2020 წლის მფარ­ვე­ლია მთვა­რე: "ცვლი­ლე­ბე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სიყ­ვა­რულ­ში, სამ­სა­ხურ­ში, ემო­ცი­ურ სფე­რო­ში"

2020 წლის მფარ­ვე­ლია მთვა­რე: "ცვლი­ლე­ბე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სიყ­ვა­რულ­ში, სამ­სა­ხურ­ში, ემო­ცი­ურ სფე­რო­ში"

შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მი­სა­მარ­თის შეც­ვლამ, ახალ კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებ­თან, ახალ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­გუ­ე­ბამ. სტა­ბი­ლუ­რო­ბა ყვე­ლა ინ­დი­ვი­დის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბას ავად­მყო­ფუ­რად გა­ნიც­დი­ან.

2020 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ძლი­ე­რი სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. რო­გორც წესი, ვირ­თხის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან და ხან­დაზ­მულ ასა­კამ­დე აღ­წე­ვენ. აქვთ სტა­ბი­ლუ­რი ოჯა­ხი, სამ­სა­ხუ­რი, ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ბუ­ნე­ბით არი­ან ოპ­ტი­მის­ტე­ბი, კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბი. არ კონ­ფლიქ­ტო­ბენ, არ ახა­სი­ა­თებთ ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა. თუმ­ცა, სულ სხვა სი­ტუ­ა­ცი­ას ვხე­დავთ მთვა­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. მთვა­რის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა იყ­ვნენ არა­სა­ი­მე­დო­ე­ბი ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, ქა­რაფ­შუ­ტუ­ლე­ბი, მომ­ჭირ­ნე­ე­ბი, კონ­ფლიქ­ტუ­რე­ბი და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ე­ბი.

როგორი იქნება ზოდიაქოს ნიშნების ჯანმრთელობა 2020  წელს და რომელი დაავადებები გემუქრებათ, დაბადების რიცხვის მიხედვით

ასტროლოგ პაველ გლობას პროგნოზი: 3 ზოდიაქო, რომელთაც ნოემბერში ფული ციდან ჩამოუცვივდებათ

ახალი მთვარე მორიელში: "უნდა გავრისკოთ, დავიწყოთ ახალი საქმე, დავნიშნოთ მნიშვნელოვანი შეხვედრები"