ავტორი:

საქართველოს პრეზიდენტმა 7 მსჯავრდადებული შეიწყალა

საქართველოს პრეზიდენტმა 7 მსჯავრდადებული შეიწყალა

საქართველოს პრეზიდენტმა 7 მსჯავრდადებული შეიწყალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, 5 მსჯავრდადებული სრულად გათავისუფლდა პენიტენციურ დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან, ხოლო 2 მსჯავრდადებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოსახდელად დარჩენილი სასჯელის ვადა შეუმცირდა.

შეწყალებულთაგან 1 ქალი მსჯავრდადებულია.