ავტორი:

რას ნიშნავს თანამედროვე ფერმერობა და რა არის მისი უპირატესობები?

რას ნიშნავს თანამედროვე ფერმერობა და რა არის მისი უპირატესობები?

თანამედროვე მიდგომებისა და ინოვაციური პროდუქტების წყალობით, დღეს ფერმერები ფლობენ გაცილებით ეფექტიან საშუალებებს გამოწვევებთან გასამკლავებლად, აქვთ მეტ ინფორმაციაზე წვდომა, პროცესებზე დაკვირვებისა და მათი სწორად გაანალიზების მეტი შესაძლებლობა. ყველა ეს უპირატესობა კი, მათ ეხმარება მიიღონ უფრო ჯანსაღი, ხარისხიანი და დიდი რაოდენობის მოსავალი, თანაც ნაკლები დანახარჯითა და ძალისხმევით.

მაინც რას გულისხმობს თანამედროვე მიდგომები, რა ახალი შესაძლებლობები არსებობს დარგში და რას ნიშნავს თანამედროვე ფერმერობა? – ამ კითხვებზე პასუხებს უფრო დეტალურად სტატიაში გავცემთ, რაშიც „აგროსფერო“ დაგვეხმარება, კომპანია, რომელიც ფერმერებისთვის დღეს არსებულ შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ემსახურება.

მოწინავე ტექნოლოგიები და ზუსტი სოფლის მეურნეობა

ახალი ტექნოლოგიები ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ მეტი ინფორმაცია ნიადაგზე, ამინდსა თუ სხვა გარემო ფაქტორებზე. ასეთი ტექნოლოგიაა, მაგალითად მეტეო სადგური – ის ზომავს ნიადაგისა და ჰაერის ტემპერატურას, ტენიანობას, მზის გამოსხივების ინტენსივობას, ქარის სიჩქარეს და სხვა მაჩვენებლებს. ამ და სხვა მოწყობილობებით, ასევე, შესაძლებელია დაავადებების პროგნოზირება/მოდელირება, სხვა საჭიროებების იდენტიფიცირება და ა.შ. ზუსტი სოფლის მეურნეობა სწორედ მოწინავე ტექნოლოგიების მეშვეობით, ამგვარი მონაცემების შეგროვებასა და გადაწყვეტილებების მიღებისას მათ გამოყენებას გულისხმობს. ცხადია, ეს მიდგომა ფერმერს მნიშვნელოვნად უმარტივებს ღონისძიებების სწორად დაგეგმვას, პრობლემების პრევენციასა და ხარჯების შემცირებას.

ნიადაგის, წყლისა და ფოთლის ლაბორატორიული ანალიზები

დღეს ლაბორატორიული ანალიზები დიდ როლს ასრულებს აგრომეურნეობაში. მათი მეშვეობით ხდება ნიადაგის, წყლისა თუ ფოთლის ქიმიური, ფიზიკური და ბიოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა, რაც უმნიშვნელოვანესია შემდეგი პროცედურების დაგეგმვისათვის. მაგალითად, ამგვარი ინფორმაცია კარნახობს ფერმერს, რა ტიპისა და რაოდენობის საკვებია საჭირო კონკრეტული კულტურისთვის, რა სჭირდება ნიადაგს დამუშავებისთვის და ა.შ. ეს კი ფერმერს ეხმარება ჯანსაღი მოსავლის მიღებაში, რესურსების გონივრულად გამოყენებასა და ბუნებაზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში.

ინოვაციური სათესლე მასალები, სასუქები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები

დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სათესლე მასალების, სასუქებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ხარისხი, რაც ფერმერებს უმარტივებს არა მხოლოდ ჯანსაღი მოსავლის მოყვანას, არამედ დანაკარგის შემცირებას. მაგალითად, დღეს ბაზარზე არსებობს ისეთი ინოვაციური სათესლე მასალები, რომლებიც რეზისტენტულია ყინვის, გვალვისა თუ სხვა გარემო პირობების მიმართ. ასევე, ინოვაციური მცენარეთა დაცვის საშუალებები, რომლებიც გაცილებით უკეთ უმკლავდება სხვადასხვა მწერსა თუ დაავადებას.

თანამედროვე აგროტექნიკა და გამარტივებული ყოველდღიურობა

აგროტექნიკა ფერმერს მნიშვნელოვნად უმსუბუქებს შრომას და ეხმარება ადამიანური და ფინანსური რესურსების დაზოგვაში. ამასთან ერთად, ის უდიდეს როლს ასრულებს ხარისხიანი პროდუქტის შექმნაშიც. მაგალითად, ახალი ტექნიკის მეშვეობით მოსავლის აღება გაცილებით მოკლე დროში ხდება, რაც ამცირებს ნაყოფის გადამწიფებისა და დაზიანების რისკებს. ის, ასევე, ფერმერს მოსავლის გადახარისხებასა და უკეთ გადამუშავებაში ეხმარება, რაც პირდაპირ აისახება საბოლოო პროდუქტის ხარისხზე.

„აგროსფერო“ თანამედროვე ფერმერებისთვის

„აგროსფეროს“ 18 წელზე მეტია პარტნიორ ფერმერებს ინოვაციური სოფლის მეურნეობის პროდუქციითა და ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფს. ის აერთიანებს 7-ზე მეტ პრემიუმ ბრენდს, როგორებიცაა BAYER, YARA, CLAAS, PELLENC, IRRITEC, SAATBAU, PALL და სხვა. მისი პროდუქცია მოიცავს ყველაფერს, რაც თანამედროვე ფერმერს შეიძლება დასჭირდეს, მათ შორის, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სათესლე მასალას, სასუქებს, სარწყავ თუ საფილტრაციო სისტემებს, სასოფლო-სამეურნეო ხელსაწყოებს და აგრო ტექნიკას.

ამასთან ერთად, „აგროსფეროს“ პროფესიონალთა გუნდი პარტნიორებს უწევს აგრო-კონსულტაციას, აცნობს დარგში არსებულ სიახლეებსა და თანამედროვე მიდგომების დანერგვაში ეხმარება. როგორც კომპანიაში ამბობენ, სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთადერთი გზა სწორედ ცვლილებებისთვის ფეხის აწყობა და ახალი შესაძლებლობების სწორად გამოყენებაა.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sft-Bq9iChk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

NS

https://www.youtube.com/watch?v=sft-Bq9iChk