ავტორი:

10 "ნახვრეტი სულში", საიდანაც მთელ სასიცოცხლო ენერგიას ვკარგავთ და როგორ აღვიდგინოთ ძალები

10 "ნახვრეტი სულში", საიდანაც მთელ სასიცოცხლო ენერგიას ვკარგავთ და როგორ აღვიდგინოთ ძალები

აღ­მო­სავ­ლურ მე­დი­ცი­ნა­ში ძა­ლი­ან დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა არა მარ­ტო, ფი­ზი­კურ, არა­მედ სუ­ლი­ერ სი­ჯან­სა­ღეს. მე­ტიც, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თმა­ნეთ­თან კავ­შირ­შია. ნე­ბის­მი­ე­რი და­ა­ვა­დე­ბა ჩვენს ფსი­ქი­კა­ში იღებს სა­თა­ვეს და თუ იქი­დან არ მოხ­და გან­კურ­ნე­ბა, ფი­ზი­კურ დო­ნე­ზე ვე­რაფ­რით მო­ა­ხერ­ხებთ. ყო­ვე­ლი ჩვენ­გა­ნი ენერ­გი­ის უზარ­მა­ზარ მა­რაგს ფლობს, უბ­რა­ლოდ ზოგ­ჯერ სულ­ზე ნახ­ვრე­ტე­ბი ჩნდე­ბა და მთე­ლი სა­სი­ცო­ცხლო ძალა გვე­კარ­გე­ბა. აი, 10 მათ­გა­ნი:

1. და­უმ­თავ­რე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბი

ყო­ველ­თვის, რო­დე­საც რა­ღა­ცას ხელს ჰკი­დებთ და ბო­ლომ­დე არ მიგ­ყავთ, მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ა­ლურ რე­სურსს არ კარ­გავთ. ფსი­ქი­კა­ში, რო­გორც კომ­პი­უ­ტერ­ში, გა­უც­ნო­ბი­ე­რებ­ლად რჩე­ბა გაშ­ვე­ბუ­ლი პრო­ცე­სი და ჩვენ­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად აგ­რძე­ლებს რე­სურ­სის ჭა­მას.

ნუ­რა­ვის დაჰ­პირ­დე­ბით იმას, რის შეს­რუ­ლე­ბაც არ შე­გიძ­ლი­ათ, თუ დაჰ­პირ­დე­ბით, შე­ას­რუ­ლეთ. სა­ნამ რა­მეს და­ი­წყებ­დეთ, გათ­ვა­ლეთ გყოფ­ნით თუ არა რე­სურ­სი და თუ და­ი­წყეთ, არ მი­ა­ტო­ვოთ, ეცა­დეთ ბო­ლომ­დე მი­იყ­ვა­ნოთ.

2. სა­კუ­თა­რი თა­ვის და სხვე­ბის მო­ტყუ­ე­ბა

როცა ადა­მი­ა­ნი იტყუ­ე­ბა, უამ­რავ ენერ­გი­ას ხარ­ჯავს გა­მო­გო­ნი­ლი იმი­ჯის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად. გარ­და ამი­სა, ყე­ლი­სა და გუ­ლის ჩაკ­რებს შო­რის კავ­ში­რი წყდე­ბა და ენერ­გია იკე­ტე­ბა.

ერი­დეთ თვალ­თმაქ­ცო­ბას, თა­ვის მო­ტყუ­ე­ბას და სხვე­ბის­თვის თა­ვის იმად გა­სა­ღე­ბას, რაც არ ხართ სი­ნამ­დვი­ლე­ში.

3. წყე­ნა, გულ­ში ჩახ­ვე­ვა, სა­კუ­თარ თავ­ში ჩა­კეტ­ვა/იზო­ლა­ცია

ადა­მი­ა­ნი ღია ენერ­გე­ტი­კუ­ლი სის­ტე­მაა. თუკი სა­კუ­თა­რი თა­ვის იზო­ლი­რე­ბას მო­ვახ­დენთ, დავ­სუს­ტდე­ბით. აი, ზუს­ტად ისე, რო­გორც ქა­ლა­ქის ბლო­კა­დის დროს. ფი­ზი­კუ­რი, ეკ­ნო­მი­კუ­რი, ან თუნ­დაც ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი იზო­ლა­ცი­ის დროს - ჩვენ სა­სი­ცო­ცხლო რე­სურსს ვკარ­გავთ და "კვდო­მას" ვი­წყებთ.

ამოთ­ქვით, რაც გა­წუ­ხებთ და აპა­ტი­ეთ. გულ­ში ნუ ჩა­ი­ტო­ვებთ წყე­ნას. ნუ და­კარ­გავთ კავ­შირს ოჯახ­თან, ფეს­ვებ­თან, სამ­შობ­ლოს­თან, ახ­ლობ­ლებ­თან, ნუ და­ი­ვი­წყებთ წი­ნაპ­რებს. ნუ გა­მო­ე­ყო­ფით სო­ცი­უმს, მე­გობ­რებს. სა­კუ­თა­რი კულ­ტუ­რუ­ლი ეგ­რე­გო­რის­გან იზო­ლა­ცია ძა­ლი­ან გა­გა­ღა­რი­ბებთ. წაიკითხეთ სრულად

20 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

რა გელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ თხის რქებს - 2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი

რა ელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ მშვილდოსნებს - 2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი