ავტორი:

რა შემთხვევაში გაირიცხება გაცდენის გამო ბავშვი ბაღიდან და რა ითვლება გაცდენის საპატიო მიზეზად

რა შემთხვევაში გაირიცხება გაცდენის გამო ბავშვი ბაღიდან და რა ითვლება გაცდენის საპატიო მიზეზად

ზამთრის მოახლოებასა და სეზონური ვირუსების გააქტიურებასთან ერთად, ბევრ ბავშვს გრიპის მაგვარი სიმპტომები და ტემპერატურის მატება აღენიშნება. ამიტომაც, საბავშვო ბაღებში სიარულს ხშირად ვეღარ ახერხებენ. ეს საკითხი მშობლებს ახლა განსაკუთრებით აღელვებთ, რადგან შიშობენ, რომ გაცდენების გამო ბავშვს ბაღიდან გარიცხავენ.

საკანონმდებლო მაცნეს გვერდზე გამოქვეყნებულია დოკუმენტი, რომელიც 2023 წლის 30 ივნისს დამტკიცდა და სხვადასხვა საკითხთან ერთად, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის წესის შესახებაცაა ინფორმაცია მოცემული.

რა შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი ბაღიდან გაირიცხოს?

აღსაზრდელის ზედიზედ 10 სამუშაო დღის, ხოლო, თვის პერიოდში 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში გამოუცხადებლობა წარმოადგენს რეგისტრაციის შეჩერების საფუძველს. ხოლო, მომდევნო 5 სამუშაო დღეში აღსაზრდელის მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ, გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარუდგენლობა, ამორიცხვის და რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველს.

ელექტრონულ მისამართზე რეგისტრაციის შეჩერება ხდება ავტომატურად (მე-10 დღის ან/და მე-15 დღის 18 საათიდან), რომელიც არ საჭიროებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებას.

სასწავლო-სააღმზრდელო წლის დასრულების შემდეგ, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორი იღებს გადაწყვეტილებას იმ აღსაზრდელების ამორიცხვის შესახებ, რომელთაც ახალი სასწავლო-სააღმზრდელო წლის დაწყებისთვის უსრულდებათ 6 წელი. განაგრძეთ კითხვა