მატარებლების განრიგი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - ბათუმი
08:45
14:00
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
თბილისი - ბორჯომი
06:45
10:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
თბილისი - ბორჯომი
16:35
21:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
თბილისი - ზუგდიდი
08:00
13:32
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
თბილისი - ქუთაისი
08:55
14:15
სწრაფი
ყოველდღიური
8 ლარი
თბილისი - ქუთაისი
15:35
21:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
4 ლარი
თბილისი - სადახლო
17:10
19:45
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
თბილისი - გარდაბანი
07:00
08:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - გარდაბანი
18:55
20:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - ფოთი
08:20
13:20
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
თბილისი - ოზურგეთი
08:55
17:15
სწრაფი
ყოველდღიური
6; 9 ლარი
თბილისი - ოზურგეთი
21:10
06:50
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
თბილისი - ნიქოზი
18:25
21:45
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
თბილისი - ზუგდიდი
21:10
06:25
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5;50 ლარი
თბილისი - ბათუმი
18:15
23:30
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
ბათუმი - თბილისი
17:20
23:35
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
ბორჯომი - თბილისი
07:05
11:35
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბორჯომი - თბილისი
16:45
21:15
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ზუგდიდი - თბილისი
21:25
06:30
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
ზუგდიდი - თბილისი
17:50
23:15
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
ქუთაისი - თბილისი
04:50
10:45
სტანდარტული
ყოველდღიური
4 ლარი
ქუთაისი - თბილისი
12:25
18:00
სწრაფი
ყოველდღიური
8, 5 ლარი
სადახლო - თბილისი
04:55
07:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
გარდაბანი - თბილისი
20:35
21:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
გარდაბანი - თბილისი
08:30
09:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ფოთი - თბილისი
17:40
22:40
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
ოზურგეთი - თბილისი
09:30
18:00
სტანდარტული
ყოველდღიური
6; 9 ლარი
ოზურგეთი - თბილისი
20:30
630:00
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
ნიქოზი - თბილისი
05:40
09:15
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ბათუმი - თბილისი
08:05
13:20
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - აეროპორტი
08:00
08:35
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - აეროპორტი
17:20
17:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
აეროპორტი - თბილისი
08:45
09:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
აეროპორტი - თბილისი
18:05
18:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
საჩხერე - ქუთაისი
20:40
01:10
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
საჩხერე - ქუთაისი
10:00
14:40
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - საჩხერე
05:15
09:44
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - საჩხერე
16:00
20:26
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ტყიბული - ქუთაისი
12:50
16:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ტყიბული - ქუთაისი
05:15
08:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - ტყიბული
09:00
11:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - ტყიბული
18:00
20:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
17:35
18:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
15:00
15:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
09:10
10:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
05:50
07:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
08:00
08:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
16:00
16:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
18:35
20:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
10:10
11:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
სამტრედია - ქუთაისი
08:05
09:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - სამტრედია
06:30
07:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - ბათუმი
17:30
21:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბათუმი - ქუთაისი
08:13
11:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ზუგდიდი - ქუთაისი
07:40
11:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ქუთაისი - ზუგდიდი
12:50
16:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ოზურგეთი - ბათუმი
08:05
10:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბათუმი - ოზურგეთი
17:30
19:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ხაშური - ზესტაფონი
08:00
10:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ზესტაფონი - ხაშური
16:55
19:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ბორჯომი - ბაკურიანი
10:55
13:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბორჯომი - ბაკურიანი
07:15
09:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბაკურიანი - ბორჯომი
14:15
16:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბაკურიანი - ბორჯომი
10:00
12:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ხაშური - ზესტაფონი
14:15
16:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ზესტაფონი - ხაშური
11:15
13:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - ბაქო
16:30
08:10
საერთაშორისო მატარებლები
ყოველდღიური
58,65; 113,95 ლარი
თბილისი - ერევანი
20:20
06:55
საერთაშორისო მატარებლები
გადის კენტ რიცხვებში
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
ბაქო - თბილისი
20:30
09:45
საერთაშორისო მატარებლები
ყოველდღიური
58,65; 113,95 ლარი
ერევანი - თბილისი
21:30
07:50
საერთაშორისო მატარებლები
რეისი გამოდის ერევნიდან ლუწ რიცხვებში
მგზავრობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მისაღებად,
დარეკეთ 24 საათიან საინფორმაციო სამსახურის ნომერზე: 1331
პოპულარული კომენტარები
ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49

ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49