ავალიშვილისეული ვეფხისტყაოსანი ტეგი

"ვეფხისტყაოსნის" უნიკალური ხელნაწერის ისტორია - რა ჩაამატეს გადამწერებმა პოემაში?