ავტორი:

ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი, კირჩხიბი, მორიელი, თევზები - რა ელით მარტში ცეცხლისა და წყლის სტიქიის ზოდიაქოს ნიშნებს

ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი, კირჩხიბი, მორიელი, თევზები - რა ელით მარტში ცეცხლისა და წყლის სტიქიის ზოდიაქოს ნიშნებს

ვერძი

პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა მარ­ტში პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი უნდა გახ­დეს. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ეცა­დეთ, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი იქვე და­ტო­ვით და შინ არ "მი­ი­ტა­ნოთ". მეტი დრო და­უთ­მეთ ოჯახს, ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. თქვენ მათ­თვის "მშვე­ლე­ლი" იქ­ნე­ბით. იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ მათ­თან და­ძა­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა გაქვთ. ამ თქვე­ნი კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი ჟეს­ტით მათ­თან მდგო­მა­რე­ო­ბას გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. მარ­ტო­ხე­ლებს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ გე­ლით. უმ­ჯო­ბე­სია, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რი. შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გებს შო­რის არის ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც რო­მა­ნის გაბ­მა მო­გინ­დე­ბათ. სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბი გე­ლით საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რებ­ზე, კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ზე, ინ­ტერ­ნეტ ფო­რუ­მებ­ზე. მე­უღ­ლეს­თან ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს, თუ ძველ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს და­ი­ვი­წყებთ. ეცა­დეთ, ისე­თი საქ­მე გა­მო­ნა­ხოთ, რაც კი­დევ უფრო და­გა­ახ­ლო­ებთ ერ­თმა­ნეთ­თან.

ვერ­ძი მან­დი­ლოს­ნე­ბის­გან ოჯა­ხის წევ­რე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ მზრუნ­ვე­ლო­ბას და მხარ­და­ჭერს (მა­ტე­რი­ა­ლურ­საც) მო­ი­თხო­ვენ. ეცა­დეთ, გო­ნივ­რუ­ლად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ დღის გან­რი­გი, რომ ოჯა­ხის­თვის მეტი დრო დაგ­რჩეთ.

სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დეთ და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ზე ფიქ­რი. 2020 წლის მარ­ტში სამ­სა­ხურ­ში წარ­მა­ტე­ბას მხო­ლოდ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძლი­ე­რი მა­მა­კა­ცე­ბი მი­აღ­წე­ვენ. მთა­ვა­რია, სამ­სა­ხუ­რის გრა­ფიკს შე­ეჩ­ვი­ოთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ სტრესს, მხო­ლოდ ერ­თგუ­ლი კო­ლე­გე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. ეცა­დეთ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან. მო­ე­რი­დეთ საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზე შე­უ­სა­ბა­მოდ ჩაც­მას. სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით, თუ კარ­გად შე­ას­რუ­ლებთ თქვენს მო­ვა­ლე­ო­ბებს.

მარ­ტის და­სა­წყი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის სა­ძი­ებ­ლად. ზედ­მე­ტი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე შეძ­ლებთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­ზე კარ­გი გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნას.

ერ­თგულ და მცოდ­ნე საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს გა­ი­ჩენთ. თუ და­ი­ღა­ლეთ სხვი­სი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის მუ­შა­ო­ბის­თვის, დროა, სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყოთ. ყვე­ლა ფუ­ლა­დი და­ბან­დე­ბა და საქ­მე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა კარ­გია თვის ბო­ლოს.

მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. მაგ­რამ ცუდი ამინ­დის დროს ფე­ხით ნუ ივ­ლით. რო­გორც გა­ხა­სი­ა­თებთ ხოლ­მე, ბუზს სპი­ლოდ ნუ გა­და­აქ­ცევთ, რის გა­მოც თქვე­ნი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა და­ზი­ან­დე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ სა­კუ­თა­რი თავი და ემო­ცი­ე­ბიც. მი­ი­ღეთ და­მამ­შვი­დე­ბე­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბი, ბა­ლა­ხე­ბის ნა­ყე­ნი, თქვენ­ზე კარ­გად იმოქ­მე­დებს მუ­სი­კა­თე­რა­პია. უპი­რა­ტე­სო­ბა კლა­სი­კას ან ლი­რი­კას მი­ა­ნი­ჭეთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო და ჩა­ი­ტა­რეთ თირკმე­ლე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა. გა­და­ხე­დეთ რა­ცი­ონს და გა­მო­რი­ცხთ ზედ­მე­ტად მა­რი­ლი­ა­ნი და ცი­ლო­ვა­ნი საკ­ვე­ბი. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ წყალს, ნა­ტუ­რა­ლურ წვე­ნებს. ყო­ველ­დღი­უ­რად 20 ან 30 წუთი ივარ­ჯი­შეთ. წაიკითხეთ სრულად

"ცვლილებები სასიკეთო იქნება" - რას წერს ასტროლოგი, როდის დასრულდება კორონავირუსის შემთხვევები საქართველოში?

მარტის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური თარიღები და მოვლენები - ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს ელით სერიოზული ცვლილებები

"დამშვიდდით, საგანგაშო არაფერი გვჭირს" - რას წერს ასტროლოგი კორონავირუსზე და რა ელოდება საქართველოს მისი ასტროლოგიური რუკის მიხედვით