ავტორი:

IRI-ის კვლევის მიხედვით, ინსტიტუტების რეიტინგში ქართული ჯარი ლიდერობს, მეორე ადგილზეა საპატრიარქო

IRI-ის კვლევის მიხედვით, ინსტიტუტების რეიტინგში ქართული ჯარი ლიდერობს, მეორე ადგილზეა საპატრიარქო

საერათაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა ყველაზე დიდი ნაწილი ყველაზე პოზიტიურად ჯარს, საპატრიარქოსა და პოლიციას აფასებს, ყველაზე ნეგატიურად - პარლამენტს, პოლიტიკურ პარტიებსა და პრეზიდენტის ოფისს.

გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 77% პოზიტიურად აფასებს საქართველოს არმიას (16% უარყოფითად), 71% პოზიტიურად აფასებს საქართველოს საპატრიარქოს (21% უარყოფითად) და 67% პოზიტიურად აფასებს პოლიციას (28% უარყოფითად).

ნეგატიური შეფასებების ყველაზე დიდი მაჩვენებლები გააჩნიათ საქართველოს პარლამენტს - 56% (38% პოზიტიურად), პოლიტიკურ პარტიებს - 52% (37% პოზიტიურად) და პრეზიდენტის ოფისს - 47% (41% პოზიტიურად).

მაღალიზი პოზიტიური შეფასებებით ასევე სარგებლობენ ადგილობრივი ხელისუფლებები - 61% (34% უარყოფითად), საგანმანათლებლო სისტემა - 59% (36% უარყოფითად) და ქართული მედია - 58% (35% უარყოფითად). პრემიერ-მინისტრის ოფისს 49% დადებითად აფასებს, ხოლო 41% - უარყოფითად.

მაღალი ნეგატიური შეფასებებით ასევე გამოირჩევიან ცენტრალური საარჩევნო კომისია - 44% (41% პოზიტიურად), სასამართლოები - 44% (40% პოზიტიურად) და ეროვნული ბანკი - 43% (39% პოზიტიურად).

კვლევა ჩატარდა 2023 წლის 14 სექტემბერი - 14 ოქტომბრის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა „IPM“-ის მიერ. მონაცემები შეგროვდა პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1200 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, სქესის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 %, გამოპასუხების მაჩვენებელი - 73%. კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.