ტრანსრეგიონული ობიექტი ტეგი

ფოთის ხიდი შესაძლოა, დაინგრეს