გია ჯოხთაბერიძე ტეგი

სოფიკო შევარდნაძე საქართველოშია - ფოტოები სამი საზეიმო საღამოდან

მმართველობის კლანური ფორმა საქართველოში "ქალების კლანიდან" "კახურ კლანამდე" - ნეპოტიზმისა და ბიზნესგავლენების 25 წლიანი ქრონიკა