მოსამართლე აჩრდილი ტეგი

"უ­ზე­ნა­ეს სა­სა­მარ­თლო­ში მო­სა­მარ­თლის აჩ­რდი­ლი და­დის"