ღვთისმშობლობა ტეგი

დღეს ღვთისმშობლობაა - რა უნდა იცოდეს დღესასწაულის შესახებ მორწმუნემ