მატარებლების განრიგი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - ბათუმი
08:45
14:00
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
თბილისი - ბორჯომი
06:45
10:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
თბილისი - ბორჯომი
16:35
21:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
თბილისი - ზუგდიდი
08:00
13:32
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
თბილისი - ქუთაისი
08:55
14:15
სწრაფი
ყოველდღიური
8 ლარი
თბილისი - ქუთაისი
15:35
21:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
4 ლარი
თბილისი - სადახლო
17:10
19:45
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
თბილისი - გარდაბანი
07:00
08:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - გარდაბანი
18:55
20:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - ფოთი
08:20
13:20
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
თბილისი - ოზურგეთი
08:55
17:15
სწრაფი
ყოველდღიური
6; 9 ლარი
თბილისი - ოზურგეთი
21:10
06:50
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
თბილისი - ნიქოზი
18:25
21:45
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
თბილისი - ზუგდიდი
21:10
06:25
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5;50 ლარი
თბილისი - ბათუმი
18:15
23:30
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
ბათუმი - თბილისი
17:20
23:35
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
ბორჯომი - თბილისი
07:05
11:35
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბორჯომი - თბილისი
16:45
21:15
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ზუგდიდი - თბილისი
21:25
06:30
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
ზუგდიდი - თბილისი
17:50
23:15
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
ქუთაისი - თბილისი
04:50
10:45
სტანდარტული
ყოველდღიური
4 ლარი
ქუთაისი - თბილისი
12:25
18:00
სწრაფი
ყოველდღიური
8, 5 ლარი
სადახლო - თბილისი
04:55
07:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
გარდაბანი - თბილისი
20:35
21:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
გარდაბანი - თბილისი
08:30
09:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ფოთი - თბილისი
17:40
22:40
სწრაფი
ყოველდღიური
23; 13 ლარი
ოზურგეთი - თბილისი
09:30
18:00
სტანდარტული
ყოველდღიური
6; 9 ლარი
ოზურგეთი - თბილისი
20:30
630:00
სტანდარტული
ყოველდღიური
25; 15; 18; 11; 14; 7,50; 5,50 ლარი
ნიქოზი - თბილისი
05:40
09:15
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ბათუმი - თბილისი
08:05
13:20
სწრაფი
ყოველდღიური
25; 18 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - აეროპორტი
08:00
08:35
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
თბილისი - აეროპორტი
17:20
17:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
აეროპორტი - თბილისი
08:45
09:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
აეროპორტი - თბილისი
18:05
18:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
საჩხერე - ქუთაისი
20:40
01:10
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
საჩხერე - ქუთაისი
10:00
14:40
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - საჩხერე
05:15
09:44
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - საჩხერე
16:00
20:26
სტანდარტული
ყოველდღიური
1 ლარი
ტყიბული - ქუთაისი
12:50
16:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ტყიბული - ქუთაისი
05:15
08:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - ტყიბული
09:00
11:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - ტყიბული
18:00
20:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
1 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
17:35
18:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
15:00
15:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
09:10
10:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - წყალტუბო
05:50
07:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
08:00
08:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
16:00
16:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
18:35
20:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
წყალტუბო - ქუთაისი
10:10
11:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
სამტრედია - ქუთაისი
08:05
09:25
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - სამტრედია
06:30
07:50
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ქუთაისი - ბათუმი
17:30
21:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბათუმი - ქუთაისი
08:13
11:55
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ზუგდიდი - ქუთაისი
07:40
11:05
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ქუთაისი - ზუგდიდი
12:50
16:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ოზურგეთი - ბათუმი
08:05
10:00
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბათუმი - ოზურგეთი
17:30
19:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ხაშური - ზესტაფონი
08:00
10:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ზესტაფონი - ხაშური
16:55
19:10
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ბორჯომი - ბაკურიანი
10:55
13:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბორჯომი - ბაკურიანი
07:15
09:40
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბაკურიანი - ბორჯომი
14:15
16:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ბაკურიანი - ბორჯომი
10:00
12:20
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
2 ლარი
ხაშური - ზესტაფონი
14:15
16:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
ზესტაფონი - ხაშური
11:15
13:30
ელექტრომავალი
ყოველდღიური
0.50 ლარი
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
თბილისი - ბაქო
16:30
08:10
საერთაშორისო მატარებლები
ყოველდღიური
58,65; 113,95 ლარი
თბილისი - ერევანი
20:20
06:55
საერთაშორისო მატარებლები
გადის კენტ რიცხვებში
დანიშნულება
გასვლის დრო
ჩასვლის დრო
ტიპი
შენიშვნა
ბილეთის ფასი
ბაქო - თბილისი
20:30
09:45
საერთაშორისო მატარებლები
ყოველდღიური
58,65; 113,95 ლარი
ერევანი - თბილისი
21:30
07:50
საერთაშორისო მატარებლები
რეისი გამოდის ერევნიდან ლუწ რიცხვებში
მგზავრობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მისაღებად,
დარეკეთ 24 საათიან საინფორმაციო სამსახურის ნომერზე: 1331
პოპულარული კომენტარები
ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ რამდენი ,,სხვისი შვილი" მოუკლავთ თქვენი შვილისნაირ მთვრალ და დაუმორჩილებელ მძღოლებს, შეიძლება ზუსტად მაგ ფაქტით კიდევ ერთი უდანაშაულო სიცოცხლე გადაარჩინეს პატრულებმა. ეგ პოლიციელები ბევრად მსხვერპლნი არიან მოცემულ მომენტში. ბევრი ფაქტი მოხდა და თამამად ვამბობ, თქვენს შვილს რომ ვინმე გაეტანა, ის ციხეში არ ჩაჯდებოდა! ყინვაში, ქარში, გრტიგალში გარეთ მომუშავე ყველა პოლიციელი არის გმირი? მათი ხელფასი იცით? იცით რომ მათაც ჰყავთ შვილები, რომლებიც მთვრალი მძღოლების პოტენციური მსხვერპლნი არიან, ისევე როგორც ჩემი შვილიც... გონიერად მივუდგეთ ყველა საკუთარი შვილების აღზრდას...
ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49

ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49