მასწავლებლების გამოცდები ტეგი

ქუთაისში მასწავლებელი, რომელსაც საგამოცდო ცენტრი აერია, გამოცდაზე პატრულმა მიიყვანა