კვირის ყველაზე კითხვადი სტატიები
თვის ყველაზე კითხვადი სტატიები
19:48 / 18-02-2016
მე­რი ბე­ი­კე­რი - თვით­მარ­ქ­ვია პრინ­ცე­სა კა­რა­ბუ
1817 წლის 3 აპ­რილს ბრის­ტო­ლის მახ­ლობ­ლად მდე­ბა­რე პა­ტა­რა და მა­ნამ­დე თით­ქ­მის არაფ­რით გა­მორ­ჩე­ულ სო­ფელ ალ­მონ­ს­ბე­რი­ში საკ­მა­ოდ უც­ნა­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი გან­ვი­თარ­და. სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, თით­ქოს ცი­დან ჩა­მო­ვარ­დაო, სო­ფელ­ში გა­მოჩ­ნ­და გო­გო­ნა, რო­მელ­საც უბ­რა­ლო შა­ვი კა­ბა ეც­ვა, თავ­ზე შა­ვი შა­ლის ჩალ­მა ჰქონ­და შე­მოხ­ვე­უ­ლი და ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თ­ვის სრუ­ლი­ად გა­უ­გე­ბარ ენა­ზე ლა­პა­რა­კობ­და. უც­ნა­ურ გო­გო­ნას მთე­ლი თა­ვი­სი ბარ­გი-ბარ­ხა­ნა ერთ პა­ტა­რა ფუ­თა­ში ჰქონ­და გა­მოკ­რუ­ლი და იმ­დე­ნად ქან­ც­გაწყ­ვე­ტი­ლი ჩან­და, თით­ქოს ამ მიყ­რუ­ე­ბულ სო­ფელ­ში მოხ­ვედ­რამ­დე ქვეყ­ნი­ე­რე­ბა ჰქო­ნო­და შე­მოვ­ლი­ლი.

სოფ­ლის მცხოვ­რებ­ლებ­მა იფიქ­რეს, რომ გო­გო­ნა უცხო­ე­ლი იყო და საგ­რა­ფოს მომ­რი­გე­ბელ მო­სა­მარ­თ­ლე სე­მუ­ელ უორალს მი­უყ­ვა­ნეს, რო­მელ­საც ბერ­ძე­ნი მსა­ხუ­რი ჰყავ­და. მაგ­რამ ვერც მო­სა­მარ­თ­ლემ და ვერც მის­მა მსა­ხურ­მა გო­გო­ნას ვე­რა­ფე­რი გა­ა­გე­ბი­ნეს. სა­მა­გი­ე­როდ, ჯი­ბე­ში ყალ­ბი მო­ნე­ტა აღ­მო­უ­ჩი­ნეს, რაც მას სას­ჯე­ლად ავ­ს­ტ­რა­ლი­ა­ში გა­და­სახ­ლე­ბას უქად­და. ასე რომ, მო­სა­მარ­თ­ლეს ბევ­რი აღარ უფიქ­რია და, საქ­მის გა­სარ­კ­ვე­ვად, გო­გო­ნას ბრის­ტოლ­ში გაგ­ზავ­ნა გა­დაწყ­ვი­ტა. მაგ­რამ თა­ვად გო­გო­ნა იმ­დე­ნად დაბ­ნე­უ­ლი ჩან­და იმ ყვე­ლაფ­რით, რაც მის გარ­შე­მო ხდე­ბო­და და ისე სა­ცო­და­ვად და, რაც მთა­ვა­რია, ბუ­ნებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და, რომ თვით სიმ­კაც­რით გა­მორ­ჩე­ულ მო­სა­მარ­თ­ლე­საც კი მო­ულ­ბო გუ­ლი და მა­ნაც ერ­თი ღა­მით სოფ­ლის სას­ტუმ­რო­ში დარ­ჩე­ნის ნე­ბა მის­ცა.

სას­ტუმ­რო­ში და­ბი­ნა­ვე­ბულ­მა უც­ნა­ურ­მა სტუ­მარ­მა კე­დელ­ზე გა­მო­ფე­ნილ ერთ-ერთ ნა­ხატ­ზე ანა­ნასს მოჰ­კ­რა თვა­ლი და მის­კენ ხე­ლი სი­ხა­რუ­ლით გა­იშ­ვი­რა, მე­რე კი და­სა­ძი­ნებ­ლად იატაკ­ზე დაწ­ვა. გო­გო­ნას საქ­ცი­ე­ლით გაკ­ვირ­ვე­ბულ­მა სას­ტუმ­როს მე­პატ­რო­ნემ გა­ი­ფიქ­რა, რომ მი­სი სამ­შობ­ლო "სადღაც სამ­ხ­რეთ­ში" უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო, მაგ­რამ მე­ტის გარ­კ­ვე­ვა ვე­ღარ მო­ას­წ­რო, რად­გა­ნაც მე­ო­რე დი­ლით სას­ტუმ­რო­ში მო­სა­მარ­თ­ლის ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა­მო­ძა­ლე­ბუ­ლი მე­უღ­ლე გა­მოცხად­და და სტუ­მა­რი თა­ვის­თან წა­იყ­ვა­ნა. მო­სა­მარ­თ­ლის სახ­ლ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი გო­გო­ნას ყუ­რადღე­ბა უკ­ვე ჩი­ნურ­მა გრა­ვი­უ­რებ­მა და სტა­ტუ­ე­ტებ­მა მი­იქ­ცია და, მა­თი ნახ­ვით აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბულ­მა, რა­ღა­ცის სხა­პას­ხუ­პით მო­ყო­ლა და­იწყო. თუმ­ცა­ღა, მო­სა­მარ­თ­ლის მე­უღ­ლე მხო­ლოდ იმას თუ მიხ­ვ­და, რომ უც­ნა­ურ გო­გო­ნას ასე­ვე უც­ნა­უ­რი სა­ხე­ლი "კა­რა­ბუ" ერ­ქ­ვა და, ამით კი­დევ უფ­რო და­ინ­ტ­რი­გე­ბუ­ლი, შინ დაბ­რუ­ნე­ბულ ქმარს მა­ნამ ეხ­ვე­წა და ემუ­და­რა, სა­ნამ ბრის­ტოლ­ში გაგ­ზავ­ნის ნაც­ვ­ლად, სტუ­მა­რი თა­ვი­ანთ სახ­ლ­ში არ და­ა­ტო­ვე­ბი­ნა.
ამის შემ­დეგ უორა­ლე­ბის სახ­ლ­ში თით­ქ­მის ყო­ველ­დღე მი­დი­ოდ­ნენ მრა­ვალ­ქ­ვე­ყა­ნა­ნა­ნა­ხი და ათას ქარ­ცეცხ­ლ­ში გა­მოვ­ლი­ლი მოგ­ზა­უ­რე­ბი თუ უბ­რა­ლოდ უცხო ენე­ბის კარ­გად მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი, მაგ­რამ გო­გო­ნას­თან სა­უბ­რის გაბ­მა და მი­სი წარ­მო­შო­ბის ად­გი­ლის გარ­კ­ვე­ვა მა­თაც ვე­რაფ­რით შეძ­ლეს. ის-ის იყო, ყვე­ლას ხე­ლი უნ­და ჩა­ექ­ნია, რომ ისევ სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ალ­მონ­ს­ბე­რი­ში გა­მოჩ­ნ­და ვი­ღაც პორ­ტუ­გა­ლი­ე­ლი მეზღ­ვა­უ­რი, რო­მელ­მაც კა­რა­ბუს ნახ­ვის შემ­დეგ გა­ნაცხა­და, გო­გო­ნას ლა­პა­რა­კი მშვე­ნივ­რად მეს­მის და ის ვინ­მე უსახ­ლ­კა­რო მო­ხე­ტი­ა­ლე კი არა, ინ­დო­ე­თის ოკე­ა­ნე­ში მდე­ბა­რე კუნ­ძულ იავა­სუს პრინ­ცე­საა, რო­მე­ლიც მის გამ­ტა­ცე­ბელ მე­კობ­რე­ებს ხე­ლი­დან სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად და­უს­ხ­ლ­ტაო.

შემ­დ­გო­მი რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მის­ტერ და მი­სის უორა­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად მათ სახ­ლ­ში ეგ­ზო­ტი­კუ­რი პრინ­ცე­სის სა­ნა­ხა­ვად მი­სუ­ლი სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბით­ღა იყ­ვ­ნენ და­კა­ვე­ბულ­ნი. და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ინ­დო­ე­თის ოკე­ა­ნე­ში მდე­ბა­რე კუნ­ძუ­ლებ­ზე არც ერთ მათ­განს არა­ფე­რი სმე­ნო­და, უცხო­ტო­მე­ლი პრინ­ცე­სას სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­დარ­ჩე­ნის ამ­ბა­ვი მა­ინც ძა­ლი­ან რო­მან­ტი­კუ­ლად და ამაღ­ლე­ბუ­ლად ეჩ­ვე­ნე­ბო­დათ. თა­ნაც, მთლად გულ­ხელ­დაკ­რე­ფი­ლი არც თა­ვად პრინ­ცე­სა იჯ­და და სა­კუ­თა­რი პერ­სო­ნი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ვე­ბას
ყვე­ლა­ნა­ი­რად უწყობ­და ხელს. ამ მიზ­ნით, ჯერ იყო და უორა­ლე­ბის პი­რად მკე­რავს ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თ­ვის მე­ტის­მე­ტად
You must have Flash Player installed in order to see this player.
უცხო და ეგ­ზო­ტი­კუ­რი სა­მო­სი შე­ა­კერ­ვი­ნა, მე­რე კი ტბა­ში შიშ­ვ­ლად ბა­ნა­ო­ბა, ფა­რი­კა­ო­ბა და ძალ­ზე უც­ნა­უ­რი ცეკ­ვე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც და­იწყო. ერ­თი სიტყ­ვით, პრინ­ცე­სა კა­რა­ბუს ამ­ბა­ვი სულ უფ­რო და უფ­რო შთამ­ბეჭ­და­ვი და და­მა­ინ­ტ­რი­გე­ბე­ლი დე­ტა­ლე­ბით ივ­სე­ბო­და. კვი­რა­ში ერ­თხელ პრი­ცე­სა ლონ­დონ­ში ჩაჰ­ყავ­დათ, სა­დაც მხატ­ვ­რე­ბი მის პორ­ტ­რე­ტებს ხა­ტავ­დ­ნენ, გა­ზე­თებ­ში კი იდუ­მალ კა­რა­ბუ­ზე სულ ახალ-ახა­ლი პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი ჩნდე­ბო­და.  განაგრძეთ კითხვა
მკითხველის კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
მსგავსი სიახლეები
+PHOTO ყველაზე უჩვეულო, ლამაზი და შთამბეჭდავი სასტუმროები
პატიმრებს კუნძულზე გავრცელებული შხამიანი გველებისა და მწერებისგან გადარჩენა გაუჭირდებოდათ
+PHOTO გსურთ ყველაფრის რადიკალურად შეცვლა და მშვიდ, ლამაზ და რაც მთავარია, იაფ ქვეყანაში გადაბარგება?
ეჭვმიტანილი - 44 წლის მულტიმილიონერი ფინანსისტი მარტინ ფრენკელი, რომელმაც
მიტოვებული კუნძულის ულამაზესი ფოტოები
საოცარ ეპოქაში ვცხოვრობთ - მსოფლიოს დიდი ნაწილი თითქოსდა განათლებულია
"შუაზე გავიყავით მე და ჩემმა მეგობარმა, რომლის შვილიც მონაწილეობდა ამ საქმეში"
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
17:24 / 30-04-2017  Image თბილისში, ზესტაფონის ქუჩის ერთ-ერთი კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს
"ვისაც საჭიროება ექნება, რომ დავაკმაყოფილოთ დროებითი ფართით, გამგეობა ამას უზრუნველყოფს"
13:37 / 30-04-2017  Image ბრძოლებში დაბადებული ჯარის ისტორია - ქართული შეიარაღებული ძალები 26 წლისაა!
1992 წელს ფორმები რომ დაგვირიგეს, ჯერ ეროვნული არ გვქონდა, ისევ საბჭოთა გვერგო
16:21 / 30-04-2017  Image ძიუდოისტი ავთანდილ ჭრიკიშვილი დაქორწინდა - პატარძლის გრანდიოზული კაბა და კადრები ქორწილიდან
წვეულების ბოლოს წყვილმა 7-სართულიანი ტორტი გაჭრა
12:29 / 30-04-2017  Image საბჭოს მოედანზე ქვეითად მოსიარულე ქალს მანქანა დაეჯახა
დაშავებულს მრავლობითი ტრავმები აღენიშნება
11:11 / 29-04-2017  Image ლისის ტბა, კუს ტბა და თბილისის ზღვა - საინტერესო მონაცემები დედაქალაქის წყალსაცავების შესახებ, რომელიც ბევრმა არ იცის
თითოეულს თავისი დანიშნულება და ფუნქცია აქვს, თუმცა მათ ერთი რამ აერთიანებთ
კვირის ყველაზე კითხვადი
დღის ვიდეო
PALITRATV.GE
You must have Flash Player installed in order to see this player.
ინტერნეტკონფერენცია
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49