ავტორი:

ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემა: რატომ გაუგზავნა რუსეთმა აფხაზეთს ნოტა და რით არიან კრემლში უკმაყოფილო?

ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემა: რატომ გაუგზავნა რუსეთმა აფხაზეთს ნოტა და რით არიან კრემლში უკმაყოფილო?

ტელეგრამში აფხაზური არხი "აფხაზური-პორტალი“ და გამოცემა "აპსნი ჰაბარი“ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში გაგზავნილ ნოტას აქვეყნებენ. ნოტა 8 აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო. ის ბიჭვინთას სახელმწიფო აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემის შეთანხმების რატიფიკაციის თემას შეეხება.

  • დოკუმენტში აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებაა გამოხატული.

"რუსული მხარე გაეცნო კონსტიტუციური კანონის შინაარსს და თვლის, რომ მისი ცალკეული დებულებები მხარეების მიერ გათვალისწინებულ ნორმებს ეწინააღმდეგება", - ნათქვამია აფხაზეთისთვის გაგზავნილ ნოტაში და განმარტებულია, რომ რუსულ მხარესთან შეთანხმება ვერ შედგებოდა კონკრეტულ ნორმებთან დაკავშირებით შეთანხმების გარეშე და სწორედ ამ ნორმებთან მოდის წინააღმდეგობაში აფხაზეთის "პარლამენტის" გადაწყვეტილება.

  • კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიუთითებს აკრძალვაზე, რომლის მიხედვით, მოსკოვს არ შეუძლია ბიჭვინთის ობიექტები მესამე პირებს გადასცეს.

როგორც ჩანს, კრემლში არ მოეწონათ ჩანაწერი, რომლის თანახმად, რუსეთს ეკრძალება ბიჭვინთის აგარაკების მესამე პირზე გადაცემა და მათ საპროტესტო ნოტაში სწორედ ამ ნაწილის გაუქმებას მოითხოვენ.

  • ამასთან, ხელშეკრულების მე-3 მუხლის მიხედვით, თუ მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმების პუნქტების გათვალისწინებას, ეს გამოიწვევს ხელშეკრულების გაუქმებას. თანაც, 26-ე მუხლის მიხედვით, შეთანხმება იდება 49 წლით - ამ დროის გასვლის შემდეგ, ავტომატურად განახლდება და კიდევ 15 წელი იქნება ძალაში, თუ შეთანხმების ვადის ამოწურვამდე რომელიმე მხარე 6 თვით ადრე წერილობით არ აცნობებს მეორეს მხარეს მისი შეწყვეტის შესახებ.

რუსული მხარე აფხაზეთის ე.წ. ხელისუფლებისგან ითხოვს "ხელშეკრულებაში გაწერილი ვალდებულებების დაცვას და მის ზედმიწევნით შესრულებას ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე; ამ ვალდებულებების საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების საფუძველზე შესრულებას“.

ცნობისთვის, აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტმა 2023 წლის 27 დეკემბერს, რიგგარეშე სხდომაზე რუსულ-აფხაზური შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა, მათ ბიჭვინთის აგარაკი რუსეთს გადასცეს.

დეპუტატებმა დაამტკიცეს ასევე ობიექტების გადაცემის, მიწის ნაკვეთებისა და აკვატორიის ნაწილის გადაცემის აკრძალვა მესამე პირებზე. ასევე, იკრძალება აგარაკის ობიექტებისა და ნაკვეთების გადაცემა ხელშეკრულების გაუქმების შემთხვევაში. ოპოზიციის ნაწილმა აღნიშნული ზომების გათვალისწინებით, დოკუმენტის მიღებას მხარი დაუჭირა.

აფხაზეთის ხელისუფლებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ნოტაზე კომენტარი არ გაუკეთებია.

  • ავტორი: ანრი კურტანიძე

ნახეთ ასევე:

აგარაკი პუტინისთვის - რატომ მიითვისა ბიჭვინთის კომპლექსი რუსეთმა და როგორია მისი შექმნის ისტორია, რომლის ნაგებობის შორის მიწისქვეშა ბუნკერიც არის (ფოტოები)