ბიოპროდუქტი ტეგი

რას ნიშნავს ბიოპროდუქტი და რა გზა უნდა გაიაროს მან, სანამ ჩვენს თეფშზე მოხვდება?