ავტორი:

"წინასწარ დაწყობილი გეგმები შესაცვლელი გაგიხდებათ" - რა ხდება 7 ოქტომბერს ცაზე და რის შესახებ გვაფრთილებს ასტროლოგი

"წინასწარ დაწყობილი გეგმები შესაცვლელი გაგიხდებათ" - რა ხდება 7 ოქტომბერს ცაზე და რის შესახებ გვაფრთილებს ასტროლოგი

ასტროლოგი ხათუნა ნოელი ხვალიდან მოსალოდნელი ასტროლოგიური მოვენების შესახებ სოციალურ ქსელში წერს და ზოდიაქოს ნიშნებს რეკომენდაციებით მიმართავს:

"ცაზე ხვალ მერკურისა და ურანის ზუსტი ოპოზიცია დგება, რაც გვაიძულებს მეამბოხეობი გავხდეთ და არსებულ წესებს დავუპირისპირდეთ. მოუთმენლობა, ჩარჩოების დანგრევის და ცვლილებების უზომო წყურვილი შესაძლოა ცოტა უადგილოდაც ჩანდეს გარედან, მაგრამ ეს ჩვენი შინაგანი აფორიაქებულობის შეგრძნებები ბრალია და ხვალ ამას ვერსად გავექცევით. ეცადეთ მოჭარბებული ენერგიის ნაკადი კონსტრუქციულ არხში გადაუშვათ, მაგალითად დაკავდეთ რაიმე გონებრივი სამუშაოთი, იკითხოთ ფანტასტიკის ჟანრის წიგნი, ან ანალოგიური მიმართულების ფილმს უყუროთ. მითუმეტეს, რომ წინასწარ დაწყობილი გეგმები, მაინც შესაცვლელი გაგიხდებათ.

  • მნიშვნელოვან საბუთებს ხვალ ხელს არ ვაწერთ, ისეთს რაც ხანგრძლივ ვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი
  • ახალი ნაცნობობების გაბმასაც ვერიდებით
  • ვფრთხილობთ საჭესთან და გადასასვლელებზე
  • ტექნიკაც შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს
  • ფიზიკურად დიდად არ ვტვირთავთ ორგანიზმს
  • სწავლის დაწყება - არა, სამოგზაუროდ წასვლა - არა, მნიშვნელოვანი საყიდლები - არა.
  • დანარჩენი ყველაფერი დასაშვებია", - წერს ასტროლოგი.

ცნობისთვის, 4 ოქ­ტომ­ბე­რი­დან პლა­ნე­ტა პლუ­ტო­ნი დი­რექ­ტუ­ლი გახ­და. ახლა პლუ­ტო­ნი თხის რქის ზო­დი­ა­ქო­შია. აქ დარ­ჩე­ბა 2026 წლამ­დე და ბევრ რა­მე­ზე მო­ახ­დენს გავ­ლე­ნას. მას­თან ერ­თად არი­ან სა­ტურ­ნი და იუ­პი­ტე­რი და სწო­რედ ამ სა­მე­უ­ლის ბრა­ლია, ის, რაც ახლა სამ­ყა­რო­ში ხდე­ბა. პლუ­ტო­ნი ტრანსფორ­მა­ცი­ა­ზეა პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ძველ სტრუქ­ტუ­რებ­ში, მა­ღალ ეშე­ლო­ნებ­ში, სა­ზღვრებ­ში. პლუ­ტო­ნი ორ ნი­შა­ნის ვერ­ძი­სა და მო­რი­ე­ლის სიმ­ბო­ლოა. ის კრი­ზებ­სა და ექ­სტრე­მა­ლურ­საც მარ­თავს.

პლუ­ტო­ნი მო­გა­ცი­ლებთ ყვე­ლა­ფერ იმას, რა­მაც სა­კუ­თა­რი თავი ამო­წუ­რა

ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ იმ სფე­რო­ებს, რო­მელ­საც თქვენს პი­რად რუ­კა­ში პლა­ნე­ტა პლუ­ტო­ნი მარ­თვს.

ამასთან, 14 ოქ­ტომ­ბე­რი­დან მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი გახ­დე­ბა სამ ნო­ემ­ბრამ­დე. მო­რი­ე­ლის მე-12 გრა­დუ­სი­დან დაბ­რუნ­დე­ბა სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო­ში, 26-ე გრა­დუს­ში და მერე, როცა სვლას გა­ას­წო­რებს, ისევ გა­და­ვა მო­რი­ელ­ში. გა­იხ­სე­ნეთ, შარ­შან­დე­ლი ეს პე­რი­ო­დი, როცა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი იყო ისევ ამ ნიშ­ნებ­ში. რა მოხ­და მა­შინ? იქ­ნებ რა­ღაც საქ­მეს, ადა­მი­ა­ნებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას უნდა გა­და­ხე­დოთ. გირ­ჩევთ, სა­კუ­თარ თავს მე­ტად ჩა­უღ­მავ­დეთ. გა­ერ­კვეთ თქვენს თავ­ში, სუ­ლი­ერ მო­თხოვ­ნებ­ში. კი­დევ ერთხელ უნდა შე­გა­ხე­ნოთ, რომ რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რის პე­რი­ოდ­ში არ ღირს კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა.

გარდა ამისა, 16 ოქ­ტომ­ბერს ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით 23:30-ზე სას­წო­რის 24 გრა­დუს­ში. თა­ვი­დან­ვე უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ და­ძა­ბუ­ლი დღეა. მო­ი­მა­ტებს კონ­ფლიქ­ტუ­რო­ბა. მაგ­რამ ის, რა­საც ამ დღეს გა­ა­კე­თებთ ან იფიქ­რებთ, იქ­ნე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­მა­ვალ­შიც ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად კო­რექ­ტუ­ლი იყოთ. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. არ გირ­ჩევთ ამ დღეს სურ­ვი­ლე­ბის ჩა­ფიქ­რე­ბას.

21 ოქ­ტომ­ბერს ლი­ლი­ტი კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს ეს­ტუმ­რე­ბა და იქ დარ­ჩე­ბა 2021 წლის 18 ივ­ლი­სამ­დე. ერთი მხრივ შეგ­ვეძ­ლე­ბა, შვე­ბით ამო­ვი­სუნ­თქოთ, რად­გან ლი­ლი­ტი აგ­რე­სი­უ­ლი და მებ­რძო­ლი ვერ­ძი­დან გა­დის, მაგ­რამ მე­ო­რე მხრივ უნდა გავფრ­თხილ­დეთ, რად­გან კურო არის პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი მა­ტე­რი­ა­ლურ და ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ზე, თა­ნაც მას ახლა მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტა ურა­ნი სტუმ­რობს, რო­მელ­მაც სა­ბან­კო სფე­რო­ებ­ზე უკვე მო­ას­წრო გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა, სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა მოხ­დე­ბა, როცა ლი­ლი­ტი და ურა­ნი შე­ერ­თდე­ბი­ან და მათ მარ­სიც შე­უ­ერ­თდე­ბათ (მარ­სი ვერ­ძი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ, და­ახ­ლო­ე­ბით 2021 წლის იან­ვრის პირ­ველ დე­კა­და­ში, კუ­როს მი­ა­შუ­რებს). თუმ­ცა ამის შე­სა­ხებ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ვრცელ მა­სა­ლას მო­ვამ­ზა­დებთ, რას მო­უ­ტანს ლი­ლი­ტი თი­თო­ე­უ­ლი ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს.

წლის უნიკალური დღე: 31 ოქტომბრის "ცისფერი სავსემთვარეობა" - "ჩვენს წინაპრებს მიაჩნდათ, რომ ამ დღეს ჩაფიქრებული სურვილი აუცილებლად ასრულდებოდა"

"ეშმაკისეული საცდურები", მრავალრიცხოვანი სასიყვარულო რომანები და დიდი ფულის დაგროვება - მომდევნო 9 თვის ზოგადი პროგნოზი და გაფრთხილება ასტროლოგებისგან

ვის ელის ფინანსური წარმატება, ვინ გახდება თაღლითების მსხვერპლი და ვისი საიდუმლოებები შეიძლება გამჟღავნდეს - რას უმზადებს ლილიტი მომდევნო 9 თვე ზოდიაქოს ნიშნებს