ავტორი:

თამბაქოს წვისა და გახურების ტექნოლოგია - მითები და რეალობა თამბაქოს ზიანის შემცირების შესახებ

თამბაქოს წვისა და გახურების ტექნოლოგია - მითები და რეალობა თამბაქოს ზიანის შემცირების შესახებ

ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ტრადიციული სიგარეტის მოწევა ორგანიზმზე მავნე ზემოქმედებას ახდენს და მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების განვითარებას უწყობს ხელს. თუმცა, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უცნობია, რა არის ამის მიზეზი.

თამბაქოს წვა და მავნე ნივთიერებები

მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ მოწევასთან დაკავშირებულ დაავადებებს კვამლში არსებული ქიმიური ნივთიერებები იწვევს. როგორ ხდება ამ ნივთიერებების გამოყოფა?

ტრადიციული სიგარეტის მოხმარების დროს მწეველისთვის ნიკოტინის მიწოდებას წვა განაპირობებს. წვა ქიმიური პროცესია, რომელიც 400°C-ზე მიმდინარეობს. პროცესის შედეგად წარმოიქმნება თამბაქოს კვამლი - აეროზოლის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც თხევად და მყარ ნაწილაკებს შეიცავს. მათ შორის 6000-მდე მავნე ქიმიურ ნივთიერებას, რომელთაგან 70 მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებებისა და კიბოს გამომწვევ მიზეზად სახელდება.

ჯანმოს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, მსოფლიოში მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების შედეგად ყოველწლიურად დაახლოებით 8 მილიონი ადამიანი იღუპება. მათგან 7 მილიონი მწეველია, 1.2 მილიონი კი - პასიური მწეველი.

მოწევასთან დაკავშირებული რისკების მიუხედავად, თამბაქოს ზრდასრულ მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ვერ ან არ ანებებს თავს მოწევას. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მწეველთა 70%-ს სურს შეწყვიტოს თამბაქოს მოხმარება, თუმცა მხოლოდ 7% თუ ახერხებს სასურველი მიზნის მიღწევას. ამის მიზეზი კი ნიკოტინია.

ნიკოტინი თამბაქოს ფოთოლში არსებული ნივთიერებაა, რომელიც არ წარმოადგენს მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების მთავარ გამომწვევ მიზეზს, თუმცა ის არ არის უსაფრთხო, რადგან იწვევს დამოკიდებულებას.

უდავოა, რომ მოწევისთვის თავის დანებება საუკეთესო არჩევანია, თუმცა ის ზრდასრული მწეველები, რომლებიც ვერ ან არ ანებებენ თავს მოწევას, ალტერნატიულ გადაწყვეტას საჭიროებენ. ასეთ გადაწყვეტას თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობები წარმოადგენს.

გასახურებელი თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობები

სამეცნიერო კვლევების თანახმად, თამბაქოს გასახურებელი მოწყობილობები, დაახლოებით 95%-ით ამცირებს სიგარეტის კვამლში არსებული ქიმიური ნივთიერებების რაოდენობას.

ტრადიციული თამბაქოსგან განსხვავებით, თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობა არ იყენებს წვის ტექნოლოგიას, არამედ სპეციალურად შექმნილ თამბაქოს ღერს შედარებით დაბალ ტემპერატურამდე, 350°C-მდე ახურებს. შედეგად, გამოიყოფა ნიკოტინი და აეროზოლი.

მართალია, თამბაქოს ელექტრონული და გასახურებელი მოწყობილობების მიერ წარმოქმნილი აეროზოლი შემცირებული რაოდენობით შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, თუმცა გასახურებელი მოწყობილობის აეროზოლშიც აღმოაჩინეს ისეთი ნაწილაკები, რომლებიც შესაძლებელია მწეველის ჯანმრთელობისთვის ზიანის შემცველი აღმოჩნდეს, თუმცა მათი რაოდენობა თითქმის მინიმუმამდეა შემცირებული. აქედან გამომდინარე, თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობების მოხმარება უკეთეს არჩევანს წარმოადგენს.

სწორედ ამიტომ, მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ თამბაქოს ალტერნატიულ მოწყობილობას აქვს პოტენციალი, შეამციროს ტრადიციული სიგარეტის მოხმარების შედეგად ორგანიზმზე განხორციელებული უარყოფითი ზეგავლენა. თამბაქოს ალტერნატიული მოწყობილობების შესაძლო უპირატესობაზე საუბრობენ ისეთი გავლენიანი ჯანდაცვის ორგანიზაციები, როგორებიც არის: აშშ-ს საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია და დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის უწყება- Public Health England.

მითები ტრადიციული სიგარეტისა და გასახურებელი მოწყობილობის შესახებ

სამეცნიერო მტკიცებულებების მიუხედავად, საზოგადოებაში მაინც დაბალია ცნობიერება გასახურებელი მოწყობილობების შესახებ. ეს კი მითების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.

თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობა და ტრადიციული სიგარეტი მსგავსი პროდუქტებია

თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობა ტრადიციულ სიგარეტთან შედარებით პოტენციურად ნაკლები რისკის შემცველია. ფუნდამენტურ განსხვავებას წვის პროცესი წარმოადგენს. უკვამლო მოწყობილობა არ იყენებს წვის ტექნოლოგიას, შესაბამისად, არ წარმოქმნის კვამლსა და ფერფლს. რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმამდე ამცირებს თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების რაოდენობას.

თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობა ისეთივე ზიანის მომტანია, როგორიც ტრადიციული სიგარეტები

სიგარეტის კვამლი ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს, რომელიც მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების გამომწვევ მიზეზად სახელდება. ტრადიციული სიგარეტისგან განსხვავებით, თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობა არ წარმოქმნის კვამლს,არ შეიცავს კუპრსა და მხუთავ აირს; ის გამოყოფს აეროზოლს, რომელიც დაახლოებით 95%-ით ნაკლებ ტოქსიკურ ნივთიერებას შეიცავს. აქედან გამომდინარე, ამცირებს მწეველის ორგანიზმზე განხორციელებულ უარყოფით ზეგავლენას.

თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობის მოხმარება უარყოფითად მოქმედებს გარშემომყოფთა ჯანმრთელობაზე

ტრადიციული სიგარეტის მოხმარების შედეგად გამოყოფილი კვამლი უარყოფითად მოქმედებს როგორც თავად მწეველის, ასევე, ირგვლივ მყოფთა ჯანმრთელობაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვამლო მოწყობილობების მიერ გამოყოფილი აეროზოლი არ შეიცავს კვამლში არსებულ მყარ ნაწილაკებს, ის არ იწვევს ჰაერის დაბინძურებას და არ წარმოადგენს პასიური მოწევის საფრთხეს.

R

ევექსი კლინიკები სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მომხმარებელს საქართველოს ბანკის 0%-იან განვადებას სთავაზობს

ევროკავშირი EU4Business პროგრამით, საქართველოში კერძო სექტორის უმსხვილესი მხარდამჭერია

სემეკის 27 მაისის საჯარო სხდომის ანონსი