ავტორი:

მოშიმშილე თამაზ ახობაძეს სამსახურში აღდგენა შესთავაზეს - იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი შეთავაზებაზე თანახმაა

მოშიმშილე თამაზ ახობაძეს სამსახურში აღდგენა შესთავაზეს - იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი შეთავაზებაზე თანახმაა

თამაზ ახობაძეს, რომელიც მეორე დღეა იუსტიციის სამინისტროსთან შიმშილობს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერის თანამდებობას სთავაზობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და აღსრულების ეროვნული ბიურო ერთობლივი განცხადებას ავრცელებენ.

მათი ინფორმაციით, აღნიშნული თანამდებობა როგორც საფეხურით ასევე ანაზღაურების მხრივ, ტოლფასია იმ თანამდებობისა, რომელიც დღეს კონკრეტულ პიროვნებას მ.ბ.-ს. უკავია. როგორც ცენტრის განცხადებაშია ნათქვამი, ახობაძე მ.ბ.-ს გათავისუფლებას და მის ნაცვლად დანიშნვნას ითხოვს. განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

"2019 წლის 27 თებერვალს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ბატონ თამაზ ახობაძეს, მისივე მოთხოვნის შესაბამისად, შეხვდნენ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე და სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. შეხვედრა ოთხი საათის განმავლობაში გაგრძელდა და, როგორც ყველა წინა მსგავსი შეხვედრა, რომელიც აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დაინტერესებულ პირთან ყოფილა გამართული, უშედეგოდ დასრულდა.შეხვედრაზე თამაზ ახობაძეს მორიგჯერ აუხსნეს, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის 20 ივლისის განჩინების თანახმად (დავა თამაზ ახობაძესა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდება/მედიაციის პროგრამების მენეჯერს მ.ბ.-ს შორის), თამაზ ახობაძის სასარგებლოდ აღსასრულებელი გადაწყვეტილება (2017 წლის 9 მარტი, თბილისის სააპელაციო სასამართლო, შრომითი დავა დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა და თ. ახობაძეს შორის) არ წარმოადგენდა თამაზ ახობაძისათვის სასურველ თანამდებობაზე მომუშავე პირის (ამ შემთხვევაში მ.ბ.-ს) გათავისუფლების სამართლებრივ საფუძველს.უზენაესი სასამართლოს განჩინებაში მოყვანილ ამ განმარტებას (იხ. პუნქტი 44) მორიგჯერ არ დაეთანხმა თამაზ ახობაძე და კვლავ მოითხოვა განრიდება/მედიაციის მენეჯერად დანიშვნა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თანამდებობაზე უკვე მესამე წელია, რაც მუშაობს მ.ბ. იმავე შეხვედრაზე, საკითხი შეეხო განაცდურის ანაზღაურების საკითხს.

თამაზ ახობაძეს განემარტა, რომ განაცდურის ანაზღაურების ნაწილში არავითარი წინაღობა არ არსებობდა, რაზეც თამაზ ახობაძემ განაცხადა, რომ სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ თანხის ოდენობაზე ითხოვდა თანხის დამატებას („რაიმე მცირედი/სიმბოლური მაინც“) ან წერილობითი სახით ბოდიშის მოხდას. მას განემარტა, რომ ამგვარ დამატებით ზომებს აღსასრულებელი სასამართლო გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებდა.შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და აღსრულების ეროვნული ბიურო თვლიან, რომ ამოწურულია ყოველგვარი რესურსი დაინტერესებულ პირთან რაიმე ტიპის სამართლებრივი თუ სხვა გონივრული დისკუსიისა. ამას ემატება ისიც, რომ თამაზ ახობაძის, ისედაც აღელვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის, ინსტრუმენტალიზაციის რეალური საფრთხე არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან.

შესაბამისად, - მიუხედავად იმისა, რომ თამაზ ახობაძე წინააღმდეგია 2017 წლის 9 მარტის სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად დანაშაულის პრევენციის ცენტრისათვის დაკისრებული განაცდურის მიღებაზე და ითხოვს დამატებით თანხას ან ბოდიშის მოხდას, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული არ არის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე ჩაირიცხება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხა თამაზ ახობაძის პირად ანგარიშზე გადასარიცხად. ამ მიზნით დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა უკვე წამოიწყო შესაბამისი პროცედურები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინაშე.

არსებულ ვითარებაში, მოცემული თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვისთვის დაინტერესებული პირის თანხმობა არ იქნება მოპოვებული და აღსრულების ეროვნული ბიურო იმოქმედებს მკაცრად სასამართლო გადაწყვეტილების ფარგლებში დაინტერესებულ პირთან რაიმე დამატებითი დისკუსიის გარეშე;

- მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინების საწინააღმდეგოდ, თამაზ ახობაძე ჯიუტად ითხოვს მ.ბ.-ს გათავისუფლებას განრიდება/მედიაციის მენეჯერის თანამდებობიდან და მისი პოზიციის დაკავებას, დანაშაულის პრევენციის ცენტრისთვის სწორედ უზენაესი სასამართლოს განჩინებაა ამოსავალი წერტილი და, ამიტომაც, როგორც ეს მოცემული სასამართლო განჩინებით არის დადგენილი, მ.ბ.-ს სამსახურიდან გათავისუფლება მის ნაცვლად თამაზ ახობაძის დანიშვნის მიზნით არ იგეგმება;

- მიუხედავად იმისა, რომ თამაზ ახობაძე განრიდება/მედიაციის მენეჯერად ითხოვს აღდგენას (მოცემული პოზიცია, როგორც მრავალჯერ იქნა განმარტებული, ამჟამად ვაკანტური არ არის და მისი ვაკანტურად ქცევისათვის, როგორც ეს უზენაესი სასამართლოს განჩინებაშია დაზუსტებული, არ არსებობს არავითარი სამართლებრივი საფუძველი), დანაშულის პრევენციის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ გამოცემულ იქნება ბრძანება თამაზ ახობაძის იმ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ, რომელიც როგორც საფეხურით ასევე ანაზღაურების მხრივ, არის ტოლფასი იმ თანამდებობისა, რომელიც უკავია მ.ბ.-ს. ეს თანამდებობაა ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი.

ამ შემთხვევაშიც, ვინაიდან არ არსებობს არავითარი რესურსი დისკუსიისა, არ იქნება დაინტერესებული პირისაგან მოთხოვნილი თანხმობა მოცემულ თანამდებობაზე დანიშვნის მიზნით. თავის მხრივ, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი გამოთქვამს იმედს, რომ სამსახურში გამოცხადების შემთხვევაში, თამაზ ახობაძე გამოიჩენს კოლეგიალობასა და პატივისცემას თითოეული თანამშრომლისადმი და არ იქნება მოწოდებული პროვოკაციებისა და დაპირისპირებებისათვის, როგორც ეს არაერთხელ ყოფილა წარსულში" - ნათქვამია განცხადებაში.

VIDEO: "ჩემი ვარაუდით, ეს იყო პოლიტიკური შეუთავსებლობა" - რატომ შიმშილობს მამაკაცი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროდან 2014 წელს გაათავისუფლეს

როგორც Ambebi.ge-ს თამაზ ახობაძემ განუცხადა, ცენტრის შეთავაზებას ის ეთანხმება.

"თუ ისინი შესაბამის ბრძანებას გამოსცემენ, რომ ოფიციალურად აღმადგენენ შემოთავაზებულ პოზიციაზე, მე ამაზე თანახმა ვარ" - აღნიშნა ახობაძემ.

შეგახსენებთ, თამაზ ახობაძე და ანა სუბელიანი იუსტიციის სამინისტროდან 2014 წელს გაათავისუფლეს. მაშინ ანა სუბელიანი აცხადებდა, რომ ეს პირადად იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის გადაწყვეტილება იყო. თანამშრომლების ინფორმაციით, მინისტრმა ისინი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლა. გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს და სამინისტოს დავა მოუგეს.

"ბავშვის დედა კართან მუხლებზე მდგომი დამხვდა, სიტყვებს თავს ვერ უყრიდა" - სცენიდან ომში და ომიდან სამაშველო სამსახურში წასული ბიჭის ამბავი

"ბავშვის ოპერაცია 300 000 ევრო ჯდება და სანამ თანხას არ გადავურიცხავთ, არაფერს უკეთებენ" - პატარა ანიტას დახმარება სჭირდება

"ვაჟა გაფრინდაშვილი მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში, როგორც ექიმი" - ე.წ.სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო КГБ