ფერეიდანელი ქართველები ტეგი

"შაჰ-აბასს ზოგჯერ ვაცხოვნებ. რომ არა ის, ვერც ასეთი ქართველები ვიქნებოდით და არც თქვენ მოხვიდოდით აქ" - საოცარი მოგზაურობა ფერეიდანში, სადაც საქართველო ასე ძალიან უყვართ

სიყ­ვა­რუ­ლი, რო­მელ­მაც სა­უ­კუ­ნე­ებს გა­უძ­ლო - სტუმ­რად ფე­რე­იდ­ნელ ქარ­თ­ვე­ლებ­თან