დაწესებულებების გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები სავალდებულო გახდა - რა უნდა იცოდეს ბიზნესმა ახალი რეგულაციის შესახებ

დაწესებულებების გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები სავალდებულო გახდა - რა უნდა იცოდეს ბიზნესმა ახალი რეგულაციის შესახებ

უსაფრთხოების ნორმების, საერთაშორისო გამოცდილებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, გაიზარდოს გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მასშტაბი, გავრცელების არეალი და ტექნიკური მონაცემები, რომელიც გაზრდის სუბიექტების ვიზუალური დათვალიერების შესაძლებლობას და გააუმჯობესებს პიროვნების იდენტიფიცირების ეფექტურობას.

აღნიშნული რეგულაციები სხვადასხვა ტიპის კომერციულ დაწესებულებას ავალდებულებს, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტები, გარე პერიმეტრზე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვონ. მოთხოვნა კი უკვე 2024 წლის 1-ლი იანვრიდან უნდა შესრულდეს.

საინტერესოა, უფრო კონკრეტულად, რა მოეთხოვება კომერციულ ობიექტებს და როგორ უნდა შეასრულონ რეგულაციები სწრაფად და ეფექტიანად?

თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, მოთხოვნა ვრცელდება გარე პერიმეტრზე, კერძოდ ქუჩაზე და ობიექტის შესასვლელებზე. ამასთან, აღნიშნული რეგულაცია ეხება ობიექტებს, რომლის წლიური ბრუნვა 500,000 ლარს და მეტს შეადგენს. მათ გარე პერიმეტრზე სამი კამერა უნდა გამართონ: 2 მთავარ, ხოლო ერთი - სათადარიგო შესასვლელთან.

როგორი პარამეტრების მქონე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა უნდა დაამონტაჟოს კომერციულმა ობიექტებმა? შეუძლია თუ არა ობიექტს არჩევანი გააკეთოს ანალოგურ და ქსელურ IP კამერას შორის?

გასათვალისწინებელია, რომ შენობა-ნაგებობის მიერ ანალოგური კამერის დამონტაჟება არ ჩაითვლება დადგენილებით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების მოთხოვნების შესრულებად. ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს:

 • ვიდეოკამერა: ქსელური (IP);
 • კამერის გარჩევადობა: არანაკლებ 3 მეგაპიქსელი
 • მგრძნობელობა: 0 ლუქსი აქტიური განათების შემთხვევაში (0.1 აქტიური განათების გარეშე);
 • დაფარვის ზონა: შესაძლებელი უნდა იყოს შენობა-ნაგებობის მთავარი და სათადარიგო შესასვლელების 20-მეტრიანი რადიუსის ფართობის ვიზუალურად დანახვა;
 • ჩანაწერის გარჩევადობა: არანაკლებ 3 მეგაპიქსელი, არანაკლებ 5 კადრი წამში. დღე-ღამის რეჟიმში განხორციელებული ჩანაწერი უნდა იძლეოდეს ადამიანის (ობიექტის), (ავტოგასამართი სადგურისა და კომპლექსის შემთხვევაში ავტომანქანის სახელმწიფო სანომრე ნიშნის) ზუსტი იდენტიფიკაციის საშუალებას;
 • სერტიფიკატი: აპარატურას უნდა გააჩნდეს ISO სერტიფიკატი.

სამეთვალყურეო კამერის სწორად შერჩევის რეკომენდაციები:

თავდაპირველად, ყურადღება უნდა მიექცეს ხარისხსა და ბრენდს, რომელსაც აქვს ნდობა და ავტორიტეტი მსოფლიოში. ჩვენს ქვეყანაში, წარმოდგენილია სხვადასხვა ჩინური, იაპონური, კორეული და დასავლური წარმოების ბრენდი, რომელიც კამერებს სხვადასხვა ბიზნეს დანიშნულებით ქმნის და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

იმისათვის, რომ ახალი ტექნიკა და მისი მონტაჟი რეგულაციით ნაკისრ ვალდებულებას აკმაყოფილებდეს, აუცილებელია, აუცილებელია სწორად შეირჩეს ვიდეო სათვალთვალო სისტემების ინტეგრატორი კომპანია.

რეკომენდებულია, ბიზნესმა შეარჩიოს ისეთი მომწოდებელი და ამასთანავე ინტეგრატორი, რომელსაც:

 • რომელსაც პროდუქციის ასორტიმენტში, გააჩნია მაღალი სანდოობისა და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები მქონე აპარატურა;
 • აქვს გამოცდილება ამ ტიპის პროექტების დანერგვასა და მარეგულირებელთან ობიექტის ჩაბარების და საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია წარმოადგინოს შესრულებული პროექტების პორტფოლიო;
 • იღებს ვალდებულებას, რომ ობიექტს ჩააბარებს მარეგულირებელს. დაგეხმარებათ ყველა საჭირო დოკუმენტის შეგროვებაში (ტექნიკური დოკუმენტაციის მოწოდება მათ უნდა უზრუნველყონ) და პორტალზე სწორად ატვირთვაში;
 • იღებს ვალდებულებას, რომ ობიექტზე რეგულატორის განმეორებითი ვიზიტის აუცილებლობის დადგომის შემთხვევაში, თავად აიღებენ განმეორებითი ვიზიტის საფასურის გადახდას.

მწარმოებელი, რომელიც ახალი რეგულაციებით მოთხოვნილ პირობებს სრულად აკმაყოფილებს:

ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე, ბრენდ Dahua- ს ვიდეო კამერები ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტაა. Dahua-ს აქვს მოთხოვნის შესაბამისი აპარატურა და ხელმისაწვდომი ფასი კომპანიის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში არია It-distribution. მისი სერვისი ითვალისწინებს არა მხოლოდ მონტაჟს, არამედ კამერების გამართულად ფუნქციონირების მონიტორინგსაც. ამასთან, მწარმოებელს აქვს ყველა საჭირო ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ყველა პროდუქტზე საგარანტიო მომსახურებას იძლევა.

ამასთან, კომპანიის გამოცდილი ტექნიკური პერსონალი, მუდმივად გადის გადამზადებებს და ფლობს კომპეტენციის დამდასტურებელ სერტიფიკატებს. ასევე პროდუქციას აქვს ოფიციალური საგარანტიო პერიოდი, რომელსაც Dahua-ს ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში IT-Distribution უზრუნველყოფს.

DAHUA- ს კამერების შესაძენად, შეგიძლიათ მიმართოთ ავტორიზებულ დილერს:

NS