ავტორი:

აგვისტოს ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი - ვის რას ურჩევენ ასტროლოგები?

აგვისტოს ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი - ვის რას ურჩევენ ასტროლოგები?

როგორი იქნება აგვისტო ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და რა უნდა გაითვალისწონონ მათ:

 • ვერძი

ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თვე­ბით საქ­მე­ებ­ში და მარ­ტი­ვა­დაც მო­აგ­ვა­რებთ. კარ­გია ვარ­ჯი­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ცურ­ვა. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. მი­ირ­თვით ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, მო­ე­რი­დეთ მავ­ნე საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას და სა­სურ­ვე­ლია, შე­ამ­ცი­როთ ალ­კოჰო­ლი და სი­გა­რე­ტი.

 • კურო

მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, მზის გულ­ზე. სა­უ­კე­თე­სო დას­ვე­ნე­ბა მშვიდ ლა­მაზ გა­რე­მო­ში გან­მარ­ტო­ე­ბა და მე­დი­ტა­ცია იქ­ნე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა. არც ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე თქვათ უარი, თუ ამის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა იქ­ნე­ბა.

 • ტყუპები

აგ­ვის­ტო სა­უ­კე­თე­სო თვეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის. ზღვა თუ მთა თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტია, ორი­ვე­გან დრო­ის სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ტა­რე­ბა გე­ლით. ერ­თა­დერ­თი გაფრ­თხი­ლე­ბაა, მო­ე­რი­დეთ არ გა­გიმწვავ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი კუ­ჭთან და სახ­სრებ­თან და­ავ­ში­რე­ბუ­ლი.

 • კირჩხიბი

მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით კა­რი­ე­რა­სა და წარ­მა­ტე­ბა­ზე. თუ გა­აზ­რე­ბუ­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, ად­ვი­ლად გა­უმკლავ­დე­ბით კონ­კუ­რენ­ტებს. კარ­გად გა­მო­გი­ვათ ყვე­ლა საქ­მე, რა­საც ხელს მო­კი­დებთ. ეცა­დეთ, ტყუ­ილს საქ­მე­ზე არ გა­ხარ­ჯოთ თქვე­ნი ენერ­გია, არ ინერ­ვი­უ­ლოთ წვილ­მა­ნებ­ზე და ყვე­ლა­ფე­რი გულ­თან ახ­ლოს არ მი­ი­ტა­ნოთ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმის­თვის, თა­ვის ტკი­ვი­ლი რომ აი­რი­დოთ. თა­ვად სა­ში­ში არა­ფე­რი გე­ლით, იზ­რუ­ნეთ უფ­რო­სი თა­ო­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

 • ლომი

უმ­რავ­ლე­სო­ბას მოგ­ზა­უ­რო­ბა, თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც ახა­ლი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ ან ახ­ლის შეს­წავ­ლა, ცოდ­ნის გაღ­რმა­ვე­ბა მო­გინ­დეთ. კარ­გია ვარ­ჯი­შის და­წყე­ბა. ჯან­მრთე­ლო­ბის მხრივ საფრ­თხე არ გე­მუქ­რე­ბათ, მთა­ვა­რია, მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ეგ­ზო­ტი­კურ ად­გი­ლებ­ში გა­ემ­გზავ­რე­ბით, შხა­მი­ან­მა მწე­რებ­მა არ გი­კ­ბი­ნონ.

 • ქალწული

მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. თვის და­სა­წყის­ში სირ­თუ­ლე­ე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბას­თან, ალი­მენ­ტთან, გა­და­სახ­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. აგ­ვის­ტო­ში მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა. სექსს ისე გა­ნი­ხი­ლავთ, რო­გორც სპორ­ტს. ყველ­გან და ყვე­ლა­ფერ­ში და­ი­ცა­ვით უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი.

 • სასწორი

მარ­ტოს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და ვარ­ჯი­ში საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად და­ი­წყეთ. ერ­თად უფრო მხი­ა­რუ­ლად იქ­ნე­ბით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბა, შე­იძ­ლე­ბა და­გი­ამ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცია გა­ი­კე­თოს, არა სას­წრა­ფო, არა­მედ, გეგ­მი­უ­რი.

 • მორიელი

აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. კარგ შე­დეგს მოგ­ცემთ ვარ­ჯი­ში. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. გაფრ­თხილ­დით, რო­გორც სახ­ლში ასე­ვე გა­რეთ, რად­გან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვრილ-წვრი­ლი ტრავ­მე­ბი, დამ­წვრო­ბა, ჭრი­ლო­ბა. გაფრ­თხილ­დით, რომ იარა ან­თე­ბით და­ა­ვა­დე­ბა­ში არ გა­და­ი­ზარ­დოს.

 • მშვილდოსანი

აქ­ტი­უ­რად ხართ მო­მარ­თუ­ლი გარ­თო­ბა­ზე, სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ღე­ბა­ზე. გაფრ­თხილ­დით, ხან­და­ხან ზედ­მე­ტი არ მო­გი­ვი­დეთ და უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში არ აღ­მოჩ­ნდეთ. იყა­ვით ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი, ხში­რად ჩა­ერ­თეთ სპორ­ტულ თა­მა­შებ­ში. მო­ა­წყვეთ პიკ­ნი­კე­ბი, ქა­ლაქ­გა­რეთ ექ­სკურ­სი­ე­ბი. ჯან­მრთე­ლო­ბის მხრივ სა­შიშ­რო­ე­ბა არ გე­ლით. მთა­ვა­რია, სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რე­ბი აირ­ჩი­ოთ გო­ნივ­რუ­ლად და მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის გამო გან­წყო­ბა არ გა­ი­ფუ­ჭოთ.

 • თხის რქა

ეცა­დეთ, ფი­ზი­კუ­რად არ გა­და­ი­ღა­ლოთ. ამან შე­იძ­ლე­ბა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. გა­უფრ­თხილ­დით ხერ­ხე­მალს. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ მსუ­ბუ­ქი მა­სა­ჟი. ხოლო თუ ად­რეც გა­წუ­ხებ­დათ, არ და­ა­ყოვ­ნოთ მკურ­ნა­ლო­ბა. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, სა­სურ­ვე­ლია, მშობ­ლი­ურ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­როთ მეტი დრო, სა­დაც მო­გივ­ლი­ან და მო­გე­ფე­რე­ბი­ან.

 • მერწყული

გა­გი­უმ­ჯო­ბესდბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან, ჯან­მრთე­ლო­ბა და გან­წყო­ბაც უკე­თე­სი გექ­ნე­ბათ აგ­ვის­ტო­ში. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი გა­ა­ბან. თუმ­ცა, ვერ გე­ტყვით, რომ მათ სე­რი­ო­ზუ­ლი გაგ­რძე­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ. დიდი ხნის და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა და­ძა­ბუ­ლო­ბა იგ­რძნონ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. და­ფიქ­რდით, იქ­ნებ, თა­ვად ვერ უთ­მობთ მე­უღ­ლეს სა­თა­ნა­დო დროს. და კი­დევ, ერთ რა­მე­ზე გმარ­თებთ სა­კუ­თარ თავ­თან და­ლა­პა­რა­კე­ბა, არის კი ეს ის ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც, მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გა­ტა­რე­ბა გსურთ. ხან­და­ხან იმი­სათ­ვის, რომ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­ერ­კვეთ, შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხა­ნით და­შო­რე­ბა ჯობ­დეს.

რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, საქ­მე ცუ­დად არ გაქვთ. უფრო მე­ტიც, თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა პრე­მი­აც კი მი­ი­ღოთ კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის. ზო­გი­ერ­თის კან­დი­და­ტუ­რას კი და­სა­წი­ნა­უ­რებ­ლად გა­ნი­ხი­ლა­ვენ.

 • თევზები

გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის­თვის. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის დაგ­რო­ვე­ბის­თვის. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვაც კი გა­და­წყვი­ტოს. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გა­აქ­ტი­ურ­დით ვარ­ჯიშ­ში, სა­სურ­ვე­ლია, ფე­ხით სე­ირ­ნო­ბა. ვარ­ჯი­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე და სა­სურ­ვე­ლია, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად. ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ნამ და­სას­ვე­ნებ­ლად გა­ემ­გზავ­რე­ბით.

აგვისტოს ფინანსური და სასიყვარულო ჰოროსკოპი - ზოდიაქოს რომელი ნიშნებისთვის იქნება ეს თვე განსაკუთრებით წარმატებული

აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი თხის რქებისთვის - "იღბალი რამდენიმე საინტერესო შეხვედრას გპირდებათ"

3 აგვისტოს სავსემთვარეობა, რომელზეც ჭექა-ქუხილის პლანეტა იმოქმედებს - ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს აფრთხილებენ ასტროლოგები