ავტორი:

"სამოთხე მოიცდის“ - ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მხატვარ აიდა მაჰმუდოვას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა

"სამოთხე მოიცდის“ - ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მხატვარ აიდა მაჰმუდოვას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა

17 ნოემბერს ზურაბ წერეთელის თანამედროვე მუზეუმში გაიხსნა თანამედროვე მხატვრის, აიდა მაჰმუდოვას პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით „სამოთხე მოიცდის“.

ხელოვნებისა და მისი ძალის ზეგავლენა ადამიანებზე, მათ ემოციებზე, ნერვებზე, მოგონებებსა და ემოციურ სამყაროზე მხატვრის მთავარი სათქმელია. როგორც აიდა მაჰმუდოვა ამბობს, ხელოვნების საშუალებით ჩვენ მატერიალურ და სულიერ ბოროტებასთან ბრძოლა, წარსულის, აწმყოსა და მომავლის იდეალების გაზიარება შეგვიძლია. ის ხელოვნების უნივერსალურ მნიშვნელობასა და ძალას გვაჩვენებს და ადამიანებს, თავისი ნამუშევრების საშუალებით, მათი ცხოვრებისა და ისტორიის დამახსოვრების საშუალებას აძლევს. ჭერიდან ჩამოკიდებული ტილოები და სხვა ნამუშევრები იმედს იძლევიან და პეიზაჟებში ჩვენს მოგონებებსა და მომავლის ხედვებს დაგვანახვებენ.

რეალობა, იქ, სადაც ადამიანი თავს ყველაზე ღრმად გრძნობს, სწორედ ის მხატვრული სივრცეა, რომელსაც უნივერსალურ საარსებო გარემომდე მივყავართ. საკუთარ თავში ჩაკეტილობისგან გადასარჩენად აიდა მაჰმუდოვაც ერთგვარ ლანდშაფტამდე, ან ლანდშაფტის რეალობამდე მიგვიძღვის - ის, ერთი შეხედვით, შეიძლება ძალიან პირადი და ძნელად გასაგები ჩანდეს... სინამდვილეში ხელოვანი გვაჩვენებს ერთი მხრივ ცხოვრებას მთელი თავისი ანატომიური რეალობით, მეორე მხრივ კი იმას, რომ ზოგ შემთხვევაში ცხოვრება პეიზაჟზე გაცილებით უფრო მეტს გვთავაზობს. აიდა მაჰმუდოვას სჯერა, რომ ლანდშაფტისა და სიცოცხლის გამიჯვნის მცდელობას ერთგვარ გაუცხოებამდე მივყავართ. მთელი ცხოვრება, პირადი თუ სოციალური ისტორია ლანდშაფტსა და გეოგრაფიასთან კავშირში ვითარდება და ჩვენს მეხსიერებაში ყოველთვის ტოვებს ადგილს გამოძახილისთვის...

ხელოვანის თქმით, გეოგრაფია ცივილიზაციის არსებითი განზომილებაა და ადამიანებთან დაკავშირება სწორედ ამ გეოგრაფიის ფარგლებშია შესაძლებელი. გამოფენაზე წარმოდგენილი ორი დიდი ფორმატის ტილო გეოგრაფიაზე, მის მრავალფეროვნებასა და მნიშვნელობაზე მოგვითხრობს და ამასთანავე ჩვენს ყურადღებას მის სილამაზესა და საშინელებაზე ამახვილებს. ეს ტილოები, რომლებიც დასაწყისისა და დასასრულის სიმბოლოებს წარმოადგენენ, ასევე წარსულისა და მომავალის ელემენტებსაც შეიცავენ. ნახატები, რომლებიც ჰარმონიაშია ჩვენი ეპოქის დანაწევრებულ სტრუქტურასთან, ორგანიზმის ბუნებრივი ციკლის (დაბადება, სიცოცხლე და სიკვდილი) გავლის შემდეგ საწყის წერტილში დაბრუნებას აღნიშნავენ.

ხელოვნება აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ ხილული სამყაროს აღწერით, გაზომვითა და ანალიზით. მაჰმუდოვას მიაჩნია, რომ გეოგრაფია და მეხსიერება მათი ნატურალისტურად წარდგენისთვის ზედმეტად აბსტრაქტულ ერთეულებს წარმოადგენენ. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილი ნამუშევრების თანახმად ხელოვნება მსოფლიოს განახლებას უწყობს ხელს, იგი ამავდროულად აცხადებს, რომ თანამედროვე დრო და სივრცე დაუცველი და ინტროვერტულია. შესაბამისად, სამყარო ტილოების კიდეებზე ღია კომპოზიციების სახითაა გამოსახული და მაჰმუდოვას ნამუშევრები შეიძლება დამთვალიერებლისთვის აღმოჩენისა და გამოხატვის საშუალებად იქცეს. მნიშვნელობებისთვის ბარიერების მოხსნით ხელოვანი საზოგადოებას მეტი ღიაობისა და კრეატიულობისკენ მოუწოდებს.

აიდა მაჰმუდოვას გამოფენა 2023 წლის 10 იანვრამდე გაგრძელდება.