ავტორი:

მითები და რეალობა საკრედიტო ისტორიის შესახებ

მითები და რეალობა საკრედიტო ისტორიის შესახებ

რთულია, მოძებნო ადამიანი, რომელიც არ სარგებლობს ან ერთხელ მაინც არ უსარგებლია საკრედიტო პროდუქტით. საზოგადოებაში არსებობს არაერთი მითი, რომლის გავრცელებასაც ადამიანები ისე უწყობენ ხელს, რომ არც ფიქრობენ, შეესაბამება თუ არა ესა თუ ის ფაქტი სიმართლეს. ბუნდოვანება თავიდან რომ ავიცილოთ, გთავაზობთ რამდენიმე მითსა და შესაბამის რეალობას, რომელიც სესხის აღებასა და საკრედიტო ისტორიას უკავშირდება.

მითი #1

სესხების წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში თქვენი საკრედიტო ქულა მნიშვნელოვნად მოიმატებს

მცდარია მოსაზრება, რომ სესხების წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში თქვენი საკრედიტო ქულა მნიშვნელოვნად მოიმატებს. ქულის დამთვლელი ალგორითმირამდენიმე ათეულ ცვლადს მოიცავს და ყოველი მათგანი სხვადასხვანაირად, მნიშვნელოვნების მიხედვით მინიჭებული პროცენტული წილიდან გამომდინარე, ზემოქმედებს საკრედიტო ქულაზე. ერთი კონკრეტული ქმედება რაიმე განსაკუთრებულ გავლენას ქულის დაანგარიშებაზე ვერ მოახდენს და მას მნიშვნელოვნად ვერ გაზრდის.

მითი #2

თუ არ გაქვს საკრედიტო ისტორია, სესხის აღება შეუძლებელია

სესხის აღება საკრედიტო ისტორიის არარსებობის პირობებშიც შესაძლებელია. გადაწყვეტილების მიღებისას საკრედიტო ორგანიზაციები, როგორც წესი, ითვალისწინებენ თქვენ მიერ აღებულ სესხებს და ყურადღებას ამახვილებენ ვალდებულებების შესრულებაზე. მაგრამ თუ საკრედიტო ისტორია არ გაქვთ, საკრედიტო ორგანიზაციები იხელმძღვანელებენ სხვა კრიტერიუმებით, როგორიცაა: შემოსავლის ოდენობა, შემოსავლის წყარო, საკუთრების შესახებ ინფორმაცია და სხვ.

მითი #3

საკრედიტო შავი სია არსებობს

რეალურად, საკრედიტო შავი სია არ არსებობს. საკრედიტო ისტორიაში აღირიცხება როგორც დროული, ასევე დაგვიანებული გადახდები. ეს ინფორმაცია კი 5 წლის განმავლობაში რჩება საკრედიტო რეპორტში. ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია შეფასების საკუთარი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი გადახდები და მთლიანი ვალდებულებები მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ პროცესში.

მითი #4

საკუთარი საკრედიტო რეპორტის გადამოწმება ცუდად მოქმედებს საკრედიტო ქულაზე

საკუთარი საკრედიტო რეპორტის გადამოწმება არ ახდენს გავლენას საკრედიტო ქულაზე. ქულაზე ზეგავლენას ახდენს მხოლოდ საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ძიებები. რაც უფრო ბევრია ძიება, მით ნაკლებია ქულა.ძიება ადასტურებს იმას, რომ თქვენ აქტიურად ხართ დაინტერესებულისესხის აღებით.ამიტომ სესხზე განაცხადის შევსებამდე, უმჯობესია, თავად შეამოწმოთ საკრედიტო ქულა და დარწმუნდეთ, რომ თქვენი საკრედიტო ინფორმაცია დააკმაყოფილებს სესხის აღების პირობებს.

მითი #5

ცუდი საკრედიტო ისტორიის გამოსწორება შეუძლებელია

ცუდი საკრედიტო ისტორიის გამოსწორება შესაძლებელია. თქვენი საკრედიტო რეპორტიარისთქვენი საკრედიტო ისტორიის სურათი. მასშიაისახება სესხთან დაკავშირებული ყოველი თქვენი ქმედება. რეპორტი არის საკრედიტო ვალდებულებების შესრულების დოკუმენტი. ვადაგადაცილებების დაფიქსირების დროს საკრედიტო ქულა მნიშვნელოვნად უარესდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მისი გამოსწორება შეუძლებელია. გაითვალისწინეთ „კრედიტიფნო საქართველოს“ რჩევები და გარკვეული დროის შემდეგ თქვენი საკრედიტო ქულა აუცილებლად გაუმჯობესდება.

"თბილღვინო" მასპინძლობისთვის

როგორ გავხადოთ ჩვენი სახლი უფრო ენერგოეფექტური

იცით, რატომ არის სოსისი გადაბმული? - ბავშვების მხიარული კითხვები და საინტერესო პასუხები