ავტორი:

სად და რა მეთოდებით არის შესაძლებელი ანტრეპრენერული უნარების ათვისება საქართველოში?

სად და რა მეთოდებით არის შესაძლებელი ანტრეპრენერული უნარების ათვისება საქართველოში?

ანტრეპრენერი არის ადამიანი, რომელიც იწყებს ახალ ბიზნესს, რისკავს ბევრს, თუმცა ჯილდოდ წარმატებას იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ ანტრეპრენერად შეიძლება მივიჩნიოთ ყველა, ვინც ახალ საქმიანობაში ებმება, როგორც წესი, ისინი უფრო ინოვაციებსა და ახალ იდეებზე ორიენტირებული ადამიანები არიან, რომელთაც პროდუქტისა და სერვისის განსხვავებული ფორმა შექმნეს.

ანტრეპრენერობისათვის გჭირდება ისეთი ცოდნისა და უნარების შეძენა, რაც რისკების სწორად განსაზღვრასა და ეფექტურ მენეჯმენტში დაგეხმარება. ამასთან, დიდი მნიშვნელობა აქვს კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას, რაც ჩვენს ქვეყანაში სტარტაპერებთან შედარებით, არც ისე მარტივია.

„თბილისის ღია უნივერსიტეტის“ ბიზნესის სკოლის დეკანი, ნანა მიქაშავიძე, რომელიც აღნიშნულ პოზიციაზე ცოტა ხნის წინ დაინიშნა, განმარტავს, რომ ანტრეპრენერობის მიმართ მაღალი ინტერესის მიუხედავად, საქართველოში გამოწვევად რჩება შესაბამისი ცოდნის მიცემა და საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში დახმარება.

ნანა მიქაშავიძე, რომელიც კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი, „ტერა ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს მოქმედი წევრი და „თიბისი ლიზინგის“ ყოფილი დირექტორია, გამოცდილი ბიზნეს მენეჯერის პოზიციიდან გვიამბობს, რომ საქართველოში ბევრი მოტივირებული, ანტრეპრენერობის სურვილის მქონე ახალგაზრდა შესაბამისი კონტაქტების არქონის ან უბრალოდ, სრულყოფილი ინფორმაციის ვერ მოპოვების გამო, ხშირად ვერ ახერხებს წარმატებული ბიზნესის დაწყებას.

„ნდობა ამ ადამიანების მიმართ და მათთვის საწყისი კაპიტალის მოძიებაში დახმარება, მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ იდეები რეალურ ბიზნესებად იქცეს“, - აღნიშნავს ის.

ჩვენს ქვეყანაში არსებული აღნიშნული ვითარებიდან გამომდინარე, გამოცდილი ბიზნეს მენეჯერი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, მთავარი ძვრები განათლებაში მოხდეს და სწორედ ამიტომ, თავისი კარიერა საუნივერსიტეტო საქმიანობასაც დაუკავშირა. „თბილისის ღია უნივერსიტეტის“ ბიზნესის სკოლის დეკანის რანგში, ნანა მიქაშავიძე აღნიშნული მიმართულების სრულ ტრანსფორმაციას გეგმავს.

„უნივერსიტეტი უნდა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს განახლებულ პროგრამას, სწავლების პროცესში მეტ პრაქტიკულ კომპონენტსა და მეწარმეობის ხელშეწყობას. პროცესში მაქსიმალურად იქნებიან ჩართულნი დამსაქმებლები, წარმატებული კურსდამთავრებულები სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან, აკადემიური პერსონალი და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები“, - განგვიმარტა მან.

რადგანაც დრო არ ითმენს და რეფორმები სასწრაფოდ დასაწყებია, განახლებული, თანამედროვე ხედვებსა და მოთხოვნებს მორგებული ბიზნეს სკოლა სტუდენტებს სექტემბრიდან მიიღებს.

მისი თქმით, ქვეყნის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია, მეტ ახალგაზრდას ჰქონდეს სურვილი და შესაძლებლობა, თავად გახდეს ანტრეპრენერი და სხვა ადამიანები დაასაქმოს.

„ჩვენ ძალიან სწრაფად ცვალებად გარემოში ვცხოვრობთ. თუ ადრე კორპორაციული ცხოვრების წესი, განსაზღვრულ დროებში ოფისში ყოფნა და ფორმალური გარემო იყო მოთხოვნადი და მე ვიტყოდი, პრესტიჟულიც კი, დღეს დისტანციურად მუშაობა, ე.წ. ფრილანსერობა და შესაძლებლობა, რომ თავად მართო საკუთარი სამუშაო საათებიც და სამუშაო გარემოც, უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება. ამ მიმართულებით არსებულმა ტენდენციებმა განაპირობა ისიც, რომ დღეს უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაზე, საკუთარი იდეის განხორციელებაზე“, - აღნიშნა მან.

მთავარ კითხვაზე, რა სახის ცოდნა და უნარები სჭირდება მეწარმეს, რომ თავისი წამოწყება სწორად განავითაროს, ნანა მიქაშავიძე გვპასუხობს, რომ ანტრეპრენერი უნდა იყოს მიზანდასახული და გამბედავი.

„მომავალი ანტრეპრენერი მზად უნდა იყოს გამოწვევისთვის, უნდა ეცნობოდეს მუდმივად ბაზრის ტენდენციებს და უნდა ჰქონდეს ინტერესი იმისა, რომ შექმნას რაღაც მოთხოვნადი. იმისათვის, რომ შენი გამბედაობა წარმატების საწინდარი გახდეს და არა წარუმატებლობის, კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმამდე უნდა შეგეძლოს რისკების შეფასება, რისთვისაც აუცილებელია კონკრეტული დისციპლინების ცოდნა. მაგალითად, იმისათვის, რომ სწორად შეაფასო, რამდენად შეესაბამება შენი პროდუქტი შენ მიერ არჩეულ ბაზარსა თუ სეგმენტს, უნდა შეგეძლოს ამ ბაზრის საფუძვლიანი კვლევა, მიღებული შედეგების ანალიზი და შემდგომ, სწორი პოზიციონირება, რასაც მარკეტინგის პრინციპებისა და კვლევების სპეციფიკის ცოდნა სჭირდება; ფინანსური საკითხების გადასაწყვეტად აუცილებელია, იცოდე ის ძირითადი, რაც აღნიშნულ სფეროში სწორ გადაწყვეტილებებს მიგაღებინებს და ა.შ. მე ვიტყოდი შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და საჭირო ცოდნის სინთეზით არის მხოლოდ შესაძლებელი ადამიანი გახდეს წარმატებული ანტრეპრენერი“, - განგვიმარტა ნანა მიქაშავიძემ.

არსებობს მოსაზრება, რომ წარმატებული ბიზნესმენები მხოლოდ სპეციალური ნიჭითა და უნარებით დაჯილდოებული ადამიანები არიან, თუმცა ბიზნესის სკოლის დეკანი განმარტავს, რომ ახალი ცოდნის მიღებისა და განვითარების გარეშე მწვერვალებს ვერ დავიპყრობთ.

„ანტრეპრენერული უნარების შეძენა ნამდვილად შესაძლებელია, რასაც არაერთი ფაქტი და კვლევა მოწმობს. ჩვენი ბიზნეს სკოლის პროგრამების მიზანია, მოამზადოს განვითარებაზე ორიენტირებული, ანტრეპრენერული აზროვნებისა და გლობალურად კონკურენტუნარიანი ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის მქონე სტუდენტები. ბაკალავრიატის სტუდენტები პირველივე კურსიდან სწავლობენ ანტრეპრენერობას, როგორც ცალკეულ საგანს და აქვთ ვალდებულება შექმნან მინი ბიზნესი, რაც მათ ერთის მხრივ ბიზნესის სპეციფიკაში სიღრმისეულად ჩაახედებს და მეორე მხრივ, გამოუმუშავებს საჭირო უნარ-ჩვევებს. გარდა ამისა, აკადემიური პერსონალის უმრავლესობა ბიზნესის სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსები არიან, რომლებიც თეორიული ცოდნის მიცემასთან ერთად, პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე აუხსნიან სტუდენტებს, თუ რა როგორ მუშაობს რეალურ ცხოვრებაში და რა ტიპის მიდგომები, ქცევები ამართლებს“, - განმარტავს ნანა მიქაშავიძე.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VkDIjLV3rd4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვის სირთულეს, ნანა მიქაშავიძე განმარტავს, რომ ბიზნეს სკოლას ესმის, რამდენად რთულია დამწყებმა ანტრეპრენერმა ან სტარტაპერმა ფინანსური რესურსები მოიპოვოს, ამიტომ უნივერსიტეტში შეიქმნა შესაბამისი ფონდი, რომლის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ მათი საწყისი კაპიტალით დაფინანსება იქნება.

ბიზნესში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მენეჯერი განგვიმარტავს, რომ აუცილებელია, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ჰქონდეთ კონკრეტული ხედვები, რომელიც პირდაპირ სტუდენტების მომავალ კარიერაზე აისახება. ფიქრობს, რომ დასახული მიზანი, საქართველოს რაც შეიძლება მეტი წარმატებული ბიზნესმენი ჰყავდეს, რომელიც შემოიტანს ინოვაციებს და როგორც საკუთარ, ისე სხვების ცხოვრებას გააუმჯობესებს, მიღწევადია, თუ განათლებაზე ყველაზე დიდი აქცენტი გაკეთდება.

„ჩემთვის, როგორც დეკანისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულები იყვნენ ანტრეპრენერული აზროვნების, მოქნილი, სიახლეებისთვის ღია ახალგაზრდები, რომლებიც გლობალურად იქნებიან კონკურენტუნარიანები“, - აღნიშნა მან.

და ბოლოს, კონკრეტული რეცეპტი, როგორ გავხდეთ ანტრეპრენერი არ არსებობს, თუმცა გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინება მაინც დაგვეხმარება: განვსაზღვროთ, რისი კეთება გვსურს, კონკრეტულად იმ მიმართულებით მივიღოთ განათლება, დავგეგმოთ ბიზნესი და ჩამოვაყალიბოთ, ვინ არის ჩვენი სამიზნე ჯგუფი, შევიძინოთ კონტაქტები, გავყიდოთ იდეა და გავიდეთ ბაზარზე.