ავტორი:

კრიზისი და თქვენი ტვინი

კრიზისი და თქვენი ტვინი

დოქ. ნიკოლაოს დიმიტრიადისი - ლექტორი, შეფილდის უნივერსიტეტის Executive MBA (ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო) პროგრამა

დოქ. ნიკოლაოს დიმიტრიადისი არის კომუნიკაციების სფეროს აღიარებული სპეციალისტი და კონსულტანტი, აგრეთვე, სხვადასხვა წიგნის ავტორი: „ნეირომეცნიერება ლიდერებისთვის: A Brain Adaptive Leadership Approach” (მე–2 გამოცემა) და “Advanced Marketing Management: Principles, Skills and Tools” (მარკეტინგის პროგრესული მართვა: პრინციპები, უნარები და საშუალებები), ორივე წიგნი ეკუთვნის Kogan Page London. ნიკოლაოს დიმიტრიადისი სიტყვით გამოვიდა TEDx სტრატკლაიდის უნივერსიტეტში ნეირობიოლოგიური კომუნიკაციების გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ, ის არის სერტიფიცირებული ნეირომარკეტოლოგი და ლექციას კითხულობდა ნეირომარკეტინგის მენეჯერის პროგრამაზე ჰამბურგის მედია სკოლაში. დოქ. დიმიტრიადისმა შეისწავლა 5,000–ზე მეტი ტვინი 25 ქვეყანაში ნეირომარკეტინგის, neuroHR და სამეცნიერო მიზნებისთვის. ის მუშაობდა ისეთ მსხვილ ბრენდებთან, როგორიცაა IKEA, IBM, JTI, Nestle, Johnson&Johnson, AstraZeneca, T-Mobile, Pierre Fabre, Coca-Cola, Banca Intesa Sanpaolo, Microsoft, CISCO, SAP, VMware, Emirates NBD, Raiffeisen Bank, UNICEF, SocieteGenerale, Credit Agricole, USAID და სხვები. ბ–ნი ნიკოლაოსი არის Optimal HR Group–ის ნეიროსამეცნიერო მომსახურებების ხელმძღვანელი, რომელიც უზრუნველყოფს ნეირო–კვლევის, ნეირო–კონსულტაციის და ნეირო–ტრენინგის მომსახურებებს.

  • როგორ ახდენთ ადაპტირებას გლობალური პანდემიის ახალ რეალობაში?
  • შეიმუშავეთ ახალი რეჟიმები?
  • თქვენი ემოციური მდგომარეობა შესაძლებლობებს გაძლევთ თუ ზიანს გაყენებთ?
  • მიყავხართ თუ არა აზროვნების ფორმებს მენტალურად გამოუვალ მდგომარეობამდე?
  • როგორ ინარჩუნებთ თქვენი სამუშაო ურთიერთობების დონეს/ხარისხს?

კარგი სიახლე არის ის, რომ ჩვენი ტვინი მზად არის ეფექტურად გაუმკლავდეს ამ სახის კრიზისებს! ცუდი ის არის, რომ ადამიანების უმეტესობამ არ იცის როგორ მოახდინოს ღირებული გონებრივი პროცესების გააქტიურება, როგორიცაა ნებისყოფა, სულიერი ძალების აღდგენის უნარი, ემპათია კრიზისიდან უსაფრთხოდ გამოსვლის მიზნით. ამ სტატიაში დოქ. ნიკოლაოს დიმიტრიადისი იყენებს კოგნიტურ ფსიქოლოგიას/ ტვინის მეცნიერებას, ნეირომეცნიერებაში მის ათწლიან გამოცდილებას 20–ზე მეტ ქვეყანაში, პრაქტიკულ მაგალითებს და ტვინის ადაპტიურ მოდელს მისი წიგნიდან - „ნეირომეცნიერება ლიდერებისთვის“ - რომელიც მიუთითებს მარტივ გზებს იმის უკეთ გასაგებად, თუ როგორ მოქმედებს კრიზისი თქვენს ტვინზე და რა უნდა განხორციელდეს ამასთან დაკავშირებით.

დღევანდელი პანდემია ერთგვარი გამოცდაა - თუ ვინ ვართ. ჩვეულებრივ მაღალი გაურკვევლობის პერიოდებში, განსაკუთრებით ჩვენს მონაწილეობასთან დაკავშირებით ჯგუფებში და საზოგადოებაში. ასეთი ჯგუფების აქტიური წევრობა ჩვენს პროფესიულ და სოციალურ ცხოვრებაში, ითვალისწინებს სარგებელს, თუმცა ამასთანავე პასუხისმგებლობებს. მაღალი გაურკვევლობის პერიოდებში, პასუხისმგებლობებისადმი და არა სარგებელისადმი, თქვენი დამოკიდებულება, განსაზღვრავს თქვენს მომავალ მდგომარეობას ჯგუფში. ძლიერი ლიდერები, საუკეთესო მეგობრები და ხალხი გამოვლინდება ამ კრიზისში. ისინი დაეხმარებიან სხვებს, მზად იქნებიან სასარგებლო როლი შეასრულონ, ისინი ენდობიან ადამიანებს, იქნებიან აქტიურნი, კრეატიულნი და ხელმისაწვდომნი. ისინი პრიორიტეტს მიანიჭებენ თავიან პასუხისმგებლობებს და არა სარგებელს. სხვები დაიმალებიან, დაადანაშაულებენ სხვებს და შეტევაზეც გადავლენ. იმისათვის, რომ იყოთ ადამიანი, რომელიც მაქსიმუმს აკეთებს კრიზისიდან გამოსასვლელად, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

  1. ურთიერთკავშირი. იქონიეთ კავშირი თქვენს გარშემო მყოფებთან. გქონდეთ კავშირი ნიშნავს მათთან ყოფნას ფიზიკურად, მენტალურად და ემოციურად. განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინეთ, როდესაც ისინი საუბრობენ და მოუსმინეთ აქტიურად. გაითავისეთ მათი გრძნობები და უპასუხეთ გულწრფელად და თანაგრძნობით.
  2. დადგენილი რეჟიმი. ეხება მათ, ვინც რჩება სახლში და მუშაობს სახლიდან, ასევე მათ, ვინც კვლავ დადის სამსახურში, თუმცა სჭირდებათ ახალი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. დაეხმარეთ თქვენს ტვინს ახალი რეჟიმების შემუშავებაში. დაუთმეთ თქვენს თავს რამდენიმე დღე და თქვენი მდგომარეობის და გარემოების სპეციფიკის საფუძველზე დაიწყეთ საქმიანობების პროგრამა. ახალი რეჟიმების განსაზღვრას, თუნდაც საკუთარი გეგმის მიხედვით, პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აღნიშნული რეჟიმები აკმაყოფილებს რეალურ შიდა საჭიროებებს და არა არაბუნებრივ სურვილებს. ისინი, ვინც ასრულებენ დღიურ დავალებებს, რუტინული სამუშაოების სახით, განიცდიან ნაკლებ სტრესს სხვა ადამიანებთან შედარებით, მაშინაც კი, როდესაც დადგენილი რეჟიმის შედეგები უარყოფითია!
  3. გართობა. იუმორი და კრეატიულობა ორი ძლიერი მენტალური სამკურნალო და სოციალური გამაერთიანებელი ფაქტორია. თქვენთან ახლოს მყოფ პირებთან გართობის, სიცილის, მხიარულების და კრეატიული თამაშის საშუალებების მოძებნა მნიშვნელოვან დადებით ძვრებს მოახდენს თქვენი გონებრივი და ფიზიკური/სულიერი ძალების აღდგენის შესაძლებლობების კუთხით. ნათელი მხარის პოვნა რთულ პერიოდში არის ის, რაც ადამიანებს ღირსეულს ხდის. ის ადამიანები, რომლებიც ასეთ „შუქს“ ასხივებენ, სამუდამოდ ახსოვთ.
  4. ტრაგედია. შესაძლოა ზემოაღნიშნულის საწინააღმდეგოდ ჩაითვალოს, თუმცა ასე არ არის. ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური დონე პარადოქსულია: საკითხები, რომელიც წინააღმდეგობრივად ჩანს, თუმცა ამავდროულად ნამდვილია. ტრაგედია მნიშვნელობას და გააზრების საშუალებას გვაძლევს. გვეხმარება ფოკუსირებაში და პრიორიტეტების დასახვაში. ასევე ღრმად გვაკავშირებს ჩვენს გარშემო მყოფებთან და ბუნებრივ სამყაროსთან. დაბადების და სიკვდილის უსასრულო ციკლი, მისი გარდაუვალობა და სირთულეები და ტვირთი, რომლის ატანა გვიწევს შუალედში, არის ის რაც განაპირობებს ერთმანეთის სიყვარულს, ზრუნვას და ერთმანეთის მიმართ ნდობას. ჩვენი ტვინი უკეთ მუშაობს რთულ პერიოდში, ვიდრე მშვიდ პერიოდში. ჩვენმა თანამედროვე და მნიშვნელოვნად მზარდმა ციფრულმა ეპოქამ, სარეკლამო მესიჯით “იცხოვრე ბედნიერად ახლა“ დაგვავიწყა ტრაგედია და გვეშინია კიდეც მისი. ტრაგედიისას ჩვენ ვხედავთ ჩვენს ნამდვილ „მეს“, ვაზროვნებთ უფრო ღრმად და უფრო ძლიერი ურთიერთკავშირი გვაქვს გარშემომყოფებთან. ამ სახით, მოდით, მთლიანად მივიღოთ ტრაგედია და მისი ღრმა გაკვეთილები.

ჩვენს ტვინს უკვე აქვს ყველა ინსტრუმენტი კრიზისთან გასამკლავებლად საუკეთესო საშუალებებით: ემპათია, მხარდაჭერა, სიყვარული, მორალი, გადამწყვეტი ზომა/ქმედება, მუქთახორების სოციალური დასჯა, ლიდერობა და ფიზიკური და სულიერი ძალების აღდგენის უნარი. მაგრამ ვაპირებთ კი, რომ ჩვენს ტვინს მივცეთ ამ სახით მუშაობის შესაძლებლობა? თუ ვახდენთ მის პროვოცირებას ტანჯვით, აგრესიით და უთანხმოებით რეაგირებისთვის? ვიმედოვნებ ჩვენ სწორ არჩევანს გავაკეთებთ!

შეფილდის უნივერსიტეტის Executive MBA (ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო) პროგრამა თბილისში ხორციელდება 2017 წლიდან. მომდევნო 2020/21 აკადემიური წლისთვის მიღება თავისუფალია. დამატებითი ინფორმაციისთვის პროგრამის შესახებ დაუკავშირდით თბილისის წარმომადგენლობას შემდეგ ნომერზე: +995 577 221 166.

R

რას ნიშნავს დაბალანსებული კვება ძაღლისთვის და როგორ უნდა შევადგინოთ სწორი რაციონი მისთვის

სად შევიძინოთ სმარტფონი საუკეთესო ფასად - რჩევები, რომელიც ტელეფონის შერჩევაში დაგეხმარებათ

სამართლებრივად რას ნიშნავს „უღირსი მემკვიდრე“ და რა პროცედურებია საჭირო მემკვიდრეობის მისაღებად?