კვირის ყველაზე კითხვადი სტატიები
თვის ყველაზე კითხვადი სტატიები
13:15 / 05-09-2012
"უკ­ვე გვყავს ჩი­ნე­ლი დურ­მიშ­ხან გე­ლაშ­ვი­ლი და გი­ორ­გი გე­ლაშ­ვი­ლი, როგორც ამბობენ, რამდენიმემ წერეთლის გვარიც მიიღო!"
სა­არ­ჩევ­ნო პრო­ცე­სი გა­დამ­წყვეტ ფა­ზა­ში შე­ვი­და და, რო­გორც ჩანს, "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რ მოძ­რა­ო­ბას" იმე­დი აქვს, სა­არ­ჩევ­ნო ურ­ნებ­ში 5-ნომ­რი­ან ბი­უ­ლე­ტე­ნებს უცხ­ო­ე­ლე­ბიც ჩაყ­რი­ან, ის უცხ­ო­ე­ლე­ბი, რო­მელ­თათ­ვი­საც უცხოა სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი და მა­თი ერ­თა­დერ­თი მი­ზა­ნი კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნა და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სი­კე­თის მი­ღე­ბა­ა.
კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­რე­მოც შე­იქ­მნეს და მა­ღა­ლა­ნაზღ­ა­უ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რე­ბიც იშო­ვეს ჩი­ნე­ლებ­მა იმ ქვე­ყა­ნა­ში, სა­ი­დანაც მი­ლი­ონ­ზე მე­ტი ადა­მი­ა­ნი უცხ­ო­ეთ­ში მხო­ლოდ იმი­ტო­მაა გა­დახ­ვე­წი­ლი, რომ სამ­შობ­ლო­ში სა­მუ­შაო ვერ იშო­ვა. ხა­რა­გა­ულ­ში, მო­ლი­თი-­მა­რე­ლი­სის გზის მო­ნაკ­ვე­თის მშე­ნებ­ლო­ბა­ზე, ჩი­ნუ­რი წარ­მო­შო­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს არაერთი მო­ქა­ლა­ქეა და­საქ­მე­ბუ­ლი, რომ­ლე­ბიც "მე მიყ­ვარს სა­ქარ­თვე­ლოს" 5-ი­ა­ნით გა­ფორ­მე­ბულ წი­თელ და თეთრ მა­ი­სუ­რებ­ში არი­ან გა­მოწყ­ო­ბილ­ი. პარ­ტია "თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს" ხა­რა­გა­უ­ლის მა­ჟო­რი­ტარი დე­პუ­ტა­ტო­ბის კან­დი­დატ გია ყრუ­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის წინ ასე­უ­ლო­ბით ჩი­ნელს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბას იმ პი­რო­ბით აძ­ლე­ვენ, თუ მხარს "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას" და­უ­ჭე­რენ:

- მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, იმე­რე­თი ყო­ველ­თვის იყო გა­მორ­ჩე­უ­ლი იმით, რომ აქ ძირ­ძვე­ლი ქარ­თვე­ლე­ბი, მარ­თლმა­დი­დებ­ლე­ბი ცხოვ­რობ­დნენ, ახ­ლა კი აქა­უ­რო­ბა სავ­სეა ათა­სი ჯუ­რის სექ­ტანტებით. თა­ნაც, საგ­რძნობ­ლად მომ­რავ­ლდნენ ჩი­ნე­ლე­ბი - რო­გორც ვი­ცი, მარ­ტო ხა­რა­გა­ულ­ში 110 ჩი­ნე­ლია ჩა­წე­რი­ლი და კი­დევ აპი­რე­ბენ მათ ჩა­მო­სახ­ლე­ბას. ჩემს ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­მი ათა­სი ბავ­შვის ჩა­მოყ­ვა­ნაა და­გეგ­მი­ლი. თუ ასე გაგრ­ძელ­და, რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში იმე­რეთ­ში ისი­ნი უფ­რო მეტ­ნი იქ­ნე­ბი­ან, ვიდრე ჩვენ.

ჩი­ნე­ლე­ბის შე­მოს­ვლა და მათ­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის მი­ნი­ჭე­ბა სა­არ­ჩევ­ნო წელს გა­აქ­ტი­ურ­და. მათ მა­სობ­რი­ვად აძ­ლე­ვენ ქარ­თულ გვა­რებს, ასაქ­მე­ბენ სხვა­დას­ხვა ობი­ექ­ტზე და ა. შ.­ სა­ნაც­ვლოდ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მათ ჩარ­თავს "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" სა­არ­ჩევ­ნო აგი­ტა­ცი­ა­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს მა­ლე ეყო­ლე­ბა ჩი­ნე­ლი გამ­გებ­ლე­ბი, პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი და შე­იძ­ლე­ბა ქვეყ­ნის მარ­თვის ამ­ბი­ცი­აც კი გა­უჩ­ნდეთ. გა­ქარ­თვე­ლე­ბუ­ლი ჩი­ნე­ლე­ბი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან და­რი­გე­ბუ­ლნი არი­ან: იცი­ან, ვის უნ­და გა­მო­ე­ლა­პა­რა­კონ და ვის - არა. აქვთ ინ­ფორ­მა­ცი­ა, ვინ რო­მელ პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას უჭერს მხარს და ა.შ. სხვა­თა შო­რის, თავ­და­პირ­ვე­ლად თავ­მდაბ­ლად იქ­ცე­ოდ­ნენ, ახ­ლა კი ისე დაქრი­ან "კა­მა­ზე­ბი­თა" და ჯი­პე­ბით, გე­გო­ნე­ბა, თა­ვი­ან­თი სა­ხე­ლო­ბის ქუ­ჩა­ზე და­დი­ა­ნ. შე­იძ­ლე­ბა ვინ­მე არ და­მე­თან­ხმოს, მაგ­რამ­ მე ვხე­დავ და ვგრძნობ რე­ა­ლურ სა­შიშ­რო­ე­ბას, რომ შე­იძ­ლე­ბა ქარ­თვე­ლე­ბი სა­კუ­თარ მი­წა-­წყალ­ზე უმ­ცი­რე­სო­ბა­ში აღ­მოვ­ჩნდეთ.

- ამ­ბობთ, რომ მათ ქარ­თუ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბი აქვთ და ზო­გი­ერ­თი უკ­ვე ქარ­თულ გვარ­საც ატა­რებს...
- ასე­ა! უკ­ვე გვყავს ჩი­ნე­ლი დურ­მიშ­ხან გე­ლაშ­ვი­ლი და გი­ორ­გი გე­ლაშ­ვი­ლი, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, რამ­დე­ნი­მემ წე­რეთ­ლის გვა­რიც მი­ი­ღო. ძველ ქარ­თულ გვა­რებს ეტა­ნე­ბი­ან და მა­ლე, ალ­ბათ, ჩი­ნე­ლი ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე და და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლიც გვე­ყო­ლე­ბა!

სა­კითხ­ა­ვი­ა, ეს ხალ­ხი ვის მის­ცემს არ­ჩევ­ნებ­ში ხმას? - რა თქმა უნ­და, სა­ა­კაშ­ვილს და ნა­ცი­ო­ნა­ლებს. რატომ აზერ­ბა­ი­ჯან­ში ან სომხეთში ვერ შე­დი­ან? აქ კი, ვი­თომ­და გვი­რაბს აშე­ნე­ბე­ნო, სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­მო­იყ­ვა­ნეს, თით­ქოს ქარ­თვე­ლე­ბი ვერ აა­შე­ნებ­დნენ ამ გვი­რაბს. მაშ, ვინ აა­შე­ნა წი­ფის გვი­რა­ბი, რო­მე­ლიც უკ­ვე ასი წლი­სა­ა? ეს არის ძა­ლი­ან სა­ში­ში თა­მა­ში, რო­მელ­საც სა­ერ­თო არა­ფე­რი აქვს სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რულ­თან და პატ­რი­ო­ტიზ­მთან. ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც 1-ელ ოქ­ტომ­ბერს ხუ­თი­ანს შე­მო­ხა­ზავს, არც ქარ­თვე­ლია და არც მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი, ის გა­ყი­დუ­ლია ოც­და­ათ ვერ­ცხლად, მას გათხ­ო­ვი­ლი კა­ცე­ბი­სა და გე­ი­აღ­ლუ­მე­ბის ბე­დი უფ­რო აინ­ტე­რე­სებს, ვიდ­რე თა­ვი­სი ქვეყ­ნი­სა.
ხა­რა­გა­ულ­ში მცხოვ­რებ­თა გან­ცხა­დე­ბით ჩი­ნე­ლე­ბი იქ რამ­დე­ნი­მე თვე­ა, მუ­შა­ო­ბენ, თუმ­ცა ად­გი­ლობ­რი­ვებ­თან
You must have Flash Player installed in order to see this player.
ურ­თი­ერ­თო­ბას თავს არი­დე­ბენ.

"ხა­რა­გა­ულ­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბა უმუ­შე­ვა­რი­ა, მაგრამ ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მა­ინც ჩი­ნე­ლებს ასაქ­მებ­ს. უცხო ადა­მი­ანს ეგო­ნე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბის პრობ­ლე­მა გა­დაჭ­რი­ლია და მუ­შა­ხელს საზღ­ვარ­გა­რეთ ეძე­ბენ", - ამ­ბობს ხა­რა­გა­უ­ლის მკვიდ­რი დო­დო გა­გუ­ა.

"მა­შინ, რო­ცა ყო­ველ­წლი­უ­რად ემიგ­რან­ტი ქარ­თვე­ლე­ბის რიცხ­ვი კა­ტას­ტრო­ფუ­ლად იზ­რდე­ბა, საქართველოში ჩი­ნე­თის ათე­ულ ათა­სო­ბით მო­ქა­ლა­ქე ჩა­მო­სახ­ლდა. თუ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ზე" არ აბო­დებ, ვერც სამ­სა­ხურს ეღირ­სე­ბი და ვერც ნორ­მა­ლურ მო­მა­ვალს, რი­სი ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თიც ჩი­ნე­ლე­ბი­ა: მხარს უჭე­რენ "ნა­ცი­ო­ნა­ლებს", მა­თი მა­ი­სუ­რე­ბიც აც­ვი­ათ და სამ­სა­ხუ­რიც აქვთ და ხელ­ფა­სიც", - განგვიცხადა ხა­რა­გა­უ­ლის მკვიდ­რმა ჯე­მალ მა­ი­სუ­რა­ძემ.

P.S. ხა­რა­გა­ულ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი ჩი­ნე­ლე­ბის სა­მუ­შაო ად­გილ­ზე ჩი­ნუ­რი დრო­შა ფრი­ა­ლებს.

სტატია: "მა­ლე სა­ქარ­თვე­ლოს ეყო­ლე­ბა ჩი­ნე­ლი გამ­გებ­ლე­ბი, პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი და შე­საძ­ლო­ა, მათ ქვეყ­ნის მარ­თვის ამ­ბი­ცი­აც კი გა­უჩ­ნდეთ"

ირაკ­ლი ვა­ჩი­ბე­რა­ძე, ხათუნა ჩიგოგიძე


ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"
(გამოდის ოთხშაბათობით)

ასევე იხილეთ: "We like Saakashvili" - "ნაციონალური მოძრაობის" მხარდამჭერი აფრიკელები

მკითხველის კომენტარები (56)
13 იანვარი 2013 00:28
ჩინელების ასეთი არნახული მოძალება დიდ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას
ცირა
08 სექტემბერი 2012 21:42
ჩინელები სწრაფად მრავლდებიან და თუ ასე გაგრძელდა რიცხობრივათ მალე ქართველებზე მეტი იქნებიან, სამწუხაროთ ეს რეალობაა, როგორც სჩანს პოლიტიკოსებმა ოღონდ არჩევნებში ხმა მიიღონ და ბაგრატიონის გვარსაც მიანიჭებენ ჩინელსა,თუ ინდონეზიელს თუ სხვას, მალე ალბათ ქართული ეროვნული ღირებებულებისა და ქართული გენოფონდის განადგურების წინაშე ავღმოჩნდებით ფაქტიურად, რაზეც რამდენიმე ხნის უკან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ჰქონდა ცნობილ უფლებადამცველს და ქართველი ერის პატრიოტ პიროვნებას ბატონ გიორგი თევზაძეს, გაზეთებში "- საქართველო და მსოფლიო" და " ახალ თაობა" რომელშიც რეალური სურათი დაგვანახა , რომ ხელისუფლებისა და საზოგადოების უმრავლესობის ასეთმა გულგრილმა მიდგომამ როგორ შეიძლება მალე დაგვაკარგინოს ქართული ყოფიერება და საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს მომავალში ქართული გენოფონდი,რაც უდაოთ გასათვალისწინებელია .
shota
06 სექტემბერი 2012 10:35
tamaz რა სასაცილო ხარ:))) მეტი ვერაპფერი მოიფიქრე?ვაი შენს პატრონს,საცოდავ სააკაშვილს
nina
06 სექტემბერი 2012 09:47
მე ძალიან ბევრ ქვეკანაში მიწევს მოგზაურობა ავიღოთ მაგალითად ჩვენი მეზობელი თურქეთი იქ ვერ ნახავ იმდენ ინდოელსა და ჩინელს რამდენსაც საქართველოში. ეს აზიელები მსოპლიოს ჭირია . ვერც ერთ კარგ ქვეკანას ვერ ნახავთ მსოპლიოში რო აეროპორტში აიღოს ვიზა ნიგერიელმა ინდოელმა და ჩინელმა მაგ .ამერიკაში ევროპაში რა საQართველო უფრო დემოკრატიული ქვეკანაა ამერიკაზე?
აქ მიგრაციას ხელს უწკობენ ფულის ფასად ,ფული აქვტ აღებული ალბათ ამ მთავრობას აბა სხვა აქ ინდოელების აფრიკელების ცჰინელების ჩამოსახლებას რა აზრი აქვს? წინატ ხმლით იცავდა ჩვენი წინაპრები სამშობლოს ეს მთავრობა მოღალატურად კიდის სამშობლოს
vaxo
06 სექტემბერი 2012 03:34
tamaz თუ ვინმეა გამყიდველი ეს შენი მიშაა რომელმაც თითქმის მთელი საქართველო გაყიდა.. სტრატეგიული ობიექტები და მსხვილი საწარმოები რუსებს მიყიდა, ტყეები მდინარეები და ტბები ჩინელებზე გაასხვისა,ნახევარი აჭარა თუქებს ნახევარი კი სომხებს მისცა.. ივანიშვილის ფანი არ ვარ მაგრამ ივანიშვილმა ცუდი რა გაგიკეთა? პირიქით მგონი კარგის მეტი არაფერი უკეთებია საქართველოში.. გვარის შეცვლას რაც შეეხება შენმა მიშამ არამარტო გვარი შეიცვალა არამედ საკუთარ ეროვნებაზეც თქვა უარი :) ასე რომ სანამ რამეს იტყვი კარგად დაფიქრდი.. თუმცა შენ რომ ფიქრი და აზროვნება შეგეძლოს მიშიკოს ნაკლებად მოუსმენდი და დაუჯერებდი :)
GeHeNna
06 სექტემბერი 2012 01:32
ზოგიერთი ცალტვინა ქართველის გასაგონად ვამბობ! ნუ იქნებით ბრმები და მიმოიხედეთ გარშემო.. ვინჩ დღევანდელი ასეთი ცხოვრება მოსწონს და არაფრის სეცვლა არ უნდა ყველა მთავრობის ჩინოვნიკი და მისი ოჯახის წევრია.თუ იმერეთში ჩინელების მომრავლებაზე ვინმეს ეჩვი ეპარება შეუძლია ქუთაისის ყოფილ ავტოქარხანაში მიბრძანდეს და დარწმუნდება რაც ხდება.3000 ადამიანზე გათვლილი დასახლებაა, თავისი სკოლებით, ბაღებით და ასე შემდეგ.ესაა მიშაც დაანონსებული ქუთაისის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, მთელ იმერეთს რომ აყვავებას გვპირდებოდა და ჩინელის გარდა ცხვირს ვერავინ შეყოფს. ასე ბრმები როგორ ხართ ხალხო, ასე რამ დაგამგვანათ აბელი სეთურის მონებს თქვე საცოდავებო რა დგეში ხართ!!!
DATA
06 სექტემბერი 2012 01:22
მიშას რომ უნდა ქვეყნის სინგაპურიზაცია ეგ არის. იქ ადგილობრივი მოსახლე 18 პროცენტი დარჩა. ერთი პარტია მართავს 45 წელია. ესე უნდათ ნაცებსაც ქართველები გააქციონ და ვიღაც უჯიშოები ჩამოასახლონ, რომ თვითონ დიდხანს იყონ სათავეში. კარგად დაფიქრდით, თუ პირველში ესენი არ გავუშვით, ისე გაგვიხდიან საქმეს იძულებულს გაგვხდიან ჩვენ წავიდეთ აქედან... ერთი ჩინელი წერეთელი გამაცანით რა....
წერეთელი
06 სექტემბერი 2012 01:13
ბიძინამ გვარიც შეიცვალა და სახელიც. ბრმები ხართ და სამსობლოს გამყიდველები. მოგენატრათ რუსის ჩექმა.
ეხლა არ დამიწყოთ არ შეუცვლიაო!. მაგი გვარად ივანაშვილი იყო. რუსებს, რომ უძვრებოდა მაშინ გადაიკეთა გვარ და სახელიც ბორისი დაირქვა.
tamaz
06 სექტემბერი 2012 01:07
არიქა , აღმოჩენაა ნამდვილად. ასი ხმა წყვეტს თურმე არჩევნებში საკითხს. Qტვენ ის ჯობდა დაგეწერათ, რომ ჩვენი ბედოვლათები ან უცოდინარები არიან , ან მუშაობა არ უნდათ, მაგათ მხოლოდ უფროსობა უნდათ. წიფის გვირაბი რუსებმა ააშენეს. ტყუილებით ნუ აბოლებთ ხალხს.
tamaz
05 სექტემბერი 2012 23:26
ქართველებს არ აზლევენ მოქალაქეობას და Hინელებს ხო აზლევენ რა ხდება ბოლოს და ბოლოს ამოგვივიდა რა ყელHი
mimino
05 სექტემბერი 2012 22:38
მიმინო, მიმინო, შე მიმინო.
eli
05 სექტემბერი 2012 22:33
რუსები თუ არ ჯობდეს ყველა სხვას თავს მოვიჭრი. ნუ გრცხვენიათ აღიარეთ
elada
05 სექტემბერი 2012 22:29
მიმინო ხარ თუ ჯანდაბა ბევრი იარე ეძებე და ინფო9_ს უყურე და მეტს გაიგებ როგორ ყიდის და გადააჯიშებს საქართველოს შენი მაღალი და საქართველ;ოს წინაშE შEნც დამნაშავე იქნები და მკაცრად აგებ პასუხს. შენ მოძებნას რა უნდა?
maia
05 სექტემბერი 2012 22:26
ჩადით ჩინეთში თქვენ ვინ მოგცემს ასე ადვილად ან სამსახურს ან გვარს ან საერთოდ ძირს რომ ეგდო და კვდებოდე ზედ გადაგივლიან , ვინა ხართ ნაცებო და რას უკეთებთ საქართველოს, აქ არაფერშუაშია ქსენოფობია სტუმარი უნდა მოვიდეს და თავის დროზე წავიდეს,გვარი და სიძეობა მოგვინდომეს და გადაჯიშება. ის არ კმარა ბევრ ქართველს იძულებით ზანგი შვილები რომ ყავს და საქართველოში ვერ ჩამოდიან? მოკლედ ამთემაზე ლაპარაკი შორს წაგვიყვანს მაგრამ სააკაშვილმა საქართველო რომ გაყიდა და რაც დარჩა კიდე ყიდის ეს უდავოა
elada
05 სექტემბერი 2012 21:32
ჩინელებს მოქალაქეობა და სამების ამშენებელს წართმეული მოქალაქეობა, რა ღადაობაა!!!
saakaSvili
05 სექტემბერი 2012 21:26
ქსენოფობი არ ვარ მაგრამ სად მიდიხარ უბედურო საქართველო ამ ხელისუფლების ხელში, სად და ჩინეთიზაციისკენ,სინგაპურიზაციისკენ....და ა.შ
martala
05 სექტემბერი 2012 20:31
ქაიხოსრო ლიი,კი გაგცეს უკვე პასუხი,მაგრამ შენ ეტყობა მხედველობა არ გივარგა,ჩადი მართლა,აქედან კი ნუ უყურებ ჭოგრიტით,ჩაბრძანდი და ნახავ თავად.თუმცა ისეა შემოღობილი და იმდენი ჩინელი ფუსფუსებს შიგნით,მეეჭვება შეგიშვან.მაგრამ კარგად ვიცი შენი კომენტარები,შენც ერთერთი ნაცმოძელი ხარ
nina
05 სექტემბერი 2012 20:26
kiti კიდევ,ძალიან მშვენიერი ქართველი ქმარი მყავს და შვილები,შენ არ ინერვიულო ჩემს ფულზე გაყიდვაზე,შენ კი გატყობ 100 ლარადაც მიყიდი
nina
05 სექტემბერი 2012 20:24
kiti ვინ ცანცარებს კარგად ჩანს დავინ ულოკავს კიდე ნაცებს.თურმე ასეთი კანონი არ არსებობს ჩვენთან,რომელ კანონს იცავენ ერთი ეგ მითხარი,როგორც უნდა ისე ჭრიან და კერავენ.ეხლა კიდევ წაგებული აქვთ არჩევნები და ყველაფერს აკეთებენ,იშვილებენ კიდევაც ალბათ მაგ მახინჯებს.შენ წინა კომენტარში გამოწმინდე და მაგიტო გაგეცი ასუხი!
nina
05 სექტემბერი 2012 20:23
ქაიხოსროს-სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ქუთაისში, ავტოქარხნის უზარმაზარი ტერიტორია მართლაც ჩინური კვარტალია თავისი ქუჩებით, საწარმოებით, შიდა ტრანსპორტით და უამრავი ჩინელით. ეს ფაქტია და არც გადამოწმებაა ძნელი. თქვენ ეს საგანგაშოდ არ გეჩვენებათ? (ქსენოფობიას ნუ დამწამებთ, ძალიან გთხოვთ)
lari
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
16:10 / 26-04-2017  Image მთელი საქართველოს გზებზე ვიდეორადარები დამონტაჟდება
მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის, მუნიციპალურ გზებზე, დასახლებულ პუნქტებში
17:39 / 26-04-2017  Image "როგორ ვარ? ა, ასე, სტამბოლის კაჟივით..." - გია მაისაშვილი საკუთარ ჯანმრთელობაზე წერს
"ეს ჩემი ცოდვით სავსე ექიმები ცდებიან დიაგნოზში, ან მე არ ვარ მთლად ნორმალური"
20:21 / 26-04-2017  Image "სიტყვები, რომ გუგა კუზანოვი ჩემზე იყო გადამჯდარი, შეურაცხმყოფელია" - მზია ორველაშვილის პასუხი ნინო კუზანოვას
მზია ორველაშვილი ნინო ნადირაძის ნათქვამმა გაამწარა
16:42 / 03-05-2016  Image კონსტანტინე გამსახურდიას პანაშვიდზე ერთ კადრში აღბეჭდილი ორი პრეზიდენტი - უნიკალური ფოტოს ისტორია
"როდესაც ედუარდ შევარდნაძე მოვიდა, ზვიადის მზერა შეუმჩნეველი არავისთვის ყოფილა"
11:52 / 26-04-2017  Image 30 ადგილი თბილისში, სადაც საპირფარეშოები მოეწყობა - გადახდა "მეტრომანით" იქნება შესაძლებელი
საზოგადოებრივი საპირფარეშო უნდა იყოს მსუბუქი ნაგებობა
კვირის ყველაზე კითხვადი
დღის ვიდეო
PALITRATV.GE
You must have Flash Player installed in order to see this player.
ინტერნეტკონფერენცია
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49