ავტორი:

მე-12 საუკუნეში ქართველთა დიდ საზღვაო ბრძოლაზე გსმენიათ რამე? - როგორ გაანადგურა გიორგი მესამემ რუსული ფლოტი

მე-12 საუკუნეში ქართველთა დიდ საზღვაო ბრძოლაზე გსმენიათ რამე? -  როგორ გაანადგურა გიორგი მესამემ რუსული ფლოტი
  • ბექა ჭიჭინაძის ბლოგი - საქართველოს ისტორიის უცნობი წყაროები

მე-12 საუკუნის შირვანელი ავტორის, ხაყანი შარვანის ნაწერების სრულმა გამოცემამ ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.

მე-12 საუკუნეში ქართველთა დიდ საზღვაო ბრძოლაზე გსმენიათ რამე?

ამბავი კი ასე იყო:

1173 წელს საქართველოს ყმადნაფიც შირვანს შეესია რუსთა და დარუბანდელთა დიდი ლაშქარი, რუსები ზღვით - ფლოტით და დარუბანდელები - ხმელეთით. გიორგი მესამის მამიდაშვილი - შირვანშაჰი აღსართანი გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და დახმარება მეფე გიორგის სთხოვა. ამ დროს საქართველოში იმყოფებოდა მეფის მამიდაშვილი, მომავალი იმპერატორი ანდრონიკე კომნენოსი, რომელიც, ამავე დროს, აღსართანის დეიდაშვილი იყო.

ქართველთა ლაშქარი სწრაფად გაემართა შირვანში (კარგად დააკვირდით და დაიმახსოვრეთ, რომ ეს არის სამი ხელმწიფის, სამი ალალი ბიძაშვილ-მამიდაშვილის - ანდრონიკეს, გიორგის და აღსართანის ამბავი). სამივე ხელმწიფე დავით IV აღმაშენებლის შვილიშვილი იყო - გიორგი - მამის, ანდრონიკე და აღსართანი კი - დედის ხაზით. ერთი მოძმე ხელმწიფე ეხმარებოდა ზღვიდან და ხმელეთიდან ალყაშემორტყმულ მეორე მოძმე ხელმწიფეს. ქართველებმა ორივე მიმართულებით აბსოლუტურ წარმატებას მიაღწიეს, ხმელეთის მიმართულებით მთლიანად გაანადგურეს მტერი, შაბურანი აიღეს, ზღვაზე კი, ხაყანის მიხედვით, განადგურებულ იქნა 73 გემი! შესაძლოა, ავტორი აჭარბებდეს, მაგრამ აშკარაა, რომ გიორგი მესამემ დიდ საზღვაო ბრძოლაში გაანადგურა რუსული ფლოტი. აღებული შაბურანი ქართველებმა აღსართანს გადასცეს. გააგრძელეთ კითხვა