მასწავლებლების ტესტირება ტეგი

ქუთაისში მასწავლებელი, რომელსაც საგამოცდო ცენტრი აერია, გამოცდაზე პატრულმა მიიყვანა

მასწავლებელთა ატესტაციის წესი იცვლება