ხანძარი აფხაზეთში ტეგი

აფხაზეთში ხანძარი 11 000 ჰექტარზე გავრცელდა