ავტორი:

იდეალური წყვილების შვიდეული - ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც ერთად სამარადისო სიყვარულს იპოვნიან

იდეალური წყვილების შვიდეული - ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც ერთად სამარადისო სიყვარულს იპოვნიან

ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­წყის­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი ეი­ფო­რი­ას გა­ნიც­დი­ან, მაგ­რამ მკვეთ­რი ემო­ცი­ე­ბი და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი არაა იმის გა­რან­ტი, რომ ორი ადა­მი­ა­ნი მო­მა­ვალ­ში ბედ­ნი­ე­რად გა­ნაგ­რძობს ცხოვ­რე­ბას. დღეს იდე­ა­ლურ ზო­დი­ა­ქოს იდე­ა­ლურ წყვი­ლებს გა­გაც­ნობთ. ნა­ხეთ, იქ­ნებ თქვენც მოხ­ვდით იდე­ა­ლუ­რი წყვი­ლე­ბის შვი­დე­ულ­ში.

  • ვერ­ძი და ტყუ­პი

ჰა­ე­რი და ცე­ცხლი - ეს ორი სტი­ქია იდე­ა­ლუ­რად აბა­ლან­სებს ერ­თმა­ნეთს. რო­გორც ცე­ცხლს არ შე­უძ­ლია ჰა­ე­რის გა­რე­შე, ისე ვერ­ძი ვერ ძლებს ტყუ­პის გა­რე­შე. ისი­ნი მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რად კი არა, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რა­დაც იზი­და­ვენ ერ­თმა­ნეთს. მათ იდე­ა­ლუ­რი ოჯა­ხის შექ­მნა შე­უძ­ლი­ათ. მუ­დამ ბედ­ნი­ე­რე­ბი არი­ან და სიყ­ვა­რუ­ლი ნე­ბის­მი­ერ სირ­თუ­ლეს აძ­ლე­ვი­ნებთ.

  • მშვილ­დო­სა­ნი და ლომი

ლო­გი­კუ­რად, ორი ცე­ცხლო­ვა­ნი ნი­შა­ნი ერ­თმა­ნე­თის კონ­კუ­რენ­ტი უნდა იყოს, მაგ­რამ ეს მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მათი სიყ­ვა­რუ­ლი ტყუ­ილ­ზეა აგე­ბუ­ლი. ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი კი მათ შე­უძ­ლე­ბელს შე­აძ­ლე­ბი­ნებს. ას­ტრო­ლო­გე­ბი ლო­მი­სა და მშვილ­დოს­ნის წყვილს ურ­ჩე­ვენ, ხში­რად იმოგ­ზა­უ­რონ. ეს მათ სიყ­ვა­რუ­ლის ცე­ცხლს კი­დევ უფრო გა­აძ­ლი­ე­რებს.

  • ვერ­ძი და სას­წო­რი

სას­წორს ვე­ნე­რა მფარ­ვე­ლობს, ვერძს - მარ­სი. ეს ორი ნი­შა­ნი ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ ინ­ტე­რესს არას­დროს კარ­გავს. ერ­თად თავ­ბრუ­დამ­ხვევ წარ­მა­ტე­ბას აღ­წე­ვენ და რაც მთა­ვა­რია, ერ­თად ბედ­ნი­ე­რე­ბი არი­ან. წაიკითხეთ სრულად