ავტორი:

Android & iOS ლაბი BTU-ში გაიხსნა

Android & iOS ლაბი BTU-ში გაიხსნა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში Android & iOS ლაბი USAID Georgia Economic Security Program-ის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით გაიხსნა. რეგიონში პირველი ლაბორატორია სრული დაფინანსებით გადაამზადებს ბენეფიციარებს და დაეხმარება საერთაშორისო სერტიფიცირებაში.

6 თვიანი გადამზადება 13 სექტემბერს დაიწყება.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ iOS/android ლაბში ბენეფიციარებს პრაქტიკული მოდულების გავლისა და სხვადასხვა პროექტზე მუშაობის შესაძლებლობა ეცემათ. პროექტში მონაწილეობას 50-მდე ბენეფიციარი მიიღებს და მათი შერჩევა რეგისტრაციისა და ინდივიდუალური გასაუბრების მეშვეობით მოხდება.

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას.

ორივე კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან iOS/Android პროგრამირების ძირითად მახასიათებლებს, რათა შეძლონ საკუთარი აპლიკაციის არქიტექტურისა და გადაწყვეტების განსაზღვრა, ამოცანის დასმა და მისი გადაჭრისთვის საჭირო რესურსების მოკვლევა / იდენტიფიცირება. სტუდენტებს შეეძლებათ შექმნან მცირე და საშუალო ზომის აპლიკაცია სადაც რეალიზებული იქნება სხვადასხვა ლოგიკის მქონე პრაქტიკული ამოცანები.

Android კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს ეცოდინებათ:

1. Android studio-ს გარემოში მუშაობა2. Kotlin პროგრამირების ენის საფუძვლიანი ცოდნა3. Android-ის აპლიკაციების შექმნა4. აპლიკაციების შესაბამის მოწყობილობებში ტესტირება5. აპლიკაციის Play Store-ზე განთავსება

iOS კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს ეცოდინებათ:

1. Xcode IDE-ს გარემოში მუშაობა

2. Swift პროგრამირების ენის საფუძვლიანი ცოდნა

3. iPhone-ის და iPad აპლიკაციების შექმნა

4. აპლიკაციების შესაბამის მოწყობილობებში ტესტირება

5. აპლიკაციის App Store-ზე განთავსება

პროექტის მიზანია საქართველოში ios/android სისტემების პოპულარიზაცია, ამ მიმართულების დეველოპერების კვალიფიკაციის ამაღლება და როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე დასაქმებაში ხელშეწყობა.

R