიური აბები
02.20 ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
03.00 აკრედიტაციის გარეშე
03.30 საერთაშორისო ამბები


10 ივლისი, სამშაბათი

07.00 ქართული ამბების კოლაჟი
07.30 საერთაშორისო ამბები
08.30 შალვა რამიშვილის ”დილა”
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 ყოველდღიური აბები
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ახალი ამბები
13.05 საერთაშორისო ამბები
13.30 ამბები მოკლედ
13.35 საერთაშორისო ამბები
14.00 ახალი ამბები
14.05 საერთაშორისო ამბები
14.30 ამბები მოკლედ
14.35 საერთაშორისო ამბები
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.35 საერთაშორისო ამბები
16.00 ახალი ამბები
16.05 გამოკითხვა
16.30 ამბები მოკლედ
16.35 გამოკითხვა
17.00 ახალი ამბები
17.05 აკრედიტაციის გარეშე
17.30 ამბები მოკლედ
17.35 საერთაშორისო ამბები
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 სუბიექტური აზრი
20.00 თოქ - შოუ ”არგუმენტები” თეა სიჭინავასთან
21.00 ახალი ამბები 9 საათზე
22.00 თოქ - შოუ ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
23.00 ”ყოველდღიური ამბები” ვასიკო ოდიშვილთან
23.20 ახალი ამბების კოლაჟი
00.00 სუბიექტური აზრი
01.00 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
02.00 ყოველდღიური აბები
02.20 ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
03.00 საერთაშორისო ამბები


11 ივლისი, ოთხშაბათი

07.00 ქართული ამბების კოლაჟი
08.00 საერთაშორისო ამბები
09.00 შალვა რამიშვილის ”დილა”
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 ყოველდღიური აბები
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ახალი ამბები
13.05 საერთაშორისო ამბები
13.30 ამბები მოკლედ
13.35 საერთაშორისო ამბები
14.00 ახალი ამბები
14.05 საერთაშორისო ამბები
14.30 ამბები მოკლედ
14.35 საერთაშორისო ამბები
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.35 საერთაშორისო ამბები
16.00 ახალი ამბები
16.05 გამოკითხვა
16.30 ამბები მოკლედ
16.35 გამოკითხვა
17.00 ახალი ამბები
17.05 საერთაშორისო ამბები
17.30 ამბები მოკლედ
17.35 საერთაშორისო ამბები
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 სუბიექტური აზრი
20.00 თოქ - შოუ ”არგუმენტები” თეა სიჭინავასთან
21.00 ახალი ამბები 9 საათზე
22.00 თოქ - შოუ ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
22.30 აკრედიტაციის გარეშე
23.00 ”ყოველდღიური ამბები” ვასიკო ოდიშვილთან
23.20 ახალი ამბების კოლაჟი
00.00 სუბიექტური აზრი
01.00 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
02.00 ყოველდღიური აბები
02.20 ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
03.00 საერთაშორისო ამბები


12 ივლისი, ხუთშაბათი

07.00 ქართული ამბების კოლაჟი
08.00 საერთაშორისო ამბები
09.00 შალვა რამიშვილის ”დილა”
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 ყოველდღიური აბები
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ახალი ამბები
13.05 საერთაშორისო ამბები
13.30 ამბები მოკლედ
13.35 საერთაშორისო ამბები
14.00 ახალი ამბები
14.05 საერთაშორისო ამბები
14.30 ამბები მოკლედ
14.35 საერთაშორისო ამბები
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.35 საერთაშორისო ამბები
16.00 ახალი ამბები
16.05 გამოკითხვა
16.30 ამბები მოკლედ
16.35 გამოკითხვა
17.00 ახალი ამბები
17.05 აკრედიტაციის გარეშე
17.30 ამბები მოკლედ
17.35 საერთაშორისო ამბები
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 სუბიექტური აზრი
20.00 თოქ - შოუ ”არგუმენტები” თეა სიჭინავასთან
21.00 ახალი ამბები 9 საათზე
22.00 თოქ - შოუ ”პირდაპირი საუბარი”

You must have Flash Player installed in order to see this player.
ეკა ბერიძესთან
23.00 ”ყოველდღიური ამბები” ვასიკო ოდიშვილთან
23.20 ახალი ამბების კოლაჟი
00.00 სუბიექტური აზრი
01.00 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
02.00 ყოველდღიური აბები
02.20 ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
03.00 საერთაშორისო ამბები


13 ივლისი, პარასკევი


07.00 ქართული ამბების კოლაჟი
07.30 საერთაშორისო ამბები
08.30 შალვა რამიშვილის ”დილა”
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 ყოველდღიური აბები
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ახალი ამბები
13.05 საერთაშორისო ამბები
13.30 ამბები მოკლედ
13.35 საერთაშორისო ამბები
14.00 ახალი ამბები
14.05 საერთაშორისო ამბები
14.30 ამბები მოკლედ
14.35 საერთაშორისო ამბები
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.35 საერთაშორისო ამბები
16.00 ახალი ამბები
16.05 გამოკითხვა
16.30 ამბები მოკლედ
16.35 გამოკითხვა
17.00 ახალი ამბები
17.05 საერთაშორისო ამბები
17.30 ამბები მოკლედ
17.35 საერთაშორისო ამბები
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 სუბიექტური აზრი
20.00 თოქ - შოუ ”არგუმენტები” თეა სიჭინავასთან
21.00 ახალი ამბები 9 საათზე
22.00 თოქ - შოუ ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
23.00 ”ყოველდღიური ამბები” ვასიკო ოდიშვილთან
23.20 ახალი ამბების კოლაჟი
00.00 სუბიექტური აზრი
01.00 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
02.00 ყოველდღიური აბები
02.20 ”პირდაპირი საუბარი” ეკა ბერიძესთან
03.00 საერთაშორისო ამბები


14 ივლისი, შაბათი

07.00 საერთაშორისო ამბები
09.00 ქართული ამბების კოლაჟი
10.00 საერთაშორისო ამბები
11.00 ყოველდღიური აბები
11.20 საერთაშორისო ამბები
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ამბები მოკლედ
13.05 სუბიექტური აზრი
14.00 ამბები მოკლედ
14.05 თოქ - შოუ ”არგუმენეტები”
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.30 საერთაშორისო ამბები
16.00 ამბები მოკლედ
16.05 ”პირდაპირი საუბარი”
17.00 ამბები მოკლედ
17.05 სტუდია ”მონიტორის” ჟურნალისტური გამოძიება
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 ”კვირის რეპორტაჟი”
20.00 სტუდია ”მონიტორის” ჟურნალისტური გამოძიება
21.00 ღია კარის დღე
21.35 ბანანის რესპუბლიკა
22.00 ახალი ამბების კოლაჟი
22.30 საერთაშორისო ამბები
23.00 ”ჩვენ” - თამარ ჩიქოვანთან ერთად
00.00 სტუდია ”მონიტორის” ჟურნალისტური გამოძიება
01.00 ახალი ამბების კოლაჟი
01.25 ღია კარის დღე
02.00 ”ჩვენ” - თამარ ჩიქოვანთან ერთად
03.00 ახალი ამბების კოლაჟი
03.30 საერთაშორისო ამბები


15 ივლისი, კვირა

07.00 საერთაშორისო ამბები
09.00 ქართული ამბების კოლაჟი
10.00 უცხოური ამბების კოლაჟი
12.00 ახალი ამბები 12 საათზე
12.30 საერთაშორისო ამბები
13.00 ამბები მოკლედ
13.05 აკრედიტაციის გარეშე
13.25 ღია კარის დღე
14.00 ამბები მოკლედ
14.05 აკრედიტაციის გარეშე
14.25 სტუდია ”მონიტორის” ჟურნალისტური გამოძიება
15.00 ახალი ამბები 3 საათზე
15.30 ბანანის რესპუბლიკა
16.00 ამბები მოკლედ
16.05 ”ჩვენ” თამარ ჩიქოვანთან ერთად
17.00 ამბები მოკლედ
17.05 მონიტორის ჟურნ. გამოძიება
18.00 ახალი ამბები 6 საათზე
19.00 დისკუსია - სტუდია ”რე”
20.00 ახალი ამბების კოლაჟი
21.00 ნანა ლეჟავას ”კვირის რეპორტაჟი”
22.00 მულტსერიალი ”ბანანის რესპუბლიკა”
22.30 საერთაშორისო ამბები
23.00 ახალი ამბების კოლაჟი
23.20 საერთაშორისო ამბები
00.00 ნანა ლეჟავას ”კვირის რეპორტაჟი”
01.00 ახალი ამბების კოლაჟი
01.30 საერთაშორისო ამბები
02.00 დისკუსია - სტუდია ”რე”
03.00 ახალი ამბების კოლაჟი
03.30 საერთაშორისო ამბები

კვირის ყველაზე კითხვადი
პოპულარული კომენტარები
ინდურ სერიალად ნუ გადააქცევთ . ესაა უდიდესი ტრაგედია რაც მოხდა. მარტო ის რომ ეს გოგონა პრიმა ბალერინა გახდა, თუ ფიქრობს ვინმე ეს როგორი შრომის ფასად მიაღწია.ბალერინობას რომ მიაღწიო, უნდა იყო სათნო კეთილი, ნიჭიერი შრომისმოყვარე.რატომ არავინ არ ამბობს რატომ დაიწყო სმა ? ლოთი იყო და ისე ცეკვავდა? როგორ , ლოთობით გახდა პრიმა ბალერინა? ცოტა დაუკვირდით რა, მარტო მის ლანძღვაზე რომ გადახვედით ეგრე სადაა. იცის ვინმემ ის დედა , თუ დედობილი, როგორ ეპყრობოდა? რას ეუბნებოდა ?სულაც იქნებ მან მიიყვანა იმ ზომამდე, რომ ეს საშინელება ჩაიდინა. ჩვენ არაფერი ვიცით.იქნებ ისეა გამწარებული ,რომ არც ნანობს ეს უბედური გოგო. გ ინდათ გამლანძღეთ მეცოდება ორივე
ინტერნეტკონფერენცია
2017-05-24 06:59:12
სოციალურ ქსელში ლაშა თორდიას სავარაუდო...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49