გავრცელებული გვარები ტეგი

ასათიანი, გურიელი, მაყაშვილი - როგორია თავად-აზნაურთა ცნობილი გვარების ისტორია და რა პრივილეგიებით სარგებლობდნენ ისინი

რომელია ყველაზე გავრცელებული სახელები და გვარები საქართველოში - ნახეთ 2018 წლის მონაცემები