ავტორი:

თუ თქვენი ოჯახის წევრმა სესხი აიღო და ვეღარ იხდის, ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა? - ადვოკატის რჩევები

თუ თქვენი ოჯახის წევრმა სესხი აიღო და ვეღარ იხდის, ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა? - ადვოკატის რჩევები

ხშირად ისე ხდება, რომ სამომხმარებლო სესხის გადახდას მოქალაქეები ვეღარ ახერხებენ და პრობლემური აქტივების ბიუროდან იწყება მათი შანტაჟი, რომ ამის შესახებ ოჯახის წევრებს შეატყობინებენ.

ადვოკატი გირჩევთ, რა უნდა დაიმახსოვროთ, თუ სესხი აიღეთ და ვეღარ იხდით. ნახეთ სიუჟეტი