ავტორი:

სექსში ყველაზე უინტერესო და პრობლემური ზოდიაქოს ნიშნები - TOP-სამეული

სექსში ყველაზე უინტერესო და პრობლემური ზოდიაქოს ნიშნები - TOP-სამეული

სექსუალური შეთავსება ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი წი­ნა­პი­რო­ბაა. თუმ­ცა რა უნდა ვქნათ, თუკი პარტნი­ო­რი ჩვენს მო­ლო­დი­ნებს არ ამარ­თლებს? უნდა ვი­ცო­დეთ ას­ტრო­ლო­გია და მისი მეშ­ვე­ო­ბით ასე თუ ისე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი შევ­ხვდე­ბით არ­სე­ბულ რე­ა­ლო­ბას... ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ პლა­ნე­ტე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბე­ბენ ადა­მი­ან­ში არ­სე­ბულ სექ­სუ­ა­ლურ მიდ­რე­კი­ლე­ბებ­სა და პო­ტენ­ცი­ალს. მათ შო­რის კი გა­მო­ყო­ფენ სამ, სექ­სუ­ა­ლუ­რად ყვე­ლა­ზე პრე­ტენ­ზი­ულ და უინ­ტე­რე­სო ნი­შანს...

1. თევ­ზე­ბი - რო­გორც წესი ემო­ცი­უ­რი, ბუ­ტია და სა­შინ­ლად პრე­ტენ­ზი­უ­ლია, რაც პირ­და­პირპრო­პორ­ცი­უ­ლად აი­სა­ხე­ბა მის ლი­ბი­დო­ზე. ამ ნი­შან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­გორც წესი, პრობ­ლე­მუ­რია იმის გა­მოც, რომ თევზს უყ­ვარს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მსხვერ­პლის რო­ლის თა­მა­ში და პარტნი­ო­რის ყვე­ლა­ფერ­ში და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბა. სექ­სუ­ა­ლურ მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას ნუ ელო­დე­ბით მის­გან.

2. ქალ­წუ­ლი - გი­ნა­ხავთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც ვე­რაფ­რით ვე­რა­სო­დეს ვერ ასი­ა­მოვ­ნებ? თუკი ასე­თი ადა­მი­ა­ნი შეგ­ხვედ­რი­ათ ის აუ­ცი­ლებ­ლად ქალ­წუ­ლი იქ­ნე­ბა. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სექ­სის დროს ისე­თი უაზ­რო წვრილ­მა­ნე­ბი რო­გო­რი­ცაა პარტნი­ო­რის წინ­დე­ბის ფერი, ლაქწას­მუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბი და ვარ­ცხნი­ლო­ბა. ამას­თან ერ­თად, ისი­ნი ეგო­ის­ტე­ბი არი­ან და მუდ­მი­ვად ითხო­ვენ პარტნი­ო­რის­გან იმა­ზე მეტს ვიდ­რე თა­ვად შე­უძ­ლი­ათ გა­ცე­მა.

3. თხის რქა - რო­გორც წესი, ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი ერთი შე­ხედ­ვით ძალ­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხალ­ხის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვე­ბენ. მაგ­რამ ეს მხო­ლოდ პირ­ვე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბაა. სი­ნამ­დვი­ლე­ში თხის რქე­ბი ძა­ლი­ან კონ­სერ­ვა­ტუ­ლე­ბი არი­ან და სექსში გახ­სნა უჭირთ.

მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ქალწულებისთვის

მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული, სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები და სიყვარული

მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ფული, ჯანმრთელობა და სიყვარული