კვირის ყველაზე კითხვადი სტატიები
თვის ყველაზე კითხვადი სტატიები
13:11 / 01-02-2016
ქართული ჩაცმულობის გოიმური ტენდენციები - "საქართველოში საპანაშვიდე მოდა მძლავრობს"
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ზამ­თ­რის სე­ზონ­ზე, სუს­ხი­ან ამინ­დ­ში, ბეწ­ვე­უ­ლის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­მო­სის გა­მო­ყე­ნე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და მო­დუ­რა. დღეს ბეწ­ვის სა­მო­სი აც­ვია არა მხო­ლოდ ჩვენს ბე­ბი­ებს, არა­მედ ახალ­გაზ­რ­დებს და ბავ­შ­ვებ­საც კი. ქურქები რომ საქართველოში ძალიან უყვართ, ოპერის გახსნის ცერემონიალზეც გამოჩნდა. სოციალურ ქსელში ორი დღეა აქტიურად განიხილავენ ღონისძიებაზე მიწვეულთა ჩაცმულობას...

მარ­თა­ლია, მო­დუ­რი და ლა­მა­ზი ბეწ­ვი სი­ცი­ვის­გა­ნაც გვი­ცავს, თუმ­ცა არის ერ­თი პრობ­ლე­მა - საბ­რა­ლო ცხო­ვე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნე­ბის გაზ­რ­დილ მოთხოვ­ნი­ლე­ბებს ეწი­რე­ბი­ან. თბი­ლი­სის მა­ღა­ზი­ებ­ში ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ბეწ­ვის­გან შექ­მ­ნი­ლი სა­მო­სი მრავ­ლა­დაა და მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლიც ბევ­რი ჰყავს.

ამ სა­კითხ­ზე ცხო­ველ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯ­დო­მა­რეს, თი­ნა­თინ ჭავ­ჭა­ნი­ძეს ვესაუბრეთ:

- ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ბეწ­ვის­გან
შე­კე­რი­ლი სა­მო­სის პო­პუ­ლა­რო­ბა ქვეყ­ნის ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლო­ბის მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია. ჩვენს კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებ­ში არა­ნა­ი­რი აუცი­ლებ­ლო­ბა არ არის, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ბეწ­ვი გვეც­ვას. მით უმე­ტეს, რო­ცა არ­სე­ბობს ხა­რის­ხი­ა­ნი ხე­ლოვ­ნუ­რი ბეწ­ვი. 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ბეწ­ვის ჩაც­მა ცუდ ტო­ნად მი­იჩ­ნე­ვა. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, მხო­ლოდ იმის­თ­ვის, რომ შენ კარ­გად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დე, ცოცხა­ლი არ­სე­ბა უნ­და მოკ­ლა, გა­ატყა­ვო და ჩა­იც­ვა, არა­და, მე პი­რი­ქით მგო­ნია. ადა­მი­ა­ნის სხე­ულ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი მე­ლი­ის­თა­ვი­ა­ნი ბეწ­ვი ცუ­დი გე­მოვ­ნე­ბის ნი­შა­ნია. ზნე­ო­ბა უკ­ვე ცალ­კე თე­მაა - რო­დე­საც თავს უფ­ლე­ბას აძ­ლევ, ცოცხა­ლი არ­სე­ბა შეს­წი­რო შენს ვი­თომ კარგ გა­რეგ­ნო­ბას. სამ­წუ­ხა­როდ, დღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 60-იანი წლე­ბის სა­პა­ნაშ­ვი­დე მო­და მძლავ­რობს. მსოფ­ლი­ო­ში თუ­კი ვინ­მეს შერ­ჩა ასე­თი მენ­ტა­ლო­ბა, დას­ცი­ნი­ან და სა­ღე­ბა­ვებს ას­ხა­მენ, იმი­ტომ, რომ ეს არის უზ­ნე­ო­ბა.

- ბეწ­ვე­უ­ლი ოდითგანვე პო­პუ­ლა­რუ­ლი იყო, თა­ნაც ის ადა­მი­ა­ნე­ბი ხომ არ კლა­ვენ ცხო­ვე­ლებს, ვი­საც ეს აც­ვია?
- ჩვენს ბე­ბი­ებს არ­ჩე­ვა­ნი არ ჰქონ­დათ, მას შემ­დეგ კი ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ შე­იც­ვა­ლა. ად­რე თუ ბეწ­ვი გეც­ვა, ეს სიმ­დიდ­რის მაჩ­ვე­ნე­ბელი იყო. მგო­ნია, რომ ეს ტენ­დენ­ცია ცო­ტა მოძ­ველ­და. თი­თო­ე­ულ­მა ჩვენ­გან­მა უნ­და გა­აც­ნო­ბი­ე­როს, რომ ამ ბეწ­ვის მიღ­მა ცოცხა­ლი არ­სე­ბა იყო და ეს ბეწ­ვი მას­ზე მე­ტად სჭირ­დე­ბო­და. თუ­კი ვინ­მეს აინ­ტე­რე­სებს, რო­გორ ატყა­ვე­ბენ ცხო­ვე­ლებს, ყველ­გან დევს ასე­თი სა­ხის ვი­დე­ო­მა­სა­ლა და შე­უძ­ლი­ათ ნა­ხონ. ამას მთე­ლი მსოფ­ლიო გმობს. ეგებ რა­მე­ში მა­ინც ავუწყოთ ფე­ხი და­ნარ­ჩენ სამ­ყა­როს? არ შე­იძ­ლე­ბა ხე­ებს ჭრი­დე, ცხო­ველს ატყა­ვებ­დე და გე­გო­ნოს, რომ ევ­რო­პის­კენ მი­დი­ხარ. პი­რი­ქით, მი­დი­ხარ პირ­ველ­ყო­ფი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­კენ.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ფიქ­რო­ბენ ამ სა­­კითხ­ზე ჩვე­ნი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი:
ნი­ნო, 42 წლის:

- ბეწ­ვის ქურ­ქი ვი­ზუ­ა­ლუ­რად ლა­მა­ზია, თა­ნაც ზამ­თარ­ში მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბა ძა­ლი­ან პრაქ­ტი­კუ­ლია. მე პი­რა­დად ძვი­რად ღირებული ქურ­ქის შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა არა მაქვს, ბეწ­ვის ქუ­დებს კი სი­ა­მოვ­ნე­ბით ვი­ყე­ნებ. მარ­თა­ლია, ამ ყვე­ლა­ფერს ცხო­ვე­ლე­ბი ეწი­რე­ბი­ან, მაგ­რამ ამ ლო­გი­კას თუ მივ­ყ­ვე­ბით, მა­შინ არც მა­თი ხორ­ცი უნ­და მი­ვირ­თ­ვათ. ცხო­ველ­თა დამ­ც­ვე­ლე­ბი ერ­თ­სა და იმა­ვეს გა­ი­ძა­ხი­ან და ამ დროს ხორცს მშვე­ნივ­რად მი­ირ­თ­მე­ვენ. თა­ნაც ეს ჩვენ არ გა­მოგ­ვი­გო­ნია, ბეწ­ვის­გან შე­კე­რილ ქურ­ქებს დი­დი ხა­ნია იყე­ნე­ბენ, ასე რომ, ამა­ზე ლა­პა­რა­კი ცო­ტა უაზ­რო­ბად მეჩ­ვე­ნე­ბა.

ნა­თია, 35 წლის:
- მე ჩემს შვილ­საც ვუ­ყი­დე ბეწ­ვის ქურ­ქი, რად­გან ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ბეწ­ვი ბევ­რად ხა­რის­ხი­ა­ნი და თბი­ლია. რო­ცა ყინ­ვა და სი­ცი­ვეა, რა­ტო­მაც არ უნ­და ჩა­ვიც­ვათ? ცხო­ვე­ლე­ბი კი მე­ცო­დე­ბი­ან, მაგ­რამ ჩვენც გვჭირ­დე­ბა ხა­რის­ხი­ა­ნი სა­მო­სი.

თე­მო, 27 წლის:
- სა­ში­ნე­ლე­ბაა, გო­გო­ნე­ბი მხარ­ზე მოგ­დე­ბუ­ლი მე­ლი­ის თა­ვე­ბით რომ და­დი­ან ქუ­ჩა­ში. ცხო­ველს რომ თა­ვი და­ვა­ნე­ბოთ, დი­დი გო­ი­მო­ბაა 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ახალ­გაზ­რ­და ქა­ლი ბე­ბი­ის ბეწ­ვით რომ და­დის. მა­რაზ­მია, ასე რომ ექ­ცე­ვი­ან ცხო­ვე­ლებს თა­ვი­ან­თი "სვეც­კო­ბის" გა­მო.

ქეთი საგინაშვილი
AMBEBI.GE

ნახეთ ვიდეო| რა ღირს "შუბები" თბილისში: "ზოგიერთის ფასი 20 000 დოლარს აღწევს"


იხილეთ ასევე:   "ძლივს გაჩნდა შანსი ამოეღოთ კარადიდან, შემოეხვიათ მკვდარი ცხოველი" - ოპერის გახსნაზე მისული საზოგადოება გააკრიტიკეს
am sa­kiTx­ze `yve­la si­ax­les~ cxo­vel­Ta uf­le­be­bis dac­vis ko­mi­te­tis Tav­mj­do­ma­re  Ti­na­Tin Wav­Wa­ni­Ze esa­ub­re­ba:
_ na­tu­ra­lu­ri bew­vis­gan Se­ke­ri­li sa­mo­sis po­pu­la­ro­ba qvey­nis Ca­mor­Ce­ni­lo­bis ma­niS­ne­be­lia. Cvens  kli­ma­tur pi­ro­beb­Si ara­na­i­ri auci­leb­lo­ba ar aris, na­tu­ra­lu­ri bew­vi gvec­vas. miT ume­tes, ro­ca ar­se­bobs xa­ris­xi­a­ni xe­lov­nu­ri bew­vi. 21-e sa­u­ku­ne­Si na­tu­ra­lu­ri bew­vis Cac­ma cud to­nad mi­iC­ne­va. war­mo­id­gi­neT, mxo­lod imis­T­vis, rom Sen kar­gad ga­mo­i­yu­re­bo­de, cocxa­li ar­se­ba un­da mok­la, ga­atya­vo da Ca­ic­va, ara­da, me pi­ri­qiT mgo­nia. ada­mi­a­nis sxe­ul­ze mor­ge­bu­li me­li­is­Ta­vi­a­ni  bew­vi cu­di ge­mov­ne­bis ni­Sa­nia. zne­o­ba uk­ve cal­ke Te­maa _ ro­de­sac Tavs uf­le­bas aZ­lev, cocxa­li ar­se­ba Ses­wi­ro Sens vi­Tom karg ga­reg­no­bas. sam­wu­xa­rod, dRes sa­qar­T­ve­lo­Si 60-iani wle­bis sa­pa­naS­vi­de mo­da mZlav­robs. msof­li­o­Si Tu­ki vin­mes Ser­Ca ase­Ti men­ta­lo­ba, das­ci­ni­an da sa­Re­ba­vebs as­xa­men, imi­tom, rom es aris uz­ne­o­ba.
_ bew­ve­u­li odiTganve po­pu­la­ru­li iyo, Ta­nac  is ada­mi­a­ne­bi xom ar kla­ven cxo­ve­lebs, vi­sac es ac­via?
_ Cvens be­bi­ebs ar­Ce­va­ni ar hqon­daT, mas Sem­deg ki Za­li­an bev­ri ram Se­ic­va­la. ad­re Tu bew­vi gec­va, es sim­did­ris  maC­ve­ne­beli iyo. mgo­nia, rom es ten­den­cia co­ta moZ­vel­da. Ti­To­e­ul­ma  Cven­gan­ma un­da ga­ac­no­bi­e­ros, rom am bew­vis miR­ma cocxa­li ar­se­ba iyo da es bew­vi mas­ze me­tad sWir­de­bo­da. Tu­ki vin­mes ain­te­re­sebs, ro­gor atya­ve­ben cxo­ve­lebs, yvel­gan devs ase­Ti sa­xis vi­de­o­ma­sa­la da Se­uZ­li­aT na­xon. amas mTe­li msof­lio gmobs. egeb ra­me­Si ma­inc avuwyoT fe­xi da­nar­Cen sam­ya­ros? ar Se­iZ­le­ba xe­ebs Wri­de, cxo­vels atya­veb­de da ge­go­nos, rom ev­ro­pis­ken mi­di­xar. pi­ri­qiT, mi­di­xar pir­vel­yo­fi­li sa­zo­ga­do­e­bis­ken.
sa­in­te­re­soa, ras fiq­ro­ben am sa­­kiTx­ze Cve­ni Ta­na­mo­qa­la­qe­e­bi:
ni­no, 42 wlis:
_ bew­vis  qur­qi vi­zu­a­lu­rad la­ma­zia, Ta­nac zam­Tar­Si mi­si ga­mo­ye­ne­ba Za­li­an praq­ti­ku­lia. me pi­ra­dad Zvi­radD Rirebuli qur­qis Se­Ze­nis  sa­Su­a­le­ba ara maqvs, bew­vis qu­debs ki si­a­mov­ne­biT vi­ye­neb. mar­Ta­lia, am yve­la­fers cxo­ve­le­bi ewi­re­bi­an, mag­ram am lo­gi­kas Tu miv­y­ve­biT, ma­Sin arc ma­Ti xor­ci  un­da mi­vir­T­vaT. cxo­vel­Ta dam­c­ve­le­bi er­T­sa da ima­ves ga­i­Za­xi­an da am dros  xorcs mSve­niv­rad mi­ir­T­me­ven.  Ta­nac es Cven ar ga­mog­vi­go­nia, bew­vis­gan Se­ke­ril qur­qebs  di­di xa­nia iye­ne­ben, ase rom, ama­ze la­pa­ra­ki co­ta uaz­ro­bad meC­ve­ne­ba.
na­Tia, 35 wlis:
_ me Cems Svil­sac vu­yi­de bew­vis qur­qi, rad­gan na­tu­ra­lu­ri bew­vi bev­rad xa­ris­xi­a­ni da Tbi­lia. ro­ca yin­va da si­ci­vea, ra­to­mac ar un­da Ca­vic­vaT? cxo­ve­le­bi ki me­co­de­bi­an, mag­ram Cvenc gvWir­de­ba xa­ris­xi­a­ni sa­mo­si.
Te­mo, 27 wlis:
_ sa­Si­ne­le­baa, go­go­ne­bi mxar­ze mog­de­bu­li me­li­is Ta­ve­biT rom da­di­an qu­Ca­Si. cxo­vels rom Ta­vi da­va­ne­boT, di­di go­i­mo­baa 21-e sa­u­ku­ne­Si axal­gaz­r­da qa­li be­bi­is bew­viT rom da­dis. ma­raz­mia, ase rom eq­ce­vi­an cxo­ve­lebs Ta­vi­an­Ti `svec­ko­bis~ ga­mo.
16:35 / 04-03-2016
ia
0
გული სჰეაწუხეტ რა,მაგ გაგებიტ არც ხორცი და არც ტევზი უნდა ჰამოტ.ისინიც ცოცხალი არსებებია და კლავენ.მცენარეებსაც აქვტ სეიდზლება სული და მატაც ტკივატ და ვიყოტ მსჰივრები და სჰისჰვლები.
09:53 / 25-02-2016
sss
0
ეს იმის მაუწყებელია, რომ მაგარი ჩამორცენილები ხართ...
მსგავსი სიახლეები
შემოდგომა-ზამთრის კოლექციების ყველაზე პოპულარული ფეხსაცმელი
გარისკავდით, წახვიდეთ სამსახურში ”ფაიფურის ტუჩებით”, ან - ბეწვით ფრჩხილებზე?
მოდურად ჩაცმა, პირდაპირ რომ ვთქვათ, საკმაოდ რთული საქმიანობა იყო წარსულში
კეთილი ადამიანები თოვლის პაპის როლში
ნაძვის ხის მორთვაზე ზრუნვა წინასწარ უნდა დაიწყოთ
"ტანსაცმელი კანივით უნდა მოირგო, მაშინ ხდება დასანახი და შესამჩნევი"
+PHOTO თბილისში ჟურნალ "ბომონდის" მხარდაჭერით ბესარიონის პირველი მაღაზია გაიხსნა
კრისტოფერ კეინი ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დიზაინერია
ქალის როგორი სამოსი აღიზიანებთ მამაკაცებს
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
11:48 / 23-11-2017  Image რა ვიცით აჰმედ ჩატაევზე, რომელიც დაუდასტურებელი ინფორმაციით, თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლეს
გაეროს მონაცემებით, ჩატაევის "ანგარიშზე" 130-მდე ადამიანია
11:12 / 23-11-2017  Image რას ნიშნავს პატრიარქის მოსაყდრეობა - თეოლოგის განმარტება
მოსაყდრეს საპატრიარქოში მხოლოდ ადმინისტრაციული საქმის განკარგვის ფუნქცია ენიჭება
14:44 / 23-11-2017  Image "ის უკვე სასუფეველშია, მე კი აქ ჯოჯოხეთში მისი შვილები მაძლიერებენ..." - რას წერს დაღუპული სპეცრაზმელის მეუღლე
დაღუპული სპეცრაზმელის მეუღლე თამუნა ხელაია ფეისბუქის პირად გვერდზე ემოციურ პოსტს აქვეყნებს
13:23 / 23-11-2017  Image უკრაინელმა დეპუტატმა მიხეილ სააკაშვილზე ყავარჯნით თავდასხმა სცადა
მოსიჩუკმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი კორუფციაში დაადანაშაულა და მისკენ ყავარჯნით გაემართა
11:25 / 23-11-2017  Image შს მინისტრის პირველი კომენტარი სპეცოპერაციაზე: "საქმე გვაქვს საერთაშორისო ტერორიზმის ფაქტთან"
შს მინისტრის პირველი კომენტარი სპეცოპერაციაზე: "საქმე გვაქვს საერთაშორისო ტერორიზმის ფაქტთან"
პოპულარული კომენტარები
ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49