კვირის ყველაზე კითხვადი სტატიები
თვის ყველაზე კითხვადი სტატიები
22:00 / 28-07-2016
რა წარწერა გააკეთა ჰიტლერმა "ვეფხისტყაოსანზე"?!
ყვე­ლა­ფე­რი 50 წლის წინ და­იწყო, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის 800 წლის იუბი­ლეს დღე­ებ­ში. ისე­ვე, რო­გორც სხვა სკო­ლებ­მა, მი­სი სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­მაც პა­ტა­რა ზე­ი­მი მო­აწყო. ამ სა­ღა­მო­ზე, გუ­რამ ახა­ლა­ი­ამ რუს­თა­ვე­ლის აფო­რიზ­მე­ბით მო­ი­წო­ნა თა­ვი და პე­და­გოგ­მა ზე­ი­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი" აჩუ­ქა. ეს იყო 1966 წლის სა­ი­უ­ბი­ლე­ო სას­კო­ლო გა­მო­ცე­მა.

"ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" ირ­გ­ვ­ლივ
- მას­წავ­ლე­ბე­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბის ის­ტო­რი­ას რო­ცა გვიყ­ვე­ბო­და, დას­ძი­ნა, - სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" უამ­რა­ვი კარ­გი გა­მო­ცე­მა არ­სე­ბობ­სო. ერ­თხელ, ისიც მითხ­რა, რო­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა გექ­ნე­ბა, ეს გა­მო­ცე­მე­ბი შე­ი­ძი­ნეო. სტუ­დენ­ტი გავ­ხ­დი და წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნის მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­მე­ცა, მაგ­რამ იმ პე­რი­ოდ­ში კარ­გი წიგ­ნის
შოვ­ნა რთუ­ლი იყო. თუ "ვეფხის­ტყა­ო­სანს" სად­მე წა­ვაწყ­დე­ბო­დი, ვყი­დუ­ლობ­დი. სა­ერ­თოდ, მდი­და­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა მქონ­და. წი­ნა სა­უ­კუ­ნის 80-იან წლებ­ში, მე­გო­ბარ­მა მკითხა: შემ­თხ­ვე­ვით, "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი" მეგ­რულ ენა­ზე ხომ არა გაქ­ვ­სო? რუს­თა­ვე­ლის სა­ი­უ­ბი­ლეო წელს, კა­კა ჟვა­ნი­ას ნა­თარ­გ­მ­ნი, სა­ბეჭდ მან­ქა­ნა­ზე აკ­რე­ფი­ლი ტექ­ს­ტით, 7 წიგ­ნი და­ი­ბეჭ­და და ერ­თი ეგ­ზემ­პ­ლა­რი მქონ­და. მე­გო­ბარ­მა მთხო­ვა, მა­მა­ჩემს მოს­კოვ­ში გა­მო­ფე­ნა აქვს და თუ შე­იძ­ლე­ბა, მოგ­ვე­ციო. წიგ­ნი ვათხო­ვე, გა­მო­ფე­ნის შემ­დეგ და­მიბ­რუ­ნეს და მე­გობ­რის მა­მა, ვახ­ტანგ ნა­თე­ნა­ძე და­ინ­ტე­რეს­და, - "ვეფხის­ტყა­ო­სანს" ხომ არ აგ­რო­ვე­ბო? - არა-მეთ­ქი. - მა­ინც, რა­მდე­ნი წიგ­ნი გექ­ნე­ბაო? რო­ცა ვუთხა­რი, - 100-მდე-მეთ­ქი, - კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რი ყო­ფილ­ხა­რო. და­ვათ­ვა­ლი­ე­რე ბა­ტო­ნი ვახ­ტან­გის კო­ლექ­ცი­ის უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მე­ბი და აღ­ვ­ფ­რ­თო­ვან­დი. ამის მე­რე კი­დევ უფ­რო და­ვინ­ტე­რეს­დი ამ საქ­მით.

"ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" ყიდ­ვა გა­ვაგ­რ­ძე­ლე და ერთ-ერ­თი სრულ­ყო­ფი­ლი კო­ლექ­ცია ასე შე­ვაგ­რო­ვე. 1712 წლი­დან დღემ­დე რაც გა­მო­სუ­ლა, ყვე­ლა ქარ­თუ­ლი გა­მო­ცე­მა მაქვს. ეს ჩე­მი კო­ლექ­ცი­ის დი­დი ღირ­სე­ბაა. "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი" მსოფ­ლი­ო­ში 49 ენა­ზე გა­მო­ვი­და და ყვე­ლა ენა­ზე გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნი მაქვს, ოღონდ ზო­გი­ერ­თი არას­რულ­ყო­ფი­ლია. სულ 450-მდე სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნია ჩემს კო­ლექ­ცი­ა­ში. ზო­გი მათ­გა­ნი ავ­ტოგ­რა­ფი­თაც არის. 1712 წლის გა­მო­ცე­მა ყვე­ლა კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რის ოც­ნე­ბაა. მეც, თით­ქ­მის 40 წლის მან­ძილ­ზე ვე­ძებ­დი. ამ წიგ­ნის ფაქ­სი­მა­ლუ­რი ას­ლი აკა­კი შა­ნი­ძემ 1937 წელს გა­მოს­ცა. ზუს­ტად გა­ი­მე­ო­რა ყვე­ლა­ფე­რი, ქა­ღალ­დიც კი იმ­დე­ნად მიმ­ს­გავ­სე­ბუ­ლი იყო, რომ ყვე­ლას 1712 წლის გა­მო­ცე­მა ეგო­ნა. ერ­თხელ, ზეს­ტა­ფო­ნი­დან და­მი­რე­კეს, ჩა­ვე­დი და 1937 წლის გა­მო­ცე­მა აღ­მოჩ­ნ­და. კა­ხეთ­შიც ჩა­ვე­დი, - მიმ­ტ­კი­ცებ­დ­ნენ, ნამ­დ­ვი­ლად ძვე­ლი წიგ­ნიაო და იქაც არ გა­მი­მარ­თ­ლა. მე­რე, რომ მი­რე­კავ­დ­ნენ, აღარ მივ­დი­ო­დი. ვე­უბ­ნე­ბო­დი, - სა­ტი­ტუ­ლო გვერდს ფო­ტო გა­და­უ­ღეთ და გა­მო­მიგ­ზავ­ნეთ-მეთ­ქი. ბო­ლოს, მი­ვა­გე­ნი იმ პი­როვ­ნე­ბას, ვინც ეს წიგ­ნი რა­ღაც პრობ­ლე­მის გა­მო გა­ყი­და. მად­ლო­ბე­ლი ვარ, რომ ნორ­მა­ლურ ფა­სად და­მით­მო. ეს გა­მო­ცე­მა მსოფ­ლი­ო­ში სულ 24 ცა­ლია დარ­ჩე­ნი­ლი და ჩე­მი ეგ­ზემ­პ­ლა­რი სა­უ­კე­თე­სო­დაა შე­ნა­ხუ­ლი, მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე გვერ­დი აკ­ლია. მი­სი გაყიდვა უცხო­ე­ლებ­მა ბევ­რ­ჯერ მთხო­ვეს, დიდ თან­ხა­საც იხ­დიდ­ნენ, მაგ­რამ არ მი­ვე­ცი. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია ბალ­მონ­ტის თარ­გ­მა­ნის პირ­ვე­ლი რუ­სუ­ლი სრულ­ყო­ფი­ლი გა­მო­ცე­მა, რო­მე­ლიც 1933 წელს, პა­რიზ­ში და­ი­ბეჭ­და. არ­სე­ბობს ამ გა­მო­ცე­მის და­ნომ­რი­ლი ეგ­ზემ­პ­ლა­რე­ბიც, რომ­ლე­ბიც პო­ლიტ­ბი­უ­როს წევ­რებს და­უ­რი­გეს. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აღ­მოჩ­ნ­და ნო­მე­რი 007, რო­გორც ვა­რა­უ­დო­ბენ, ბე­რი­ას ან მო­ლო­ტო­ვის ეგ­ზემ­პ­ლა­რი. ვერ მი­ვუს­წა­რი, ძა­ლი­ან დამ­წყ­და გუ­ლი. ვინც იყი­და, ის მე­რე რუ­სეთ­ში წა­ვი­და და იქ გა­ყი­და. ყვე­ლა­ნა­ი­რად ვე­ცა­დე, მაგ­რამ ვერ შე­ვი­ძი­ნე. და­უ­ნომ­რა­ვი ბალ­მონ­ტის

წიგ­ნი პა­რიზ­ში შე­ვი­ძი­ნე ჩე­მი მე­გობ­რის, გი­ორ­გი ქა­ჯა­ი­ას დახ­მა­რე­ბით, რო­მე­ლიც იმ დროს პა­რიზ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ელ­ჩო­ში მუ­შა­ობ­და, კონ­სუ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე. იგი­ვე წიგ­ნი საფ­რან­გეთ­ში მცხოვ­რებ­მა ემიგ­რან­ტ­მა, ვიქ­ტორ ხო­მე­რიკ­მა იშო­ვა და პა­ა­ტა ბურ­ჭუ­ლა­ძის ხე­ლით გა­მო­მიგ­ზავ­ნა. 1940 წელს, შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძის რუ­სუ­ლად თარ­გ­მ­ნი­ლი "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი" გა­მო­ვი­და. იმ პე­რი­ოდ­ში და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე სტა­ლი­ნის ბრძა­ნე­ბით მოს­კოვ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს და თარ­გ­მან­ზე ცი­ხე­ში მუ­შა­ობ­და. სტა­ლინ­მა ხელ­ნა­წე­რი წა­ი­კითხა და ბე­რი­ას მის­წე­რა: - აქამ­დე, "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" რუ­სუ­ლი თარ­გ­მა­ნე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე მე­ტად პეტ­რენ­კოს თარ­გ­მა­ნი მომ­წონ­და. გა­ვე­ცა­ნი ნუ­ცუ­ბი­ძის თარ­გ­მანს, ის სა­უ­კე­თე­სოა. მეც ვცა­დე ერ­თი სტრო­ფის გა­და­თარ­გ­მ­ნა (სტრო­ფი #1614). თუ ნუ­ცუ­ბი­ძეს აწყობს, იქ­ნებ ასე ააჟ­ღე­როსო. ბო­ლოს კი მი­ა­წე­რა - "ვო ვსი­ა­კომ სლუ­ჩაე, ხო­რო­ში ნა­დო ზა­მე­ნიტ ლუჩ­შიმ". ამით მი­ა­ნიშ­ნა, რომ თა­ვი­სი უკე­თე­სი იყო. რა თქმა უნ­და, სტა­ლი­ნის ნა­თარ­გ­მ­ნი სტრო­ფი წიგ­ნ­ში შე­ი­ტა­ნეს. 1940 წელს გა­მო­ცე­მუ­ლი "ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი", ლა­მა­ზი ყდი­თა და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ყუ­თით, სტა­ლინს მი­უ­ტა­ნეს, რო­მელ­მაც ასე­თი შეს­წო­რე­ბე­ბი შე­ი­ტა­ნა: "პერე­ვოდ შალ­ვი ნუ­ცუ­ბიდ­ზე" ჩა­ას­წო­რა - "პე­რე­ვოდ ს გრუ­ზინ­ს­კო­გო, შალ­ვი ნუ­ცუ­ბიდ­ზე".

სა­ტი­ტუ­ლო გვერ­დე­ბი ჩა­ას­წო­რა; რამ­დე­ნი­მე ილუს­ტ­რა­ცია და­ი­წუ­ნა, პირ­და­პირ გა­და­ხა­ზა და ასე მიჰ­ყ­ვა, თა­ვი­სი მი­ნა­წე­რე­ბი და­ტო­ვა. წიგ­ნის ტი­რა­ჟი იმ­წამ­ს­ვე და­ა­პა­ტიმ­რეს (გა­ა­ნად­გუ­რეს) და ხე­ლახ­ლა, ზუს­ტად იმა­ვე ყდა­ში და იმა­ვე ტი­რა­ჟით, 1941 წელს გა­მოს­ცეს. ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თია 1940 წლის გა­მო­ცე­მა. სად არ ვე­ძე­ბე? ნუ­ცუ­ბი­ძის ოჯახ­საც არა აქვს. მხო­ლოდ გო­რის მუ­ზე­უმ­­შია სტა­ლი­ნის მი­ერ ჩას­წო­რე­ბუ­ლი წიგ­ნი, სა­ი­და­ნაც ას­ლე­ბი გა­და­ვი­ღე. ბე­რი­ა­სად­მი მი­წე­რი­ლი წე­რი­ლის ას­ლიც მაქვს. ნუ­ცუ­ბი­ძი­სე­უ­ლი თარ­გ­მა­ნი დღემ­დე ერთ-ერთ სა­უ­კე­თე­სოდ ით­ვ­ლე­ბა. "ვეფხის­ტყა­ოს­ნის" იშ­ვი­ა­თი ჩი­ნუ­რი წიგ­ნე­ბი­დან 5 გა­მო­ცე­მა მაქვს. ფი­ნუ­რი გა­მო­ცე­მა ჩვენ­მა ფეხ­ბურ­თე­ლებ­მა ჩა­მო­მი­ტა­ნეს. გა­მიკ­ვირ­და, რომ იშო­ვეს, რად­გან ძნე­ლი მო­სა­პო­ვე­ბე­ლი იყო. და­მი­რე­კეს, შენ­თ­ვის წიგ­ნი მოგ­ვაქ­ვ­სო. ეს ის დროა, შუ­ქი აერო­პორ­ტ­შიც კი არ იყო. არ და­ვე­ლო­დე მე­ო­რე დღეს და წა­ვე­დი აერო­პორ­ტ­ში, იქ გა­მო­ვარ­თ­ვი. ერთ დღე­საც, რამ­დე­ნი­მე "ვეფხის­ტყა­ო­სან­ზე" სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბის ავ­ტოგ­რა­ფი აღ­მო­ვა­ჩი­ნე, მათ შო­რის, სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენ­ტი­სა. გა­დავ­წყ­ვი­ტე, რომ გა­მო­ფე­ნის მომ­ზა­დე­ბის წინ მეთხო­ვა სა­ელ­ჩო­ე­ბის­თ­ვის, დამ­ხ­მა­რე­ბოდ­ნენ - თუ ამა თუ იმ ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენ­ტი მო­ი­სურ­ვებ­და, წარ­წე­რა გა­ე­კე­თე­ბი­ნა მათ ენა­ზე გა­მო­ცე­მულ "ვეფხის­ტყა­ო­სან­ზე". მაქვს იტა­ლი­ის, სომ­ხე­თის, თურ­ქე­თის, ყა­ზა­ხე­თის, სლო­ვა­კე­თის, ბე­ლო­რუ­სის, გერ­მა­ნი­ის, უკ­რა­ი­ნის, თურ­ქე­თის პრე­ზი­დენ­ტე­ბის ავ­ტოგ­რა­ფე­ბი. ეს, რაც გა­მახ­სენ­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, იტა­ლი­ი­სა და ბე­ლო­რუ­სის პრე­ზი­დენ­ტე­ბის წარ­წე­რე­ბი. ეტყო­ბა, ისი­ნი წი­ნას­წარ მო­ემ­ზად­ნენ და რუს­თა­ველ­ზე ინ­ფორ­მა­ცია მო­ი­ძი­ეს. ამას­თან ერ­თად, მად­ლო­ბას მიხ­დი­ან უძ­ვე­ლე­სი ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თ­ვის, რაც ძა­ლი­ან მე­სი­ა­მოვ­ნა.

მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბის კო­ლექ­ცია
- სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნის გა­მო­ცე­მა შემ­თხ­ვე­ვით მოხ­და. ქუ­თა­ი­სის სტამ­ბა­ში შა­ვი ჭი­რის სა­შიშ­რო­ე­ბის გა­მო, დი­რექ­ტორ­მა სტამ­ბა რა­ჭის სო­ფელ წეს­ში გა­ხიზ­ნა, სა­დაც და­ნად­გა­რე­ბი და ცო­ტა ქა­ღალ­დი წა­ი­ღეს. "ღვთის­მ­შობ­ლის ლოც­ვა­ნი" გა­მოს­ცეს და ქა­ღალ­დის სიმ­ცი­რის გა­მო, ის მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი გა­მო­ვი­და. ეს წიგ­ნი მე არ მაქვს, სა­ჯა­რო ბიბ­ლი­ო­თე­კა­შია ორი ცა­ლი და­ცუ­ლი. ერ­თხანს, ნო­მენ­კ­ლა­ტუ­რულ მუ­შა­კებს უცხო­უ­რი წიგ­ნე­ბის სი­ას უგ­ზავ­ნიდ­ნენ. პარ­ტი­ის რა­ი­კო­მის პირ­ვე­ლი მდი­ვა­ნი ლე­ვან მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი გახ­ლ­დათ. იმ დროს მას­თან კომ­კავ­ში­რის რა­ი­კო­მის პირ­ველ მდივ­ნად ვმუ­შა­ობ­დი. ერ­თხე­ლაც, მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მხატ­ვ­რე­ბის (მი­ქე­ლან­ჯე­ლო, ტი­ცი­ა­ნი, რე­ნუ­ა­რი...) მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბი მო­ი­ტა­ნეს.

ბა­ტონ ლე­ვანს ეს წიგ­ნე­ბი არ უნ­დო­და. უთ­ქ­ვამს, გუ­რამს აინ­ტე­რე­სებს და იმას აჩ­ვე­ნეთ, ჩე­მი კვო­ტი­დან შეს­თა­ვა­ზე­თო. მარ­თ­ლაც, მა­შინ­ვე ფუ­ლი ვი­სეს­ხე და ყვე­ლა, 8 ტო­მი ავი­ღე. მხატ­ვ­რე­ბის შე­სა­ხებ ამ ტი­პის 48 წიგ­ნი გა­მო­ვი­და და მეც ნელ-ნე­ლა შე­ვავ­სე. ამი­თაც და­ვინ­ტე­რეს­დი, მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნა და ჩა­მო­ტა­ნა მოს­კო­ვი­დან და­ვიწყე. სხვა ადა­მი­ა­ნებს და­ვუ­კავ­შირ­დი და გაც­ვ­ლა-გა­მოც­ვ­ლაც გვქონ­და. დღეს ჩე­მი კო­ლექ­ცია 5 000-ზე მეტ წიგნს ით­ვ­ლის. მსოფ­ლიო ლი­ტე­რა­ტუ­რის 160 მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი ტო­მი მაქვს. ყვე­ლა­ზე პა­ტა­რა წიგ­ნის ზო­მა 1 მმ-ია. მე მაქვს 1,2 მმ ზო­მი­სა, მას თა­ვი­სი ლუ­პაც მოჰ­ყ­ვე­ბა. ის მოს­კოვ­ში გა­მოს­ცეს. მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბის გა­მო­ცე­მე­ბით ცნო­ბი­ლია ჩი­ნე­თი, უნ­გ­რე­თი, გერ­მა­ნია. ბევ­რი გერ­მა­ნუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა მაქვს. მოს­კო­ვი­დან გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს პუშ­კი­ნის 250 წლი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი წიგ­ნე­ბი. სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რია აქვს ბერ­ლინ­ში 1943 წელს, გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით მომ­ზა­დე­ბულ მი­ნი­ა­ტი­უ­რულ "ვეფხის­ტყა­ო­სანს", რო­მე­ლიც ქარ­თ­ვე­ლი ტყვე­ე­ბის­თ­ვის გა­მო­ი­ცა. ისი­ნი წიგნს ჩექ­მა­ში ინა­ხავ­დ­ნენ. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, რო­ბა­ქი­ძე ჰიტ­ლერ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი პი­რი იყო. წიგ­ნი მი­უ­ტა­ნია ჰიტ­ლე­რის­თ­ვის და ლე­გენ­დის მი­ხედ­ვით, მას წიგ­ნ­ზე მი­უ­წე­რია "ქარ­თ­ვე­ლე­ბი ნი­ჭი­ე­რი ხალ­ხი­ა".

ეს სი­ნამ­დ­ვი­ლეს შე­ე­ფე­რე­ბა თუ არა, არა­ვინ იცის, მაგ­რამ უტყუ­ა­რია ის, რომ წიგნს ან­ტი­საბ­ჭო­თა შე­სა­ვა­ლი ჰქონ­და. ამის გა­მო, უშიშ­რო­ე­ბის კო­მი­ტე­ტი ეძებდა. ვე­რა­ვის ჩა­მოჰ­ქონ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, თუ ვინ­მემ მო­ა­ხერ­ხა, მა­შინ­ვე იმ შე­სა­ვალს ხევ­დ­ნენ, წიგნს ტო­ვებ­დ­ნენ. რამ­დე­ნი­მე კო­ლექ­ცი­ო­ნერ­მა ეს წიგ­ნი თა­ვი­სი შე­სავ­ლით მო­ვი­პო­ვეთ. მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბის ტი­რა­ჟი რაც ნაკ­ლე­ბია, მით მე­ტად ფა­სობს. სა­ერ­თოდ, კო­მუ­ნის­ტე­ბის დროს დი­დი ტი­რა­ჟით გა­მო­დი­ო­და მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი წიგ­ნე­ბი, ახ­ლა ასე არ ხდე­ბა. ისი­ნი გა­მო­დის 20, 50 ან მაქ­სი­მუმ 100 ცა­ლი. არის სა­ხე­ლო­ბი­თი ეგ­ზემ­პ­ლა­რე­ბი. აი, მა­გა­ლი­თად, რუ­სეთ­ში 60 ცა­ლი პუშ­კი­ნის "ევ­გე­ნი ონე­გი­ნი" გა­მო­ვი­და და ერთს აწე­რია, რომ გუ­რამ ახა­ლა­ი­ას ეგ­ზემ­პ­ლა­რია. რამ­დე­ნი­მე სა­ხე­ლო­ბი­თი წიგ­ნის ეგ­ზემ­პ­ლა­რი მაქვს. განაგრძეთ კითხვა
06:51 / 21-09-2016
Сталин с вами!
0
Es mitebi beladze kvelgan unda gamoakvexon.
22:19 / 28-07-2016
avav
0
როდის იქნება "ვეფხისტყაოსნის 50 წლის იუბილე?
მსგავსი სიახლეები
+VIDEO წარმოდგენილია სხვადასხვა სტენდი, "ვეფხისტყაოსნიდან" ამოკრეფილი სტროფებითა და ილუსტრაციებით
+VIDEO როგორ აღვნიშნავთ 26 მაისს - ნახეთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში
თურქეთი ფამუქის "ჩემი სახელია წითელით" არის წარმოდგენილი
25 წლის მამაკაცი საკუთარ თავს ჰარალდ ჰიტლერს ეძახის
ეს არც აშშ-ია, არც ისრაელი, არც იაპონია...
"ცოცხალი ფიურერი მომავალში დიდად გამოგვადგება ჩვენი პოლიტიკის გატარებისთვისო..."
"ვეფხისტყაოსნის" ვიზუალიზაციას დიდი ხანია ელის ქართველი მაყურებელი
"ის, რომ მან გვაჩუქა "ვეფხისტყაოსნის" მაღალი ხარისხის თარგმანი, საკმარისი იქნებოდა ნებისმიერი შემოქმედის სახელს უკვდავსაყოფად"
ჰიტლერის მიერ აშენებული ტურისტული ზონა გერმანიის საიდუმლო პოლიციის - "გესტაპოს" ეხმარებოდა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
14:18 / 23-11-2017  Image რა ქონებას ფლობს პატრიარქის მიერ მოსაყდრედ დასახელებული შიო მუჯირი
რეესტრის მონაცემებით, მიტროპოლიტი არის სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის განვითარების ფონდის დირექტორი
11:48 / 23-11-2017  Image რა ვიცით აჰმედ ჩატაევზე, რომელიც დაუდასტურებელი ინფორმაციით, თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლეს
გაეროს მონაცემებით, ჩატაევის "ანგარიშზე" 130-მდე ადამიანია
14:44 / 23-11-2017  Image "ის უკვე სასუფეველშია, მე კი აქ ჯოჯოხეთში მისი შვილები მაძლიერებენ..." - რას წერს დაღუპული სპეცრაზმელის მეუღლე
დაღუპული სპეცრაზმელის მეუღლე თამუნა ხელაია ფეისბუქის პირად გვერდზე ემოციურ პოსტს აქვეყნებს
11:12 / 23-11-2017  Image რას ნიშნავს პატრიარქის მოსაყდრეობა - თეოლოგის განმარტება
მოსაყდრეს საპატრიარქოში მხოლოდ ადმინისტრაციული საქმის განკარგვის ფუნქცია ენიჭება
13:23 / 23-11-2017  Image უკრაინელმა დეპუტატმა მიხეილ სააკაშვილზე ყავარჯნით თავდასხმა სცადა
მოსიჩუკმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი კორუფციაში დაადანაშაულა და მისკენ ყავარჯნით გაემართა
პოპულარული კომენტარები
ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49