ავტორი:

ხშირი შეცდომები დაზღვევის შერჩევისას

ხშირი შეცდომები დაზღვევის შერჩევისას

დაზღვევა ფინანსური სტაბილურობის განუყოფელი ნაწილია. სწორად შერჩეული დაზღვევა არა მხოლოდ დაგვიცავს მოულოდნელი ხარჯებისგან, არამედ სიმშვიდისა და უსაფრთხოების განცდასაც გვაძლევს. თუმცა, როგორც წამყვანი სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი", ხშირად ვხედავთ, რომ პოლისის შერჩვევისას ხშირად მომხმარებლები არასწორ არჩევანს აკეთებენ, რაც უარყოფითად აისახება მათ ფინანსურ კეთილდღეობაზე.

ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ გაგიზიაროთ ის პრაქტიკული რჩევები რომელიც დაგეხმარებათ შეარჩიოთთქვენთვის ხელსაყრელი და ეფექტური დაზღვევა, რომელიც მორგებული იქნება თქვენს საჭიროებებს.

გახსოვდეთ, სწორად შერჩეული დაზღვევა თქვენი ფინანსური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის მყარი საფუძველია

ფასზე ორიენტირება:

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც მომხმარებლები დაზღვევის შერჩევისას უშვებენ , არის ფასზე ორიენტირება. მართალია, ფასი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი კრიტერიუმი.

ფასი ვერ განახებთ პოლისის რეალურ ღირებულებას. დაბალი ფასი ხშირად ნიშნავს შეზღუდულ დაფარვას, მაღალ ფრანშიზას ან დამატებით გამონაკლისებს.

ამიტომ, ფასთან ერთად, აუცილებელია სხვა ისეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორებიცაა:

 1. დაფარვის მოცულობა და პირობები - რა რისკებს ფარავს პოლისი და რა ლიმიტებით;
 2. გამონაკლისები და შეზღუდვები - რა შემთხვევებში არ მოქმედებს დაზღვევა;
 3. სადაზღვევო კომპანიის რეპუტაცია და ფინანსური სტაბილურობა;
 4. მომსახურების ხარისხი და კლიენტების კმაყოფილება;
 5. თქვენი ინდივიდუალური საჭიროებები და რისკის ხარისხი.

ეფექტური დაზღვევის შერჩევა მოითხოვს ყველა ამ ფაქტორის ერთობლივ ანალიზს. გახსოვდეთ, დაბალ ფასად დაზღვევის შეძენა არ არის საუკეთესო არჩევანი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჯობს დაზღვევის საუკეთესო პაკეტი შეარჩიოთ.

არასაკმარისი დაფარვის არჩევა:

მომხმარებლები, დაზღვევის შერჩევისას ხშირად უშვებენ შეცდომას არასაკმარისი დაფარვის არჩევით და ირჩევენ მინიმალურ პაკეტს, რომელიც რეალური საჭიროების დადგომისას, შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს. .

იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ, თუ რა ტიპის დაფარვა გვჭირდება, მნიშვნელოვანია საფუძვლიანად შევაფასოთ ჩვენი რისკის პროფილი. ეს მოიცავს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა:

 1. ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სამედიცინო ისტორია;
 2. ცხოვრების სტილი და პროფესიული რისკები;
 3. ფინანსური ვალდებულებები და შემოსავლის დონე;
 4. ოჯახური მდგომარეობა და დამოკიდებული პირები.

თანხის დაზოგვა არასაკმარისი დაფარვის ხარჯზე შეიძლება ძვირად დაგიჯდეთ და სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას ბევრად დიდი ფინანსური ტვირთი დაგეკისროთ. არასაკმარისი დაფარვა შეიძლება

ხელშეკრულების უგულებელყოფა

ბევრი ადამიანი არ უთმობს საკმარის დროს და ყურადღებას სადაზღვევო ხელშეკრულების დეტალურად გაცნობას, განსაკუთრებით კი წვრილად დაბეჭდილ პუნქტებს. თუმცა, სწორედ ამ "წვრილ შრიფტში" შეიძლება იყოს მოცემული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამონაკლისების, შეზღუდვებისა თუ სხვა არსებითი პირობების შესახებ.

ზედაპირული დამოკიდებულება ხელშეკრულების მიმართ შეიძლება ძვირი დაგვიჯდეს. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როცა სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას აღმოაჩენთ, რომ თქვენი პოლისი არ ფარავს კონკრეტულ რისკს ან ითვალისწინებს მნიშვნელოვან შეზღუდვებს. ასეთ დროს პირობების შეცვლა შეუძლებელია;

სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღებით გავეცნოთ ხელშეკრულების ყველა დეტალს, მათ შორის:

 1. გამონაკლისებს - რა შემთხვევებში არ მოქმედებს დაზღვევა;
 2. ლიმიტებს - რა თანხის ფარგლებში ანაზღაურდება ზარალი;
 3. ფრანშიზას - მინიმალურ ზღვარს, რომლის ზემოთაც ხდება ანაზღაურება;
 4. მოცდის პერიოდებს - დროის შუალედს პოლისის ამოქმედებიდან დაფარვის დაწყებამდე;
 5. სხვა პირობებს - მაგალითად, გადახდის გრაფიკს, პრემიის გაზრდის შესაძლებლობას და ა.შ.

ალდაგის გუნდი ყოველთვის მზადაა, დაგეხმაროთ, გაერკვეთ თქვენთვის სასურველი პოლისის პირობებში. ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ყველა მნიშვნელოვან პუნქტს და გაგიწევთ კვალიფიციურ კონსულტაციას, რათა თავიდან აიცილოთ ხელშეკრულების არასწორი ინტერპრეტაცია. გახსოვდეთ, დაზღვევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იცავს ეფექტურად თქვენს ინტერესებს, თუ ზუსტად იცით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და შეზღუდვები.

არასწორი ინფორმაციის მიწოდება

დაზღვევის გაფორმებისას ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ფაქტორია სადაზღვევო კომპანიისთვის ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება. ზოგიერთი ადამიანი, სადაზღვევო პრემიის შემცირების მიზნით ან უბრალოდ უყურადღებობით, არასწორ ან არასრულ მონაცემებს აწვდის სადაზღვევოს, რაც შემდგომში სერიოზულ პრობლემებს ქმნის.

ინფორმაციის სიზუსტე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით აფასებს სადაზღვევო კომპანია თქვენი რისკის პროფილს და განსაზღვრავს სადაზღვევო პრემიას. მცდარმა ინფორმაციამ შეიძლება არასწორი შეფასება გამოიწვიოს და დაზღვევა არაეფექტურიაღმოჩნდეს თქვენი რეალური საჭიროებებისთვის.

გარდა ამისა, არასწორი მონაცემების მიწოდება შეიძლება საფუძველი გახდეს თქვენი პოლისის გაუქმებისა ან ანაზღაურებაზე უარის თქმისა. წარმოიდგინეთ მდგომარეობა, როდესაც სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას კომპანია აღმოაჩენს, რომ თავდაპირველად მიწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება რეალობას. ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე დარჩეთ.

ზუსტი ინფორმაციის წარდგენა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ტიპის დაზღვევისთვის, იქნება ეს სიცოცხლის, ქონების თუ ავტომობილის დაზღვევა. "ალდაგში" მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ მომხმარებლებთანგულწრფელი და გამჭვირვალე კომუნიკაცია ყველა მხარის ინტერესებშია და ყოველთვის ვცდილობთ შევქმნათ ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა.

გახსოვდეთ, სადაზღვევო შემთხვევის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია გქონდეთ საიმედო დაზღვევა, რომელიც გაამართლებს მოლოდინს და მოგცემთ სტაბილურობის განცდას. ეს კი მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა ურთიერთობა თქვენსა და სადაზღვევოს შორის ემყარება სიმართლესა და ნდობას.

დაზღვევის რეგულარული გადახედვის უგულებელყოფა

ხშირად, როდესაც უკვე გვაქვს სადაზღვევო პოლისი, ვივიწყებთ მის შემდგომ გადახედვას და განახლებას. შედეგად, დროთა განმავლობაში შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ჩვენი დაზღვევა აღარ შეესაბამება რეალურ საჭიროებებს და მოითხოვს დაზღვევის პირობების გადახედვას.

მაგალითად, ოჯახის გაფართოების შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს დაზღვევის გეგმის განახლება ან დაზღვევის თანხის გაზრდა., ახალი უძრავი ქონების შეძენა გულისხმობს ქონების დაზღვევის მოცულობის ცვლილებას და ა.შ.

ამასთანავე, ბაზარზე მუდმივადჩნდება ახალი სადაზღვევო პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება უკეთ პასუხობდეს თქვენს მოთხოვნებს. შესაბამისად, სასარგებლოა კონკურენტუნარიანი შემოთავაზებების შედარება და საჭიროების შემთხვევაში პოლისის განახლება.

ალდაგში, ჩვენს მომხმარებლებს რეკომენდაციას ვუწევთ, რეგულარულად (მინიმუმ წელიწადში ერთხელ) გადახედონ დაზღვევის პოლისს და შეაფასონ მისი რელევანტურობა. ჩვენი გამოცდილი გუნდი მზადაა გვერდით დაგიდგეთ ამ პროცესში და გაგიწიოთ კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენი სადაზღვევო პორთფელის ოპტიმიზაციისთვის.

გახსოვდეთ, დაზღვევა არ არის ერთჯერადი გადაწყვეტილება - ეს არის უწყვეტი პროცესი, რომელიც საჭიროებს მონიტორინგს, გადახედვას და საჭიროების შემთხვევაში ადაპტირებას. როდესაც ეს პროცესი სწორად არის წარმართული, დაზღვევა რჩება თქვენი ფინანსური დაცვის საიმედო ინსტრუმენტად ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერი გამოწვევის წინაშე.

მხოლოდ ერთი კომპანიის შეთავაზებაზე დაყრდნობა

დაზღვევის შერჩევისას ბევრი ადამიანი შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი სადაზღვევო კომპანიის შეთავაზებით და არ ეძებს ალტერნატივებს. ეს მიდგომა ნამდვილად გასაგებია, რადგან ბაზარზე არსებული მრავალფეროვანი შემოთავაზებები შეიძლება დამაბნეველი იყოს. თუმცა, მხოლოდ ერთ კომპანიაზე დაყრდნობა საბოლოოდ ნიშნავს ხელსაყრელი შესაძლებლობების ხელიდან გაშვებას.

ფასებისა და პირობების შედარება სხვადასხვა მომწოდებლებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ისეთი პროდუქტის შემთხვევაში , როგორიცაა ავტოდაზღვევა, სამოგზაურო დაზღვევა, სიცოცხლის დაზღვევა და აგროდაზღვევა. თითოეულ ამ სეგმენტში კომპანიებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები შეიძლება იყოს დაფარვის მოცულობაში, გამონაკლისებში, ფასებსა და მომსახურების ხარისხში. შედარების გარეშე კი რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რომელი ვარიანტი შეესაბამება უკეთ თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებს.

ხელსაყრელი შემოთავაზების მისაღებად შეგიძლიათ:

 1. მოიძიოთ ინფორმაცია სხვადასხვა კომპანიების შესახებ და შეადაროთ მათი სადაზღვევო პაკეტები;
 2. გამოიყენოთ ონლაინ შედარების პლატფორმები, რომლებიც ერთ სივრცეში აჯამებს სხვადასხვა მომწოდებლის ოფციებს;
 3. მიმართოთ დამოუკიდებელ სადაზღვევო ბროკერს, რომელსაც აქვს წვდომა მრავალ კომპანიასთან და გაგიწევთ კონსულტაციას ოპტიმალური ვარიანტის შესარჩევად.

ალდაგში ჩვენ კარგად გვესმის მომხმარებლებისსურვილი მიიღონ საუკეთესო შეთავაზება. სწორედ ამიტომ, ვცდილობთ, მომხმარებლებს მათზე მორგებული სადაზღვევო სერვისები შევთავაზოთ .

გახსოვდეთ, ერთი ზარი ან ონლაინ მოთხოვნა საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მიიღოთ მრავალფეროვანი შეთავაზებები და აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. ეს დამატებითი ძალისხმევა აუცილებელია, რომ თქვენ მაქსიმალური მხარდაჭერა მიიღოთ ფინანსური დანაკარგების ანაზღაურების პროცესში.

იმ ფინანსური სარგებლის გათვალისწინებით, რომელსაც სწორი გადაწყვეტილება მოგიტანთ გრძელვადიან პერსპექტივაში.

დაზღვევის შერჩევა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური გადაწყვეტილებაა, რომელსაც ცხოვრებაში ვიღებთ.

გონივრულად შერჩეული დაზღვევა არის ინვესტიცია თქვენს მომავალსა და სულიერ სიმშვიდეში. ალდაგი მზადაა თავისი ცოდნით და გამოცდილებით დაგეხმაროთ როგორც დაზღვევის საუკეთესო პროდუქტის შერჩევაში ისე, ზიანის ანაზღაურებაში, რაც თქვენი სიმშვიდის და სტაბილური ცხოვრების გარანტიას წარმოადგენს.

R