ავტორი:

თამბაქოს გასახურებელი მოწყობილობები - პოტენციური რისკი თუ სარგებელი?

თამბაქოს გასახურებელი მოწყობილობები - პოტენციური რისკი თუ სარგებელი?

თამბაქოს გასახურებელი მოწყობილობების შესახებ საზოგადოებაში განსხვავებული შეხედულებები არსებობს. 2019 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რესპოდენტთა დაახლოებით 50% მიიჩნევდა, რომ თამბაქოს ალტერნატიული მოწყობილობების ისეთივე ზიანის შემცველია, როგორიც ტრადიციული სიგარეტები.

არსებული შეხედულებისგან განსხვავებით, აშშ-ს მეცნიერების, ინჟინერიისა და მედიცინის ნაციონალური აკადემიისა და ბრიტანეთის ექიმების სამეფო კოლეჯის მკვლევარების მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობები, ტრადიციულ სიგარეტთან შედარებით, ნაკლები რისკის შემცველია, რადგან ის არ იყენებს თამბაქოს წვის ტექნოლოგიას. შედეგად, არ გამოყოფს კვამლს, არამედ წარმოქმნის აეროზოლს. შესაბამისად, ამცირებს ორგანიზმის მავნე, ტოქსიკური ნივთიერებებისადმი დაქვემდებარებას.

უკვამლო მოწყობილობების შესახებ ცრურწმენის გავრცელებას ხელს უწყობს ინფორმაციის ნაკლებობა. ერთ-ერთი გამოკითხვის თანახმად, საზოგადოებაში არ არსებობს სწორი აღქმა ნიკოტინისა და მისი შესაძლო ზიანის შესახებ. კვლევის მიხედვით, რესპოდენტთა 57% მიიჩნევს, რომ “ნიკოტინი არის ნივთიერება, რომელიც ხელს უწყობს მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებებისა და კიბოს განვითარებას”, ხოლო, მხოლოდ 18.9% მიიჩნევს, რომ აღნიშნული დებულება მცდარია.

მსგავსი შეხედულება არსებობს სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენელთა შორის. გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა 80% ნიკოტინს კიბოს, გულსისხლძარღვთა და ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციული დაავადებების გამომწვევ მიზეზად მიიჩნევს.

ამის მიუხედავად, სამეცნიერო მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ ნიკოტინი არ წარმოადგენს მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების გამომწვევ მთავარ მიზეზს. სამეცნიერო და კლინიკური კვლევების თანახმად, დაავადებების განვითარების ძირითად მიზეზს თამბაქოს კვამლში არსებული 7000-მდე ქიმიური ნივთიერება წარმოადგენს, რომელთაგან დაახლოებით 70 კანცეროგენულ ნივთიერებად ითვლება. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკოტინი არ არის სრულიად უსაფრთხო, რადგან ის იწვევს დამოკიდებულებას.

ნიკოტინის შესახებ არსებული სამეცნიერო მტკიცებულებების გათვალისწინებით, ჯანდაცვის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ თამბაქოს ალტერნატიულ მოწყობილობებს აქვთ შესაძლებლობა, შეამცირონ მოწევის უარყოფითი ზეგავლენა და გადაარჩინონ მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე.

უდავოა, რომ მწეველთათვის საუკეთესო არჩევანს მოწევისთვის თავის დანებება წარმოადგენს. თუმცა, თამბაქოს მომხმარებელთა 70% ვერ ან არ ანებებს თავს ნიკოტინის მოხმარებას. ამიტომ, ისინი საჭიროებენ გონივრული არჩევანის შესაძლებლობას. ამ პროცესში კი დიდი მნიშვნელობა თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობებს ენიჭებათ.

ჯანდაცვის ექსპერტთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის საკანონმდებლო სისტემის მთავარი მიზანი ისეთი სახის რეგულაციების შემუშავება უნდა იყოს, რომლებიც ერთი მხრივ, შეამცირებს ახალგაზრდებში თამბაქოს უკვამლო მოწყობილობების მოხმარების ინიცირების შემთხვევებს, მეორე მხრივ კი ხელს შეუწყობს ზრდასრულთა მიერ თამბაქოს ტრადიციული სიგარეტის მოხმარებისთვის თავის დანებებას და თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი მომავლის შექმნას.

R