გლდანის აგრარული ბაზარი ტეგი

გლდანის ბაზრებში საეჭვო წარმომავლობის ხორცი აღმოაჩინეს