ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი ტეგი

საქართველოში განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური პროექტები