ავტორი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი მედიასაშუალებაში გასულ სიუჟეტს ეხმაურება - "უნივერსიტეტის რექტორის დისკრედიტაცია მიზანმიმართულად ხდება"

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი მედიასაშუალებაში გასულ სიუჟეტს ეხმაურება - "უნივერსიტეტის რექტორის დისკრედიტაცია მიზანმიმართულად ხდება"

გვსურს, გამოვეხმაუროთ ერთ-ერთი მედიასაშუალების ეთერში გასულ სიუჟეტს, სადაც მტკიცებითი ფორმით ხდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არსებული ქონების გასხვისების ფაქტზე საუბარი და უნივერსიტეტის რექტორის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია.

მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებით, რომ ქონების გასხვისების „დაანონსებას“ არც რექტორის, არც სხვა უფლებამოსილი პირის თუ სტრუქტურული ერთეულის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. გარდა ამისა, არც ერთი, იოტის ოდენა ქონების ნაწილიც კი, მოქმედი რექტორის არჩევის შემდეგ არ გასხვისებულა და გასხვისების საკითხიც კი არ დაყენებულა! პირიქით, უნივერსიტეტის ახალი ხელმძღვანელობა ზრუნავს აღადგინოს სამართლიანობა და უნივერსიტეტს დაუბრუნოს მანამდე გასხვისებული ქონება.

სიუჟეტში. ყოველგვარი დასაბუთებისა და მტკიცებულებების გარეშე. მოქმედ რექტორს ქონების სისტემატურ გასხვისებაში სდებენ ბრალს. სიუჟეტის ავტორი საზოგადოებას მტკიცებით ფორმაში აწვდის ინფორმაციას „ქონების გასხვისების და ქონების მომავალში გასხვისების დაანონსების ფაქტის შესახებ“.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა განუმარტა რეპორტაჟის ავტორს, რომ მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და მოსთხოვა გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფა. ხაზგასმით აღვნიშვანთ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირებს ყველა სამართალდარღვევაზე, მათ შორის გასულ ცილისმწამებლურ და დაუდასტურებელ ინფორმაციაზე.

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ, თუ უკიდურესი სიმსუქნე გაწუხებთ

რა უნდა გაითვალისწინოთ ვინირების გაკეთების დროს, რომ ნამდვილი ჰოლივუდის ღიმილი მიიღოთ

არქის ჰოუმ ოფისი ისანში გაიხსნა